เผยแพร่ผลงานวิชาการ นางวารุณี สืบชมภู
นำเข้าเมื่อวันที่ 15 ม.ค. 2562 โดย ศักดิ์ชัย แสนโยธา
อ่าน [801]  

ชื่อเรื่อง การพัฒนาทักษะการฟัง-พูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้วยวิธีการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ร่วมกับการใช้ชุดกิจกรรมสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผู้รายงาน นางวารุณี สืบชมภู ปีการศึกษา 2561 .....

                                                        บทคัดย่อ

    การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  
1)   ศึกษาผลสัมฤทธิ์ด้านการฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้วยวิธีการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ร่วมกับการใช้ชุดกิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
2)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ด้านการฟังและการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลังจากได้รับการสอนทักษะการฟังและทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีการเรียนรู้เชิงรุก(Active Learning) ร่วมกับการใช้ชุดกิจกรรมสร้างสรรค์ และ
3)  เพื่อศึกษาเจตคติของนักเรียนต่อกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้วยวิธีการเรียนรู้เชิงรุก(Active Learning) ร่วมกับการใช้ชุดกิจกรรมสร้างสรรค์ ที่พัฒนาขึ้น
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้    เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2561  โรงเรียนคำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง    
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 จำนวน  1 ห้องเรียน จำนวน 13 คน  ที่ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง
 เนื่องจากผู้รายงานได้รับมอบหมายให้เป็นครูที่ปรึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการฟัง-พูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้วยวิธีการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ร่วมกับการใช้ชุดกิจกรรมสร้างสรรค์ และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้ร้อยละ   ค่าเฉลี่ย   ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   และการทดสอบค่าที  ผลการศึกษาพบว่า

1.นักเรียนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการฝึกทักษะการฟังและทักษะการพูดภาษาอังกฤษ เพื่อ
การสื่อสารด้วยวิธีการเรียนรู้เชิงรุก(Active Learning) ร่วมกับการใช้ชุดกิจกรรมสร้างสรรค์ มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ด้านการฟัง-พูดภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ คือ ร้อยละ 82.38
2.นักเรียนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการสอนทักษะการฟังและทักษะการพูดภาษาอังกฤษ
ด้วยวิธีการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ร่วมกับการใช้ชุดกิจกรรมสร้างสรรค์ มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ด้านการฟังและการพูดภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3.นักเรียนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารด้วยวิธีการเรียนรู้
เชิงรุก(Active Learning) ร่วมกับการใช้ชุดกิจกรรมสร้างสรรค์  โดยภาพรวมมีเจตคติต่อกิจกรรมการเรียนการสอนอยู่ในระดับดี

 

 
กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 0 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 2] 1
 

 
เงื่อนไขแสดงความคิดเห็น
1. ทุกท่านมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระเสรี โดยไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ไม่กล่าวพาดพิง และไม่สร้างความแตกแยก
2. ผู้ดูแลระบบขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใด ๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
3. ความคิดเห็นเหล่านี้ ไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมาย และไม่เกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้นกับคณะผู้จัดทำเว็บไซต์

ชื่อ :

อีเมล์ :

ความคิดเห็นของคุณ :
                                  

              * ใส่รหัสจากภาพที่เห็นลงในช่องด้านล่าง และใส่คำตอบจากคำถาม เพื่อยืนยันการส่งความเห็น
  และสำลีสีอะไร
    

          ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการแสดงความคิดเห็นโดยสาธารณชน ซึ่งไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าชื่อผู้เขียนที่้เห็นคือชื่อจริง และข้อความที่เห็นเป็นความจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาส่ง email มาที่ boyoty999@google.com  เพื่อให้ผู้ดูแลระบบทราบและทำการลบข้อความนั้นออกจากระบบต่อไป ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้