รายงานการพัฒนาความพร้อมด้านการพูด โดยใช้หนังสือภาพประกอบคำคล้องจอง โดย ประภัสสร ยะณะโชติ
นำเข้าเมื่อวันที่ 18 ก.ย. 2551 โดย ประภัสสร ยะณะโชติ
อ่าน [55538]  

........

ชื่อเรื่อง   รายงานการพัฒนาความพร้อมด้านการพูด โดยใช้หนังสือภาพประกอบคำคล้องจอง ชั้นอนุบาลปีที่ 2   
ผู้ศึกษา   ประภัสสร ยะณะโชติ  
ปีการศึกษา    2550
ที่ปรึกษา       นายศักดิ์สิทธิ์ แสนเมืองชิน
                  นายนายศักดิ์สิทธิ์ ฤทธิลัน
 
บทคัดย่อ
 
       การศึกษาครั้งนี้  มีความมุ่งหมายเพื่อพัฒนาความพร้อมด้านการพูด โดยใช้หนังสือภาพ ประกอบคำคล้องจอง กลุ่มเป้าหมาย เป็นนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ โรงเรียนบ้านค้อราษฎร์บำรุงวิทยา อำเภอสมเด็จ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3  ที่กำลังเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2550 จำนวน 16   คน  ใช้เวลาทดลอง 15 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 วัน วันละ  20 นาที เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ หนังสือภาพประกอบคำคล้องจอง แบบทดสอบวัดความพร้อมด้านการพูด แบบทดสอบย่อยหลังการจัดประสบการณ์ และแบบวัดความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน หาประสิทธิภาพ ค่าดัชนีประสิทธิผล ทดสอบความแตกต่างก่อนการจัดประสบการณ์และหลังการจัดประสบการณ์ด้วย
t – test (Dependent Sample)  
      ผลการศึกษาปรากฎดังนี้
      1.  ประสิทธิภาพของหนังสือภาพประกอบคำคล้องจอง เพื่อพัฒนาความพร้อมด้านการพูด ชั้นอนุบาลปีที่ 2 มีประสิทธิภาพเท่ากับ  86.25/92.53 เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้
      2. ค่าดัชนีประสิทธิผลของหนังสือภาพประกอบคำคล้องจอง  เพื่อพัฒนาความพร้อมด้านการพูด ชั้นอนุบาลปีที่ 2 มีค่าเท่ากับ 0.6604 ซึ่งแสดงว่านักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 66.04
      3. ความพร้อมด้านการพูด ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 หลังการจัดประสบการณ์ด้วยหนังสือภาพประกอบคำคล้องจอง เพิ่มขึ้นจากก่อนการจัดประสบการณ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
      4.  นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 มีความพึงพอใจต่อการจัดประสบการณ์ด้วยหนังสือภาพประกอบคำคล้องจอง เพื่อพัฒนาความพร้อมด้านการพูด อยู่ในระดับมาก
     
      โดยสรุป การพัฒนาความพร้อมด้านการพูดโดยใช้หนังสือภาพประกอบคำคล้องจอง  ชั้นอนุบาลปีที่ 2 มีประสิทธิภาพ บุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องนำไปพัฒนาด้านการเรียนการสอนได้


คำบรรยายใต้ภาพ

คำบรรยายใต้ภาพ

คำบรรยายใต้ภาพ

คำบรรยายใต้ภาพ

คำบรรยายใต้ภาพ

คำบรรยายใต้ภาพ

คำบรรยายใต้ภาพ

คำบรรยายใต้ภาพ

 

 
กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 0 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 2] 1
 

 
เงื่อนไขแสดงความคิดเห็น
1. ทุกท่านมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระเสรี โดยไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ไม่กล่าวพาดพิง และไม่สร้างความแตกแยก
2. ผู้ดูแลระบบขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใด ๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
3. ความคิดเห็นเหล่านี้ ไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมาย และไม่เกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้นกับคณะผู้จัดทำเว็บไซต์

ชื่อ :

อีเมล์ :

ความคิดเห็นของคุณ :
                                  

              * ใส่รหัสจากภาพที่เห็นลงในช่องด้านล่าง และใส่คำตอบจากคำถาม เพื่อยืนยันการส่งความเห็น
  และสำลีสีอะไร
    

          ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการแสดงความคิดเห็นโดยสาธารณชน ซึ่งไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าชื่อผู้เขียนที่้เห็นคือชื่อจริง และข้อความที่เห็นเป็นความจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาส่ง email มาที่ boyoty999@google.com  เพื่อให้ผู้ดูแลระบบทราบและทำการลบข้อความนั้นออกจากระบบต่อไป ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้