การนิเทศแบบมีส่วนร่วม PIDRE ในการพัฒนาครูสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
นำเข้าเมื่อวันที่ 18 ก.พ. 2562 โดย จิณัฐตา วรรณเกษม
อ่าน [748]  

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาและหาคุณภาพการนิเทศแบบมีส่วนร่วม PIDRE ในการพัฒนาครูสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 2) เพื่อศึกษาผลการพัฒนาครูสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ตามขั้นตอนการนิเทศแบบมีส่วนร่วม PIDRE 3) เพื่อประเมินความพึงพอใจของครูสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ที่มีต่อการดำเนินการนิเทศแบบมีส่วนร่วม PIDRE กลุ่มตัวอย่าง คือ ครูสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 10 คน ใช้เวลา 1 ภาคเรียน (40 ชั่วโมง) เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบด้วย 1) คู่มือนิเทศแบบมีส่วนร่วม PIDRE ในการพัฒนาครูสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 2) เครื่องมือนิเทศ ติดตามผล และเก็บรวบรวมข้อมูลผลการพัฒนาการนิเทศแบบมีส่วนร่วม PIDRE ในการพัฒนาครูสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย 2.1) แบบทดสอบความรู้ ครูสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 2.2) แบบประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 2.3) แบบสอบถามสภาพการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 2.4) แบบสังเกตชั้นเรียนและวิเคราะห์การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 2.5) แบบประเมินคุณภาพนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 2.6) แบบประเมินความพึงพอใจการนิเทศแบบมีส่วนร่วม PIDRE ในการพัฒนาครูสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ผลการวิจัยพบว่า 1. วิธีการนิเทศแบบมีส่วนร่วม PIDRE ในการพัฒนาครูสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีคุณภาพในระดับมากที่สุด และรายด้านมีคุณภาพในระดับมากที่สุดทุกด้าน เรียงตามลำดับ ดังนี้ 1) กระบวนการพัฒนา 2) ผลของกิจกรรมการนิเทศ ขั้นที่ 1-5 3) แนวคิดการพัฒนา 4) คุณค่าและประโยชน์ 2. ผลการพัฒนาครูสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ตามขั้นตอนการนิเทศแบบมีส่วนร่วม PIDRE พบว่า 2.1) ครูสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ได้รับการนิเทศแบบมีส่วนร่วม PIDRE มีความรู้ ในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ก่อนและหลังการพัฒนา แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2.2) ครูสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ได้รับการนิเทศแบบมีส่วนร่วม PIDRE มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยรวมอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ย (x-bar ) = 3.45 2.3) ผลสำเร็จของการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การนิเทศแบบมีส่วนร่วม PIDRE โดยรวมมีความสอดคล้องภายในของแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ครั้งที่ 1 ร้อยละ 75.50 ครั้งที่ 2 ร้อยละ 91.84 มีความก้าวหน้า ร้อยละ18.18 2.4) ผลการประเมินคุณภาพนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ พบว่า ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย (x-bar ) = 3.59 3. ผลการประเมินความพึงพอใจของครูสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ตามขั้นตอนการนิเทศแบบมีส่วนร่วม PIDRE พบว่า มีความพึงพอใจโดยรวมทุกกิจกรรมการนิเทศ ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (x-bar ) = 4.49 โดยเรียงตามลำดับ ดังนี้ 1) ขั้นที่ 2 ขั้นให้ความรู้ (I:Infoming) 2) ขั้นที่ 1 วางแผนการนิเทศ (P : Plan) 3) ขั้นที่ 3 ขั้นดำเนินการนิเทศ (D : Do) 4) ขั้นที่ 4 การให้ขวัญกำลังใจ (R : Reinforcing) และ 5) ขั้นที่ 5 การประเมินผลผลิต (E : Evaluation) .....

 บทคัดย่อ

 

 
กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 0 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 2] 1
 

 
เงื่อนไขแสดงความคิดเห็น
1. ทุกท่านมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระเสรี โดยไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ไม่กล่าวพาดพิง และไม่สร้างความแตกแยก
2. ผู้ดูแลระบบขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใด ๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
3. ความคิดเห็นเหล่านี้ ไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมาย และไม่เกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้นกับคณะผู้จัดทำเว็บไซต์

ชื่อ :

อีเมล์ :

ความคิดเห็นของคุณ :
                                  

              * ใส่รหัสจากภาพที่เห็นลงในช่องด้านล่าง และใส่คำตอบจากคำถาม เพื่อยืนยันการส่งความเห็น
  และสำลีสีอะไร
    

          ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการแสดงความคิดเห็นโดยสาธารณชน ซึ่งไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าชื่อผู้เขียนที่้เห็นคือชื่อจริง และข้อความที่เห็นเป็นความจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาส่ง email มาที่ boyoty999@google.com  เพื่อให้ผู้ดูแลระบบทราบและทำการลบข้อความนั้นออกจากระบบต่อไป ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้