รายงานการศึกษาค้นคว้า ของ พิพัฒ ตาสาโรจน์
นำเข้าเมื่อวันที่ 24 ก.ย. 2551 โดย นายศักดิ์ชัย แสนโยธา
อ่าน [51038]  

ผลสำเร็จการใช้แผนการจัดการเรียนรู้และแบบฝึก ชุดพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมโดยใช้นิทานเป็นสื่อ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 .....

 

เรื่อง       ผลสำเร็จการใช้แผนการจัดการเรียนรู้และแบบฝึกชุดพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมโดยใช้

             นิทานเป็นสื่อ  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

             ชั้นประถมศึกษาปีที่  3

ผู้ศึกษาค้นคว้า  นายพิพัฒ  ตาสาโรจน์

บทคัดย่อ

                       การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้  มุ่งศึกษาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้และแบบฝึก

ชุดพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมโดยใช้นิทานเป็นสื่อ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  ที่จัดทำขึ้นตามเกณฑ์  80 / 80  และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชุมชนหมูม่นวิทยาสรรพ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์  เขต  3  ก่อนเรียนและหลังเรียนตามแผนการจัดการเรียนรู้และแบบฝึกชุดพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมโดยใช้นิทานเป็นสื่อ  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  กลุ่มตัวอย่าง  คือ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3   โรงเรียนชุมชนหมูม่นวิทยาสรรพ์   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์  เขต  3  ปีการศึกษา  2550  จำนวน  16  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า  คือ  แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนประกอบแบบฝึกชุดพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมโดยใช้นิทานเป็นสื่อ  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมชั้นประถมศึกษาปีที่  3  จำนวน  7  เล่ม  ดังนี้

                                แบบทดสอบก่อนเรียน  เล่มละ  5  ข้อ  รวมเป็น  35  ข้อ

                                แบบทดสอบหลังเรียน  เล่มละ  5  ข้อ  รวมเป็น  35  ข้อ

                 ผลการศึกษาค้นคว้า  พบว่า

                1.  แผนการจัดการจัดการเรียนรู้  จำนวน  14  แผน  และแบบฝึกชุดพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมโดยใช้นิทานเป็นสื่อ  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  จำนวน  7  เล่ม  มีประสิทธิภาพโดยภาพรวม  เท่ากับ  83.87 / 90.38  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้คือ  80 / 80  ทุกเล่ม

             2.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3    โรงเรียนชุมชนหมูม่นวิทยาสรรพ์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์  เขต  3  มีคะแนนสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนในการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ทั้ง  14  แผน  และแบบฝึกชุดพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมโดยใช้นิทานเป็นสื่อกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  เล่มที่  1 7  โดยภาพรวมมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  ทุกเล่ม

                3.  นักเรียนมีความพึงพอใจที่เรียนโดยแบบฝึกชุดพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมโดยใช้นิทานเป็นสื่อ  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  โดยรวมอยู่ในระดับมาก

                โดยสรุปแบบฝึกชุดพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมโดยใช้นิทานเป็นสื่อ  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  มีประสิทธิภาพต่อผู้เรียน  สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างยั่งยืน 

 

 
กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 0 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 2] 1
 

 
เงื่อนไขแสดงความคิดเห็น
1. ทุกท่านมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระเสรี โดยไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ไม่กล่าวพาดพิง และไม่สร้างความแตกแยก
2. ผู้ดูแลระบบขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใด ๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
3. ความคิดเห็นเหล่านี้ ไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมาย และไม่เกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้นกับคณะผู้จัดทำเว็บไซต์

ชื่อ :

อีเมล์ :

ความคิดเห็นของคุณ :
                                  

              * ใส่รหัสจากภาพที่เห็นลงในช่องด้านล่าง และใส่คำตอบจากคำถาม เพื่อยืนยันการส่งความเห็น
  และสำลีสีอะไร
    

          ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการแสดงความคิดเห็นโดยสาธารณชน ซึ่งไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าชื่อผู้เขียนที่้เห็นคือชื่อจริง และข้อความที่เห็นเป็นความจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาส่ง email มาที่ boyoty999@google.com  เพื่อให้ผู้ดูแลระบบทราบและทำการลบข้อความนั้นออกจากระบบต่อไป ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้