เผยแพร่ผลงาน ครูสุภี นิจจะพจน์
นำเข้าเมื่อวันที่ 24 พ.ย. 2562 โดย นายบุญทัน จรบุรี
อ่าน [492]  

ผลงานวิชาการ ครูสุภี นิจจะพจน์ ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกุง เรื่อง "รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านไทย เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐาน ทางคณิตศาสตร์สำหรับชั้นเด็กเล็ก 3-4 ปี สาระการเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัวเด็ก หน่วย คณิตคิดสนุก" ผลการศึกษาพบว่า ผู้เรียนมีทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ หลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05 .....

 ชื่อเรื่อง       รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านไทย เพื่อพัฒนาทักษะ      พื้นฐานทางคณิตศาสตร์สำหรับชั้นเด็กเล็ก 3-4 ปี  สาระการเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัวเด็ก   หน่วย คณิตคิดสนุก

ผู้รายงาน        นางสุภี  นิจจะพจน์   ตำแหน่ง ครู    วิทยฐานะ ครูชำนาญการ   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกุง  อำเภอสมเด็จ  จังหวัดกาฬสินธุ์  สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ

ปีที่ศึกษา            ปีการศึกษา  2561

 บทคัดย่อ

            การศึกษาเรื่องรายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านไทย เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์สำหรับชั้นเด็กเล็ก 3-4 ปี  สาระการเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัวเด็ก  หน่วย คณิตคิดสนุกครั้งนี้มีความมุ่งหมายดังนี้  (1) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพการจัดประสบการณ์โดยการใช้กิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านไทย เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์สำหรับชั้นเด็กเล็ก 3-4 ปี  สาระการเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัวเด็ก  หน่วย คณิตคิดสนุก ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  (2) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการจัดประสบการณ์โดยการใช้ชุดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านไทยที่ผู้ศึกษาพัฒนาขึ้น  และ (3) เพื่อเปรียบเทียบคะแนนผลการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นเด็กเล็ก 3-4 ปี  ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนโดยการจัดประสบการณ์ด้วยชุดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านไทย

      ประชากรที่ศึกษา ได้แก่  นักเรียนชั้นเด็กเล็ก 3-4 ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกุง  อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์  สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2561  จำนวน 20 คน  ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive  Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่  แผนการจัดประสบการณ์  ชุดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านไทยเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นเด็กเล็ก 3-4 ปี  และ แบบประเมินทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นเด็กเล็ก 3-4 ปี  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  คือร้อยละ  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการทดสอบสมมติฐานโดยใช้  t–test

     ผลการศึกษา พบว่า ชุดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านไทย เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นเด็กเล็ก 3-4 ปี  มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.38 / 80.67  ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่คาดหวังไว้คือ 80/80  ดัชนีประสิทธิผลของการจัดประสบการณ์โดยการใช้ชุดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านไทยเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นเด็กเล็ก 3-4 ปี  เท่ากับ 0.6209  หรือร้อยละ 62.09 และ ผู้เรียนมีทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 

 
กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 0 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 2] 1
 

 
เงื่อนไขแสดงความคิดเห็น
1. ทุกท่านมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระเสรี โดยไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ไม่กล่าวพาดพิง และไม่สร้างความแตกแยก
2. ผู้ดูแลระบบขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใด ๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
3. ความคิดเห็นเหล่านี้ ไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมาย และไม่เกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้นกับคณะผู้จัดทำเว็บไซต์

ชื่อ :

อีเมล์ :

ความคิดเห็นของคุณ :
                                  

              * ใส่รหัสจากภาพที่เห็นลงในช่องด้านล่าง และใส่คำตอบจากคำถาม เพื่อยืนยันการส่งความเห็น
  และสำลีสีอะไร
    

          ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการแสดงความคิดเห็นโดยสาธารณชน ซึ่งไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าชื่อผู้เขียนที่้เห็นคือชื่อจริง และข้อความที่เห็นเป็นความจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาส่ง email มาที่ boyoty999@google.com  เพื่อให้ผู้ดูแลระบบทราบและทำการลบข้อความนั้นออกจากระบบต่อไป ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้