เผยแพี่ผลงานวิชาการ นางสาวรุ่งนภา จินดามล
นำเข้าเมื่อวันที่ 28 ม.ค. 2561 โดย นายบุญทัน จรบุรี
อ่าน [12527]  

ชื่อเรื่อง รายงานผลการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปประกอบการ์ตูน เพื่อพัฒนาทักษะด้านไวยากรณ์ เรื่อง Tense วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผู้ศึกษา นางสาวรุ่งนภา จินดามล โรงเรียน บ้านโนนชาด ปีที่ศึกษา 2559 ผลการศึกษา ปรากฏดังนี้ 1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปประกอบการ์ตูน มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.57/81.05 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปประกอบการ์ตูน มีค่าดัชนีประสิทธิผลในการเรียนรู้เท่ากับ 0.6412 หรือคิดเป็นร้อยละ 64.12 3. นักเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4. นักเรียน มีความพึงพอใจ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยสรุป บทเรียนสำเร็จรูปประกอบการ์ตูนเรื่อง Tense วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นนวัตกรรมทางการศึกษา ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเหมาะสม สามารถนำไปใช้เป็นสื่อการสอนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ เรื่อง Tense ของนักเรียนได้เป็นอย่างดี .....

 ชื่อเรื่อง       รายงานผลการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปประกอบการ์ตูนเพื่อพัฒนาทักษะด้านไวยากรณ์  เรื่อง  Tense  วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1

ผู้ศึกษา       นางสาวรุ่งนภา  จินดามล

โรงเรียน      บ้านโนนชาด

ปีที่ศึกษา     2559

            รายงานผลการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปประกอบการ์ตูนเพื่อพัฒนาทักษะด้านไวยากรณ์  เรื่อง  Tense  วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  มีความมุ่งหมาย  1)  เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปประกอบการ์ตูน ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  2)  เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปประกอบการ์ตูน  3)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนและ  4)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน  กลุ่มเป้าหมายในการศึกษา  ได้แก่  นักเรียน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2559  โรงเรียนบ้านโนนชาด    จำนวน  19  คน  ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive  Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้   บทเรียนสำเร็จรูปประกอบการ์ตูน  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ  แบบวัดความพึงพอใจ 

           ผลการศึกษา  ปรากฏดังนี้  

            1.  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปประกอบการ์ตูนมีประสิทธิภาพเท่ากับ  83.57/81.05  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้               2.  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปประกอบการ์ตูน  มีค่าดัชนีประสิทธิผลในการเรียนรู้เท่ากับ  0.6412  หรือคิดเป็นร้อยละ  64.12

            3.  นักเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 

            4.  นักเรียน มีความพึงพอใจ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 

               โดยสรุป  บทเรียนสำเร็จรูปประกอบการ์ตูนเรื่อง  Tense   วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  เป็นนวัตกรรมทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเหมาะสม  สามารถนำไปใช้เป็นสื่อการสอนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ เรื่อง  Tense  ของนักเรียนได้เป็นอย่างดี

 

 
กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 0 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 2] 1
 

 
เงื่อนไขแสดงความคิดเห็น
1. ทุกท่านมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระเสรี โดยไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ไม่กล่าวพาดพิง และไม่สร้างความแตกแยก
2. ผู้ดูแลระบบขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใด ๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
3. ความคิดเห็นเหล่านี้ ไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมาย และไม่เกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้นกับคณะผู้จัดทำเว็บไซต์

ชื่อ :

อีเมล์ :

ความคิดเห็นของคุณ :
                                  

              * ใส่รหัสจากภาพที่เห็นลงในช่องด้านล่าง และใส่คำตอบจากคำถาม เพื่อยืนยันการส่งความเห็น
  และสำลีสีอะไร
    

          ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการแสดงความคิดเห็นโดยสาธารณชน ซึ่งไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าชื่อผู้เขียนที่้เห็นคือชื่อจริง และข้อความที่เห็นเป็นความจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาส่ง email มาที่ boyoty999@google.com  เพื่อให้ผู้ดูแลระบบทราบและทำการลบข้อความนั้นออกจากระบบต่อไป ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้