“ไลน์รัฐบาลบิ๊กตู่ -GCC Line”
นำเข้าเมื่อวันที่ 29 พ.ค. 2561 โดย จุฬา ศรีบุตตะ
อ่าน [967]  

.....

 

เคาะแล้ว “ไลน์รัฐบาลบิ๊กตู่ -GCC Line” บังคับ 2 ล้านข้าราชการ “ส่วนกลาง-ภูมิภาค” ส่งไอดี-รายชื่อ รับข้อมูลทางเดียว แจงผลงานรัฐให้ข้าราชการ 3 ระดับ ประชาสัมพันธ์ประชาชน 65 ล้านคน ห้ามถามกลับ? เผยข้อมูลทุกเรื่องส่งตรงจาก “แอดมินกลางสำนักนายกรัฐมนตรี” เพียงผู้เดียว พร้อมตั้ง “ภาพถ่ายไลน์กลุ่ม-QR code” ส่งสำนักนายกฯ ก่อน 30 พ.ค. จ่อเริ่มโครงการต้นเดือน มิ.ย.นี้

วันนี้ (28 พ.ค.) แหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ที่กำกับดูแลสื่อมวลชน และสำนักนายกรัฐมนตรี (สลน.) ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมเพื่อสรุปแนวทางการปฏิบัติงานของรัฐบาลในการประชาสัมพันธ์เชิงรุก โดยใช้ระบบ GCC Line (Govemment Communication Channel) ทั้งนี้ ช่องทางดังกล่าวใช้ในการรับข้อมูล ไม่ให้ใช้ในการถาม ตอบกลับ หรือเสนอ/รายงานผลการดำเนินการ

“นายกรัฐมนตรีมีดำริให้หน่วยงานภาครัฐดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยเน้นการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเป็นเครื่องมือในการกระจายข่าวสารสู่ประชาชน เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารมีความถูกต้อง”

ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ของ GCC เพื่อเป็นช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสำคัญของรัฐบาลไปยังข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยราชการอิสระ ทั่วประเทศ จำนวน 2 ล้านคน เพื่อส่งต่อไปยังประชาชน 65 ล้านคน โดยผ่าน Line Application ซึ่งการสื่อสารผ่านไลน์เป็นการสื่อสารทางเดียว (One way) จากทีมกลาง (แอดมิน) เท่านั้น ข้อมูลข่าวสาร ประกอบด้วย ผลการแถลงข่าว มติ ครม., มาตรการ/นโยบายสำคัญของรัฐบาล, มาตรการสำคัญของแต่ละกระทรวง ผ่าน Video Clip Insight ครม., ประกาศ ชี้แจง/อธิบายข้อเท็จจริง ข่าวที่ปรากฎในสื่อต่างๆ และคู่มือผลงานรัฐบาล โดยผู้ส่งข้อมูลในห้อง GCC คือ gccadmin เพียงผู้เดียวเท่านั้น 

มีรายงานว่า สำหรับรูปแบบและสำหรับวิธีดำเนินการตั้ง GCC ตามหลักเกณฑ์ของสำนักนายกรัฐมนตรี กำหนดกลุ่มไลน์ เป็น 3 ระดับ (level) ดังนี้ ระดับที่ 0 มีสมาชิกกลุ่ม คือ ทีมกลาง (Admin)ของรัฐบาล ชื่อกลุ่มไลน์ GCC0, ระดับที่ 1 สมาชิกกลุ่ม มีปลัดกระทรวง รองปลัดกระทรวง โฆษกกระทรวง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง อธิบดี ผู้ว่าราชการจังหวัด เอกอัครราชทูต เลขาธิการ ผู้อำนวยการ สำนักงาน (ตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับลง) ชื่อกลุ่มไลน์ GCC1, ระดับที่ 2 สมาชิกกลุ่ม ผู้ตรวจราชการกระทรวง ทีปรึกษา/วิศวกรใหญ่ (ตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ) รองอธิบดี ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ผู้เชี่ยวชาญ/หัวหน้าหน่วยงาน ขึ้นตรง/หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ชื่อกลุ่มไลน์ GCC2, ระดับที่ 3 ข้าราชการทุกระดับในสังกัด กรม/สำนัก/กอง/ศูนย์/หน่วยงานขึ้นตรง/ส่วนราชการในจังหวัด ชื่อกลุ่มไลน์ GCC3 

จากนั้น ทีมกลาง (แอดมินกลาง) โดยทีมงานของสำนักนายกรัฐมนตรีจะเป็นผู้ส่งข้อมูลข่าวสารของรัฐบาล ไปยังกลุ่มไลน์ระดับที่ 1 (GCC1) และให้สมาชิกกลุ่มไลน์ระดับที่ 1 ส่งต่อไปยังกลุ่มไลน์ระดับที่ 2 (GCC2) และให้กลุ่มไลน์ระดับที่ 2 ส่งต่อให้กลุ่มไลน์ระดับที่ 3 (GCC3) ตามลำดับ 

“ขั้นตอนการส่งข้อมูล แอดมินกลาง ทีมงานสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้ส่งข้อมูลไปยังระดับที่ 1 และโฆษกกระทรวงมหาดไทย ส่งข้อมูลไปยัง ปลัดกระทรวงมหาดไทย อธิบดีกรม ผู้ว่าราชการจังหวัด (ส่วนภูมิภาค) เป็นผู้ส่งข้อมูลไปยังระดับที่ 2 ขณะที่ผู้อำนวยการสำนักกอง/ศูนย์/หน่วยขึ้นตรงหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัด เป็นผู้ส่งข้อมูลไปยังระดับที่ 3 เช่นเดียวกับกรุงเทพมหานคร”

มีรายงานด้วยว่า ล่าสุดสำนักนายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการให้ส่วนราชการทั่วประเทศ ส่งรายชื่อ พร้อมทั้ง LINE ID ของผู้บริหาร เพื่อรวบรวมส่งสำนักนายกรัฐมนตรี จัดทั้งกลุ่ม GCC1 ภายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 และให้หน่วยงานรวบรวม และจัดสร้างกลุ่ม GCC2 และ GCC3 ของหน่วยงาน ซึ่งสมาชิกในกลุ่มประกอบด้วย หัวหน้าหน่วยงาน หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการในสังกัดทุกคน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

โดยมอบหมายให้มีผู้ดูแลหลัก (Admin) ประจำกลุ่ม และแจ้งผลการดำเนินงานไปยังหน่วยงานของตนเอง พร้อมทั้งแนบหลักฐานประกอบ ได้แก่ ภาพถ่ายไลน์กลุ่ม และ QR code กลุ่มไลน์ที่ตั้งขึ้น ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานไปยังสำนักนายกรัฐมนตรีภายในเวลาที่กำหนด ทั้งนี้แต่ละหน่วยงานสามารถทั้งกลุ่ม GCC2 และ GCC3 ได้มากกว่า 1 กลุ่ม ตามความเหมาะสม โดยสำนักนายกรัฐมนตรีจะเริ่มดำเนินการโครงการ GCC Line ต้นเดือนมิถุนายนนี้

 

 
กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 0 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 2] 1
 

 
เงื่อนไขแสดงความคิดเห็น
1. ทุกท่านมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระเสรี โดยไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ไม่กล่าวพาดพิง และไม่สร้างความแตกแยก
2. ผู้ดูแลระบบขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใด ๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
3. ความคิดเห็นเหล่านี้ ไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมาย และไม่เกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้นกับคณะผู้จัดทำเว็บไซต์

ชื่อ :

อีเมล์ :

ความคิดเห็นของคุณ :
                                  

              * ใส่รหัสจากภาพที่เห็นลงในช่องด้านล่าง และใส่คำตอบจากคำถาม เพื่อยืนยันการส่งความเห็น
  และสำลีสีอะไร
    

          ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการแสดงความคิดเห็นโดยสาธารณชน ซึ่งไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าชื่อผู้เขียนที่้เห็นคือชื่อจริง และข้อความที่เห็นเป็นความจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาส่ง email มาที่ boyoty999@google.com  เพื่อให้ผู้ดูแลระบบทราบและทำการลบข้อความนั้นออกจากระบบต่อไป ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้