อยากตายทำไปเลย...
นำเข้าเมื่อวันที่ 24 พ.ย. 2560 โดย จุฬา ศรีบุตตะ
อ่าน [483]  

สธ. หนุน สสส.-องค์การสาธารณสุข เปิดตัวปีที่2 โครงการ3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน ระบุปีแรก มีผู้สมัครเลิกสูบ 6 แสนคน ในจำนวนนี้เลิกสูบได้สำเร็จ 1 แสนคน สธ. เดินหน้าลดอัตราการสูบเข้มข้นขึ้น วันนี้ (23พ.ย.) ที่โรงแรมรามาการ์เด้นส์ นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เป็นประธานในการประชุมขับเคลื่อนนโยบาย โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน โดยเป็นปีที่สองในการขับเคลื่อนโครงการฯ นี้ ซึ่งมีการชี้แจงแนวทางเร่งรัดการดำเนินโครงการฯ ให้กับสาธารณสุขอำเภอทั่วประเทศไทย 878 คน และแกนนำอาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.) กรุงเทพฯ จำนวน 50 คนจากห้าสิบเขต พร้อมด้วยประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ระดับเขต รวม 12 เขตทั่วประเทศไทย รวม 952 คน.....

นพ.เจษฎา กล่าวว่า บุหรี่ก่อให้เกิดเจ็บป่วยด้วยโรคหลายชนิดและเป็นสาเหตุการเสียชีวิตของคนจำนวนมากทั้งประชากรไทยและประชากรโลก เป็นเหตุให้องค์การอนามัยโลกกำหนดเป้าหมายการลดอัตราการสูบบุหรี่ทั่วโลกลงร้อยละ 30ภายในปี 2568 ดังนั้น สธ.จึงได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติฉบับที่ 2 ครอบคลุมปี 2559-2562 โดยตั้งเป้าหมายลดอัตราการสูบบุหรี่ลงจากร้อยละ 19.9 ในปี 2558 เหลือร้อยละ16.7 ในปี 2562 คือต้องลดจำนวนผู้สูบบุหรี่ไม่น้อยกว่า 1.8 ล้านซึ่งโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทยฯ ที่ สธ.ร่วมกับ สสส. เน้นการชวนและช่วยให้คนเลิกสูบบุหรี่ในชุมชน ซึ่งเป็นการทำงานเชิงรุกแนวใหม่ ไม่ได้รอผู้สูบบุหรี่มารับการรักษาที่โรงพยาบาลเท่านั้น ประเทศไทยมี อสม. และ อสส. กว่า 1 ล้านคน หาก อสม. หรือ อสส. 1คน ชวนหรือช่วยให้คนสูบบุหรี่เลิกสูบได้ปีละ 1 คน จะได้คนเลิกสูบบุหรี่ 1 ล้านคนใน 1 ปี รวม 3 ปี ก็จะได้ 3 ล้านคนตามเป้าหมายโครงการ “ในปีแรกเป็นการจัดระบบ สามารถชวนผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้ 6 แสนคน มีผู้ที่เลิกบุหรี่สำเร็จภายใต้โครงการ 1แสนคน ถือว่าเป็นตัวเลขการเลิกสูบบุหรี่ที่สูงกว่าในอดีตที่ผ่านมาในระยะเวลา 20-30 ปีที่ไทยสามารถทำให้คนเลิกสูบบุหรี่ได้เฉลี่ยปีละ 30,000 คน สำหรับปีที่ 2 และ 3 ของโครงการฯ นี้ สธ. จะเร่งรัดให้ อสม. 1คน ชวนหรือช่วยให้คนเลิกสูบบุหรี่ให้สำเร็จให้ได้ 3 - 5 คนต่อปี เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ให้ได้” ปลัด สธ. กล่าว ดร.นพ.บัณฑิต ศรไพศาล รองผู้จัดการกองทุน สสส. กล่าวว่า สสส. หนุนโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทยฯ ในหลายมิติ ได้แก่ โดยสนับสนุนการดำเนินงานของ สธ. ผ่านซึ่งกลไกที่เป็นนวัตกรรมใหม่ของระบบสาธารณสุขประเทศไทย คือ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) มีนายอำเภอเป็นประธาน และมีสาธารณสุขอำเภอเป็นเลขาฯ สามารถระดมสรรพกำลังของภาคส่วนทุกภาคส่วนในพื้นที่มาร่วมทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในระดับอำเภอ โอกาสที่จะชวนและช่วยให้คนเลิกสูบบุหรี่ได้สำเร็จตามเป้าหมายจะมีสูงขึ้น และสนับสนุนภาคีเครือข่ายต่างๆ ในการรณรงค์สร้างกระแสชวนคนเลิกสูบบุหรี่ทุกเดือน เช่น การเลิกสูบบุหรี่เพื่อลูกในวันเด็กเดือนมกราคม การเลิกสูบบุหรี่เพื่อคนที่เรารักในวันวาเลนไทน์เดือนกุมภาพันธ์ สสส. หวังเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้การสูญเสียจากการบริโภคยาสูบในสังคมไทยลดลงอย่างแท้จริง ศ. เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ ประธานสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ กล่าวว่า สมาพันธ์ฯจะช่วยขยายพันธมิตรการทำงานจากภาคส่วนอื่นๆ ที่นอกเหนือไปจากกระทรวงสาธารณสุขเข้ามาร่วมงานชวนคนเลิกสูบบุหรี่ให้ได้มากที่สุด ได้แก่ ภาคีเอกชน และภาคีสื่อมวลชน ซึ่งที่ผ่านมาได้เชิญสมาคมฟุตบอลวิชาชีพต่างๆ เข้ามาร่วมโดยการจัดตั้งชมรมนักฟุตบอลปลอดบุหรี่ขึ้นเพื่อเป็นต้นแบบสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนห่างไกลจากการสูบบุหรี่ นายประพัทธ์ ธรรมวงศา ประธานชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย กล่าวว่า โครงการฯ นี้ทำให้บทบาทของงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชนในชุมชนมีความชัดเจนมาก เป็นความภาคภูมิใจของชาว อสม. และ หมออนามัยที่สามารถช่วยให้ประชาชนมีสุขภาพดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งสุขภาพดีจากการเลิกสูบบุหรี่ ในปี 2561-1562 จะใช้กลไกคณะกรรมการ พชอ. ทุกอำเภอทั่วประเทศ เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการทำงานเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ปลอดจากควันบุหรี่ให้ได้

 

 
กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 0 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 2] 1
 

 
เงื่อนไขแสดงความคิดเห็น
1. ทุกท่านมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระเสรี โดยไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ไม่กล่าวพาดพิง และไม่สร้างความแตกแยก
2. ผู้ดูแลระบบขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใด ๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
3. ความคิดเห็นเหล่านี้ ไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมาย และไม่เกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้นกับคณะผู้จัดทำเว็บไซต์

ชื่อ :

อีเมล์ :

ความคิดเห็นของคุณ :
                                  

              * ใส่รหัสจากภาพที่เห็นลงในช่องด้านล่าง และใส่คำตอบจากคำถาม เพื่อยืนยันการส่งความเห็น
  และสำลีสีอะไร
    

          ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการแสดงความคิดเห็นโดยสาธารณชน ซึ่งไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าชื่อผู้เขียนที่้เห็นคือชื่อจริง และข้อความที่เห็นเป็นความจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาส่ง email มาที่ boyoty999@google.com  เพื่อให้ผู้ดูแลระบบทราบและทำการลบข้อความนั้นออกจากระบบต่อไป ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้