รายงานผลการพัฒนาการอ่านและเขียนสะกดคำตามมาตราไทย
นำเข้าเมื่อวันที่ 11 ต.ค. 2552 โดย นางวิมลพรรณ ดุพงษ์
อ่าน [49726]  

ชื่อรายงานนวัตกรรม : รายงานผลการพัฒนาการอ่านและเขียนสะกดคำตามมาตราไทยโดยใช้ ชุดนิทานส่งเสริมการอ่านและเขียนสะกดคำตามมาตราไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ชื่อผู้รายงาน : นางวิมลพรรณ ดุพงษ์ ปีที่ทำ : พ.ศ. 2552 บทคัดย่อ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดนิทานส่งเสริมการอ่านและเขียนสะกดคำตามมาตราไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ตามเกณฑ์ 80/80 2. เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของชุดนิทานส่งเสริมการอ่านและเขียนสะกดคำตามมาตราไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 3. เพื่อเปรียบเทียบพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการอ่านและเขียนสะกดคำตามมาตราไทย โดยการใช้ชุดนิทานส่งเสริมการอ่านและเขียนสะกดคำตามมาตราไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียน ชุมชนโพนพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ก่อนเรียนและหลังเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 ซึ่งกำลังเรียน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552 โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคม จำนวน 1 ห้องเรียน จำนวน 16 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ชุดนิทานส่งเสริมการอ่านและเขียนสะกดคำตามมาตราไทย จำนวน 9 เล่ม แผนการจัดการเรียนรู้การอ่านและเขียนสะกดคำตามมาตราไทย จำนวน 18 แผน และแบบทดสอบการอ่านและ เขียนสะกดคำตามมาตราไทยจำนวน 30 ข้อ ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนเท่ากับ 14 ของคะแนนเต็ม 30 คะแนน และคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนเท่ากับ 25 ของคะแนนเต็ม 30 คะแนน และจากความก้าวหน้าของคะแนนพบว่านักเรียนมีความก้าวหน้าจำนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนนักเรียนทั้งหมด 16 คน ชุดนิทานส่งเสริมการอ่านและเขียนสะกดคำตามมาตราไทย มีประสิทธิภาพเท่ากับ 88.28/82.71 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ดัชนีประสิทธิผลของชุดนิทานส่งเสริมการอ่านและเขียนสะกดคำตามมาตราไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคม สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 มีค่าเท่ากับ 0.6844 แสดงว่าผู้เรียนมีความก้าวหน้า ทางการเรียนรู้เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 68.44 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน การอ่านและ เขียนสะกดคำตามมาตราไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 2 พบว่า นักเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .01 .....

 

 
กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 0 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 2] 1
 

 
เงื่อนไขแสดงความคิดเห็น
1. ทุกท่านมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระเสรี โดยไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ไม่กล่าวพาดพิง และไม่สร้างความแตกแยก
2. ผู้ดูแลระบบขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใด ๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
3. ความคิดเห็นเหล่านี้ ไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมาย และไม่เกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้นกับคณะผู้จัดทำเว็บไซต์

ชื่อ :

อีเมล์ :

ความคิดเห็นของคุณ :
                                  

              * ใส่รหัสจากภาพที่เห็นลงในช่องด้านล่าง และใส่คำตอบจากคำถาม เพื่อยืนยันการส่งความเห็น
  และสำลีสีอะไร
    

          ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการแสดงความคิดเห็นโดยสาธารณชน ซึ่งไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าชื่อผู้เขียนที่้เห็นคือชื่อจริง และข้อความที่เห็นเป็นความจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาส่ง email มาที่ boyoty999@google.com  เพื่อให้ผู้ดูแลระบบทราบและทำการลบข้อความนั้นออกจากระบบต่อไป ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้