ผลสำเร็จการใช้แผนการจัดการเรียนรู้และและแบบฝึกชุดพัฒนาการเรียนรู้ภาษาไทยโดยใช้นิทานเป็นสื่อ โดย...น
นำเข้าเมื่อวันที่ 24 ก.ย. 2551 โดย นายศักดิ์ชัย แสนโยธา
อ่าน [50986]  

โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้และแบบฝึกชุดพัฒนาการเรียนรู้ภาษาไทยโดยใช้นิทานเป็นสื่อ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดย...นางไพจิตร ตาสาโรจน์.....

โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้และแบบฝึกชุดพัฒนาการเรียนรู้ภาษาไทยโดยใช้นิทานเป็นสื่อ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  โดย...นางไพจิตร  ตาสาโรจน์

              จากการประเมินประสิทธิภาพแผนการจัดการจัดการเรียนรู้ จำนวน  27  แผน และแบบฝึกชุดพัฒนาการเรียนรู้ภาษาไทยโดยใช้นิทานเป็นสื่อ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  จำนวน  9  เล่ม  มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้  คือ  80 / 80  ทุกเล่มสำหรับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3    โรงเรียนหมูม่นวิทยาสรรพ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์  เขต  3  มีคะแนนสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนในการใช้แผนการจัดการเรียนรู้และแบบฝึกชุดพัฒนาการเรียนรู้ภาษาไทยโดยใช้นิทานเป็นสื่อ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  โดยภาพรวมมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  เป็นไปตามวัตถุประสงค์และสมมติฐานที่กำหนด  ซึ่งสอดคล้องกับสุมน  อมรวิวัฒน์  (2541 : บทคัดย่อ)กล่าวว่า  สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  สังคมแห่งปัญญา  เป็นภารกิจที่ท้าทายสำหรับครูซึ่งจะต้องทำงานหนัก  ครูต้องพัฒนาตน  ครูต้องคิดเป็น  ทำเป็น  และแก้ปัญหาได้ตรงจุดเพื่อพัฒนานักเรียนให้เห็นแจ้ง  แกล้วกล้า  ร่าเริง  สอนให้จำ  ทำให้ดู  รู้อย่างประจักษ์  และสร้างบรรยากาศในห้องเรียนให้มีความสุข  มีชีวิตชีวา  ตรงกับสุภรณ์  สุภาพงศ์  (2545 : 56) สรุปไว้ว่า  การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  จะเอื้อประโยชน์ให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงของตน  โดยใช้ทักษะกระบวนการที่มีประสิทธิภาพร่วมกันระหว่างครูกับนักเรียน  สอดคล้องกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (2548 : 78)  สรุปไว้ว่าการเรียนรู้อย่างมีความสุขเป็นการจัดการเรียนการสอนในบรรยากาศที่เป็นอิสระแต่มีระบบระเบียบ  ใฝ่รู้  ใฝ่เรียน  นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย  นักเรียนได้พัฒนาตนอย่างเต็มศักยภาพ  นักเรียนจะสามารถปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเองได้ดี  มีสื่อการเรียนรู้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ  และน่าสนใจ  การประเมินผลมุ่งเน้นนักเรียนเป็นรายบุคคล  และรายกลุ่ม  ครูกับนักเรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันตรงกับพาณี  พิทักษา  (2532 : 83)  สรุปว่า  สภาพแวดล้อมเป็นตัวบ่งชี้ถึงคุณภาพในการพัฒนาทักษะนักเรียนให้มีประสิทธิภาพในการเรียนรู้  เชื่อว่าคนที่ได้รับการพัฒนาจะทำให้รักการศึกษาค้นคว้า  ซึ่งจะส่งผลต่อนักเรียนให้เป็นคนฉลาด  รอบรู้  สู้งานสอดคล้องกับภัทรินทร์  วิศิษฎศักดิ์  (2549 : 94)  ซึ่งสรุปไว้ว่า  สื่อหรือนวัตกรรมที่หลากหลายจะช่วยให้นักเรียนเกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลิน ตรงกับจินตนา  ท่าสระ  (2548 : 72 ) กล่าวว่ากิจกรรมที่หลากหลายจะเอื้อต่อการพัฒนานักเรียนสู่การศึกษาค้นคว้าที่มีประสิทธิภาพ  จะคิดเป็นแก้ปัญหาได้ดี  เช่น  แสดงละคร  เล่าเรื่องจากหนังสือ  ตอบปัญหา  การจัดป้ายนิเทศ  การเล่านิทานตรงกับ  จิราภรณ์  สิทธิพรหม  (2539 : 64)  สรุปว่า  การใช้แบบฝึกจะช่วยให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ในการพัฒนาตนเองได้สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

 

 
กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 0 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 2] 1
 

 
เงื่อนไขแสดงความคิดเห็น
1. ทุกท่านมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระเสรี โดยไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ไม่กล่าวพาดพิง และไม่สร้างความแตกแยก
2. ผู้ดูแลระบบขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใด ๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
3. ความคิดเห็นเหล่านี้ ไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมาย และไม่เกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้นกับคณะผู้จัดทำเว็บไซต์

ชื่อ :

อีเมล์ :

ความคิดเห็นของคุณ :
                                  

              * ใส่รหัสจากภาพที่เห็นลงในช่องด้านล่าง และใส่คำตอบจากคำถาม เพื่อยืนยันการส่งความเห็น
  และสำลีสีอะไร
    

          ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการแสดงความคิดเห็นโดยสาธารณชน ซึ่งไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าชื่อผู้เขียนที่้เห็นคือชื่อจริง และข้อความที่เห็นเป็นความจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาส่ง email มาที่ boyoty999@google.com  เพื่อให้ผู้ดูแลระบบทราบและทำการลบข้อความนั้นออกจากระบบต่อไป ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้