ว่าที่ครูผู้ช่วย 1/2553......โปรดทราบ !!
นำเข้าเมื่อวันที่ 5 พ.ค. 2553 โดย นายคมกฤษ แดงบุญเรือง
อ่าน [47917]  

ว่าที่ครูผู้ช่วย 1/2553......โปรดทราบ !!.....

        เมื่อวันที่ 4 พ.ค.53 นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยถึงผลการหารือระหว่างตัวแทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) และสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เพื่อสร้างความชัดเจนในการบรรจุ และแต่งตั้ง เข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2553 ว่า สำนักงาน ก.ค.ศ.จะออกหนังสือซักซ้อมความเข้าใจไปยัง 69 เขตพื้นที่ฯ ที่เปิดสอบ ว่าบุคคลที่สอบแข่งขันได้ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู มาแสดงในวันรายงานตัว จึงจะมีสิทธิ์บรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ หากไม่มีให้ถือว่าขาดคุณสมบัติต้องถูกยกเลิกการขึ้นบัญชี และไม่มีสิทธิที่จะฟ้องร้องหรือเรียกร้องสิทธิใดๆ
ทั้งนี้ ขอให้ผู้ดำเนินการจัดสอบ ได้ออกประกาศหนังสือซักซ้อมความเข้าใจดังกล่าว เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และให้ผู้สมัครสอบได้รับทราบทั่วกัน ส่วนผู้ที่มีใบรับรองสิทธิ และสอบได้ในลำดับที่อาจถูกเรียกมารายงานตัว เพื่อรับการบรรจุแต่งตั้งในรอบแรก และมีคุณสมบัติที่สามารถมีใบอนุญาตฯทางสพฐ.จะมีหนังสือแจ้งไปให้เขตพื้นที่ฯ จัดส่งรายชื่อผู้สอบได้ให้สำนักงาน คุรุสภา เพื่อเร่งรัดออกใบอนุญาตฯ ให้เป็นกรณีพิเศษต่อไป
               "ผู้สมัครที่ไม่มีใบอนุญาตฯ จะเข้าสอบหรือไม่ก็ได้ ถือเป็นสิทธิส่วนบุคคล แต่หากไม่มีใบอนุญาตฯ ในวันรายงานตัว จะไม่สามารถได้รับการบรรจุแต่งตั้ง อย่างไรก็ตาม ในการสอบบรรจุครูครั้งต่อไป จะไม่มีการผ่อนผันให้ผู้สมัครที่ไม่มีใบอนุญาตฯ มาสมัครสอบได้เหมือนครั้งนี้อีก" รมว.ศึกษาธิการ กล่าว
 
               ด้าน นายองค์กร อมรสิรินันท์ เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า สำหรับแนวทางการช่วยเหลือของคุรุสภา จะแจ้งให้ผู้ที่สมัครสอบที่มีใบรับรองสิทธิ แต่ยังไม่มีใบอนุญาตฯ รีบมายื่นขอเป็นการด่วน เพื่อไม่ให้เสียสิทธิในการบรรจุเข้ารับราชการ ในกรณีที่สอบบรรจุได้ ซึ่งเชื่อว่าน่าจะออกใบอนุญาตฯ ได้ทันก่อนการบรรจุ เนื่องจากจำนวนไม่น่าจะเกิน 1,000 คน
 
ที่มา: สยามรัฐ วันที่ 4 พฤษภาคม 2553
สรุป: ฝันสลาย"ครูผู้ช่วย"ไร้ใบประกอบวิชาชีพสอบได้แต่ไม่บรรจุ // คุรุสภา ใจดีเปิดทางช่วย ผู้มีสิทธิ์ ให้รีบยื่นขอ พร้อมเร่งรัดให้ทันการณ์ 
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
สอบบรรจุ"ครูผู้ช่วย"ป่วน ผู้สมัคร2หมื่นไร้ใบอนุญาตฯ ไม่ชัดเจนมีสิทธิแต่งตั้งได้หรือไม่ (5 พ.ค. 2553)
          ความคืบหน้ากรณีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ท้วงติงการเปิดรับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2553 จำนวน 1,354 อัตรา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) 69 เขตพื้นที่ฯ เนื่องจากคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ได้ผ่อนผันเป็นปีแรกให้ผู้ที่ยังไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู แต่มีใบรับรองสิทธิสามารถสมัครสอบแข่งขันได้ ทำให้ผู้ที่กำลังเรียนประกาศนียบัตรบัณฑิต (ป.บัณฑิต) และผู้ที่จบปริญญาตรีสาขาอื่นที่ไม่ใช่สาขาทางการศึกษาที่มีใบรับรองสิทธิ แต่ยังไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูสามารถสมัครสอบได้ แต่ขณะเดียวกัน ก.ค.ศ.ได้กำหนดเงื่อนไขว่าต้องมีใบอนุญาตฯก่อนวันบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครู จึงอาจส่งผลทำให้ผู้สมัครที่สอบได้แต่ยังไม่มีใบอนุญาตฯจะไม่สามารถรับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการในตำแหน่งครูผู้ช่วย และอาจนำไปสู่ปัญหาการฟ้องร้องตามมาได้นั้น
          นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม ภายหลังประชุมผู้บริหารองค์กรบริหารหลักของ ศธ.ว่า ที่ประชุมได้เห็นชอบให้นายเฉลียว อยู่สีมารักษ์ ปลัด ศธ. ผู้แทน สพฐ. สำนักงาน ก.ค.ศ. และสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ไปประชุมหารือในวันที่ 4 พฤษภาคมนี้ เพื่อสรุปหลักเกณฑ์การรับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยให้ชัดเจน และหารือว่าจำเป็นหรือไม่ที่ต้องออกประกาศแจ้งให้ สพท. 69 แห่งได้รับทราบแนวทางปฏิบัติอีกครั้งเพื่อให้ปฎิฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกันทั่วประเทศ ที่สำคัญต้องหารือกรณีผู้สมัครที่มีใบรับรองสิทธิอย่างเดียวจะสามารถบรรจุและแต่งตั้งได้หรือไม่ เนื่องจาก ก.ค.ศ.เคยแจ้งว่าใช้ใบรับรองสิทธิเพียงอย่างเดียวก็สามารถบรรจุได้ เพราะใบรับรองสิทธิเปรียบเสมือนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้เหมือนกัน ทั้งนี้ ทุกประเด็นจะต้องได้ข้อสรุปและแจ้งให้ผู้สมัครสอบได้รับทราบก่อนวันที่ 12 พฤษภาคม ซึ่งจะเริ่มสอบภาค ก. นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการ ก.ค.ศ.ยังได้หารือกรณีสมาคมโรงเรียนเอกชนตั้งข้อสังเกตว่า การสอบบรรจุครูผู้ช่วย ซึ่งดำเนินการในช่วงเดือนพฤษภาคม เกรงครูโรงเรียนเอกชนที่สอบได้จะลาออกไปจำนวนมาก และจะส่งผลให้โรงเรียนเอกชนขาดแคลนครูและไม่สามารถหาครูใหม่มาทดแทนได้ทันเปิดภาคเรียน ซึ่งที่ประชุม ก.ค.ศ.เห็นว่าการสอบบรรจุข้าราชการครูครั้งต่อไปควรจัดสอบบรรจุให้เสร็จก่อนเดือนเมษายน
          นายชินวรณ์กล่าวด้วยว่า สพฐ.ได้รายงานข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับภาพรวมการรับสมัครสอบบรรจุและแต่งตั้งครูผู้ช่วยของ สพท. 69 แห่งทั่วประเทศครั้งนี้ พบว่ามีผู้สมัครรวมจำนวนทั้งสิ้น 119,639 คน แต่มีสิทธิเข้าสอบ 99,132 คน แบ่งเป็นกลุ่มผู้สมัครที่มีใบอนุญาตฯและใบรับรองสิทธิ 75,397 คน และกลุ่มที่ไม่มีใบอนุญาตฯและไม่มีใบรับรองสิทธิ 23,780 คน
          ด้านนายพิษณุ ตุลสุข ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานบุคคลและนิติการ สพฐ. กล่าวว่า ได้สำรวจข้อมูลจาก สพท. 69 แห่ง พบว่ามีหลายเขตพื้นที่ฯตีความแตกต่างกัน และเข้าใจผิดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การสมัครสอบบรรจุครูผู้ช่วยของ ก.ค.ศ. ดังนั้น ในวันที่ 4 พฤษภาคม จะต้องได้ข้อสรุปที่ชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว เพราะขณะนี้มีผู้สมัครสอบจำนวนกว่า 2 หมื่นคนที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู และบางคนไม่มีใบรับรองสิทธิด้วย หากปล่อยให้ผู้สมัครกลุ่มนี้เข้าสอบและเกิดสอบได้ แต่ไม่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง ก็อาจจะเกิดปัญหาฟ้องร้องกันได้ ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันปัญหา ตนเห็นว่าควรต้องออกประกาศ ก.ค.ศ.แจ้งให้ สพท.และผู้สมัครสอบได้รับทราบก่อนว่า ตนเองมีคุณสมบัติครบถ้วนและสามารถเข้าสอบได้หรือไม่ สำหรับคนที่คุณสมบัติไม่ครบก็ไม่ต้องเข้าสอบ
ที่มา: มติชนออนไลน์ วันที่ 04 พฤษภาคม  พ.ศ. 2553เวลา15:05:40น.
สรุป: การรับสมัครสอบบรรจุและแต่งตั้งครูผู้ช่วยของ สพท. 69 แห่งทั่วประเทศครั้งนี้ พบว่ามีผู้สมัครรวมจำนวนทั้งสิ้น 119,639 คน แต่มีสิทธิเข้าสอบ 99,132 คน แบ่งเป็นกลุ่มผู้สมัครที่มีใบอนุญาตฯและใบรับรองสิทธิ 75,397 คน และกลุ่มที่ไม่มีใบอนุญาตฯและไม่มีใบรับรองสิทธิ 23,780 คน ซึ่งสองกลุ่มหลังต้องมีใบอนุญาตในวันบรรจุเป็นครูผู้ช่วย
 

 

 
ความคิดเห็นที่ 2  
GLT10a05pei31
[url=http://www.omega-watches-replica.com][b]Omega Watches[/b][/url]
[url=http://www.omega-watches-replica.com][b]Omega Replica Watches[/b][/url]
[url=http://www.replica-hermes.com][b]replica hermes[/b][/url]
[url=http://www.replica-hermes.com][b]hermes handbags[/b][/url]
[url=http://www.replica-hermes.com][b]cheap hermes bags[/b][/url]
[url=http://www.replica-cartier-watches.com][b]Cartier Watches[/b][/url]
[url=http://www.replica-cartier-watches.com][b]Replica Cartier Watches[/b][/url]
[url=http://www.honeyreplicas.com][b]Replica Handbags[/b][/url]
[url=http://www.top-replica-handbags.net][b]Replica Handbags[/b][/url]
[url=http://www.ereplicawatches.net][b]replica watches[/b][/url]


[url=http://www.ebags-replicas.com][b]replica handbags[/b][/url]
[url=http://www.ebags-replicas.com][b]louis vuitton replica handbags[/b][/url]
[url=http://www.ebags-replicas.com/Replica-Handbags/BURBERRY-Burberry-Handbag-161-1.htm][b]Burberry Handbags[/b][/url]
[url=http://www.ebags-replicas.com/Replica-Handbags/PRADA-Prada-Handbags-65-1.htm][b]Prada Handbags[/b][/url]

[url=http://www.iamreplica.net][b]Replica Watches[/b][/url]
[url=http://www.iamreplica.net][b]Omega replica Watches[/b][/url]

[url=http://www.honeyreplicas.com/HandBags_Burberry_20.html][b]Burberry Handbags[/b][/url]
[url=http://www.honeyreplicas.com/HandBags_Prada_9.html][b]Prada Handbags[/b][/url]

[url=http://www.replica-hermes.com/Hermes-Handbags_1.html][b]Hermes Bags[/b][/url]
[url=http://www.replica-hermes.com/Hermes-Wallets_5.html][b]Hermes wallets[/b][/url]
[url=http://www.replica-hermes.com/Hermes-Belts_2.html][b]Hermes Belts[/b][/url]
[url=http://www.replica-hermes.com/Hermes-Scarves_4.html][b]Hermes Scarves[/b][/url]
[url=http://www.replica-hermes.com/Hermes-Bracelets_3.html][b]Hermes Bracelets[/b][/url]
[url=http://www.replica-hermes.com/Hermes-Bracelets_3.html][b]Hermes Watches[/b][/url]

[url=http://www.handbagsspace.com][b]Louis Vuitton handbags[/b][/url]
[url=http://www.handbagsspace.com][b]Gucci handbags[/b][/url]
[url=http://www.handbagsspace.com][b]Prada handbags[/b][/url]
[url=http://www.handbagsspace.com][b]Prada Wallets[/b][/url]
[url=http://www.handbagsspace.com][b]Louis Vuitton Wallets[/b][/url]
[url=http://www.handbagsspace.com][b]Gucci Wallets[/b][/url]
[url=http://www.handbagsspace.com][b]Prada Wallets[/b][/url]

[url=http://www.omega-watches-replica.com][b]Omega Watch for men[/b][/url]
[url=http://www.omega-watches-replica.com][b]Omega Watch for women[/b][/url]
[url=http://www.omega-watches-replica.com/Omega-Classic-Watches_1.html][b]Omega Classic Watches[/b][/url]
[url=http://www.omega-watches-replica.com/Omega-CO-AXIAL-Watches_2.html][b]Omega CO AXIAL Watches[/b][/url]
[url=http://www.omega-watches-replica.com/Omega-CONSTELLATION-Watches_3.html][b]Omega CONSTELLATION Watches[/b][/url]
[url=http://www.omega-watches-replica.com/Omega-DEVILLE-Watches_4.html][b]Omega DEVILLE Watches[/b][/url]
[url=http://www.omega-watches-replica.com/Omega-Museum-Watches_5.html][b]Omega Museum Watches[/b][/url]
[url=http://www.omega-watches-replica.com/Omega-OLYMPIC-COLLECTION-Watches_6.html][b]Omega OLYMPIC COLLECTION Watches[/b][/url]
[url=http://www.omega-watches-replica.com/Omega-Railmaster-Watches_8.html][b]Omega Railmaster Watches[/b][/url]
[url=http://www.omega-watches-replica.com/Omega-Seamaster-Watches_9.html][b]Omega Seamaster Watches[/b][/url]
[url=http://www.omega-watches-replica.com/Omega-SPEEDMASTER-Watches_10.html][b]Omega SPEEDMASTER Watches[/b][/url]

[url=http://www.oemhandbags.com/][b]Designer Handbags,Replica Bags Blogs[/b][/url]
[url=http://www.ledlightoem.com/][b]Omega Watches,Replica Watches Blogger[/b][/url]
[url=http://www.oempurses.com/][b]Replica Bags,Replica Omega Watches Blogs[/b][/url]

คุณ : replica handbags farseer_kaka@126.com

Post : 31 พ.ค. 2553 เวลา 17:47 น. IP : 113.64.175.204

ความคิดเห็นที่ 1  
เรียนสอบถามข้อสงสัยบางประการครับ คือผมเองก็เพิ่งเรียนจบมา แต่ไม่ได้เรียนจบครูหลักสูตร 5 ปีโดยตรง แต่ได้เข้าสอบทั้งภาค ก ข และสัมภาษณ์ ถึงอย่างไรก็ตามที่ผมยังคลางแคลงใจก็คือ หากถูกเรียกขึ้นบัญชี นั่นหมายความว่า "ผมจะต้องเข้าไปทดลองงานในโรงเรียนเป็นเวลา 2 ปีก่อน (ซึ่งในช่วงนั้นผมก็ต้องไปลงเรียน ป.บัณฑิต เพื่อให้ได้วุฒิครูมา) หรือ ว่าผมจะไม่มีสิทธิ์ในการเรียกตัวครั้งนี้โดยเด็ดขาดเลยกันแน่ครับ?" รบกวนผู้เกี่ยวข้องช่วยชี้แจงในข้อสงสัยนี้หน่อยน่ะครับ ขอบคุณครับ
คุณ : jomtham jomtham@hotmail.com

Post : 24 พ.ค. 2553 เวลา 22:33 น. IP : 118.173.4.224

กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า 1
 

 
เงื่อนไขแสดงความคิดเห็น
1. ทุกท่านมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระเสรี โดยไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ไม่กล่าวพาดพิง และไม่สร้างความแตกแยก
2. ผู้ดูแลระบบขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใด ๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
3. ความคิดเห็นเหล่านี้ ไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมาย และไม่เกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้นกับคณะผู้จัดทำเว็บไซต์

ชื่อ :

อีเมล์ :

ความคิดเห็นของคุณ :
                                  

              * ใส่รหัสจากภาพที่เห็นลงในช่องด้านล่าง และใส่คำตอบจากคำถาม เพื่อยืนยันการส่งความเห็น
  และสำลีสีอะไร
    

          ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการแสดงความคิดเห็นโดยสาธารณชน ซึ่งไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าชื่อผู้เขียนที่้เห็นคือชื่อจริง และข้อความที่เห็นเป็นความจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาส่ง email มาที่ boyoty999@google.com  เพื่อให้ผู้ดูแลระบบทราบและทำการลบข้อความนั้นออกจากระบบต่อไป ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้