เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูเบญจมาศ ศรีบ้านโพน
นำเข้าเมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 2561 โดย นายบุญทัน จรบุรี
อ่าน [877]  

รายงานผลการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานสำหรับเด็กอนุบาล 2 โดยการจัดประสบการณ์แบบโครงการ(Project Approach) โดย นางเพบญจมาศ ศรีบ้านโพน ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ .....

 ชื่อเรื่อง    รายงานผลการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน     สำหรับเด็กอนุบาล 2  โดยการจัดประสบการณ์แบบโครงการ (Project Approach)

โดย   นางเบญจมาศ  ศรีบ้านโพน   ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านสี่แยก

สมเด็จ

 

 

บททคัดย่อ

 

การศึกษาเรื่อง รายงานผลการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานสำหรับเด็กอนุบาล 2  โดยการจัดประสบการณ์แบบโครงการ (Project Approach) ครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ  (1)  พัฒนาและหาประสิทธิภาพการจัดประสบการณ์โดยใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์แบบโครงการเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานสำหรับเด็กอนุบาล 2   ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  (2)  เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการจัดประสบการณ์แบบโครงการที่ผู้ศึกษาพัฒนาขึ้น  (3)  เปรียบเทียบคะแนนผลการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน

            ประชากรที่ศึกษา  ได้แก่  นักเรียนชั้นอนุบาล 2 ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2559  โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3   จำนวน  4  ห้องเรียน  นักเรียน  142  คน และกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา  ได้แก่  นักเรียนชั้นอนุบาล 2/4 ภาคเรียนที่  2   ปีการศึกษา  2559  โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ  จำนวน  1  ห้องเรียน  นักเรียน  38  คน   เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่  คู่มือการใช้ และแผนการจัดประสบการณ์แบบโครงการ   แบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน  และแบบประเมินย่อยระหว่างโครงการ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  คือร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการทดสอบสมมติฐานโดยใช้  t–test

                ผลการศึกษา พบว่า การจัดประสบการณ์แบบโครงการ  มีประสิทธิภาพ  เท่ากับ  82.76 / 81.32  ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่คาดหวังไว้คือ  80/80   ดัชนีประสิทธิผลของการจัดประสบการณ์แบบโครงการเท่ากับ 0.6056  หรือร้อยละ 60.56   ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 

 
กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 0 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 2] 1
 

 
เงื่อนไขแสดงความคิดเห็น
1. ทุกท่านมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระเสรี โดยไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ไม่กล่าวพาดพิง และไม่สร้างความแตกแยก
2. ผู้ดูแลระบบขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใด ๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
3. ความคิดเห็นเหล่านี้ ไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมาย และไม่เกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้นกับคณะผู้จัดทำเว็บไซต์

ชื่อ :

อีเมล์ :

ความคิดเห็นของคุณ :
                                  

              * ใส่รหัสจากภาพที่เห็นลงในช่องด้านล่าง และใส่คำตอบจากคำถาม เพื่อยืนยันการส่งความเห็น
  และสำลีสีอะไร
    

          ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการแสดงความคิดเห็นโดยสาธารณชน ซึ่งไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าชื่อผู้เขียนที่้เห็นคือชื่อจริง และข้อความที่เห็นเป็นความจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาส่ง email มาที่ boyoty999@google.com  เพื่อให้ผู้ดูแลระบบทราบและทำการลบข้อความนั้นออกจากระบบต่อไป ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้