ทำดีแล้วอย่ากลัว
นำเข้าเมื่อวันที่ 19 ก.ย. 2560 โดย จุฬา ศรีบุตตะ
อ่าน [491]  

จะเลวหรือดีอยู่ที่การบริหารจัดการ “นายมีโค่นไผ่ นายใจขุดหลุม นายชั้นนายชุ่ม คุมการเกี่ยวแฝก เสร็จแล้วเกลาเสา เอาโว้ยย้ายแยก เลิกงานข้าจะแจก ของแปลกๆให้กิน” จากหนังสือเรียนเรื่อง “สังข์ทอง”.....

ยกเรื่องคำกลอนสอนใจจากหนังสือเรียนสมัยเด็กเรื่อง “สังข์ทอง” ขึ้นนำเรื่องที่จะพูดในวันนี้ เพื่อจะให้รู้ว่า การบริหารจัดการงานที่ต้องทำให้ดีและแล้วเสร็จในเวลาที่กำหนดนั้น การจัดบุคลากรที่จะทำงานในแต่ละอย่างนั้นมีความสำคัญมากในผลที่จะเกิดขึ้น เพราะความรู้ ความชำนาญและประสบการณ์ของแต่ละคนไม่เหมือนกัน ถ้าจัดคนทำงานที่ไม่สันทัดหรือตรงกับงานที่จะทำแล้ว ย่อมเป็นที่หวังได้ว่าการงานที่จะทำให้บรรลุผลตามเป้าหมายนั้น ยากยิ่งจะมองเห็น ใครเคยเรียนหรือเคยอ่านเรื่อง “สังข์ทอง” จะเห็นการบริหารจัดการบุคลากรในการทำงานของ “ขุนหมื่น” ที่ “ท้าวสามล” เรียกขุนหมื่นมาสั่งการให้สร้างกระท่อมปลายนาให้ “นางรจนา” ที่เลือก “เจ้าเงาะ” เป็นคู่ ไปอยู่กระท่อมที่ปลายนาโดยไม่ให้อยู่ในรั้วในวัง เพราะท้าวสามลไม่ชอบใจที่ลูกสาวไปเลือกเจ้าเงาะมาเป็นคู่ ทั้งท้าวสามลยังได้กำชับให้สร้างกระท่อมให้แล้วเสร็จภายในเจ็ดวันอีกด้วย “ขุนหมื่น” จึงต้องวางแผนในการจัดคนทำงานแต่ละหน้าที่ ไม่สับสน ดังคำกลอนข้างต้น กระท่อมปลายนาจึงสำเร็จตามเวลา ปัญหาหลายอย่างในบ้านเมืองของเราขณะนี้ ถ้าจะดูให้ดีแล้วจะพบว่า อยู่ที่ “การบริหารจัดการ” ของผู้มีหน้าที่ทั้งในระดับสูงและระดับล่าง โดยเฉพาะในระดับประเทศที่มีหน้าที่แบ่งสันจัดการในเรื่องคนทำงานในแต่ละองค์กร ซึ่งมีความสำคัญสูงสุดต่อผลสำเร็จตามเป้าหมาย บ้านเมืองจะเลวหรือดีจึงอยู่ที่การบริหารจัดการ แต่ต้องให้กำลังใจกับข้าราชการดีๆที่ยังมีอยู่มาก อย่าได้หวั่นไหวหรือตกใจอะไร ปฏิบัติหน้าที่และทำดีมาแล้วอย่างไรก็ขอให้ทำดีอย่างนั้นต่อไป เพราะใครดีหรือใครไม่ดีนั้น สังคมแยกแยะออก และข้อสำคัญที่สุดสำหรับข้าราชการดีๆนั้น ขอให้ระลึกอยู่ตลอดเวลาว่าหน้าที่การงานของตนเป็นหน้าที่ที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน ไม่ใช่ผลประโยชน์ของคนมีอำนาจที่สั่งการตามใจชอบเพื่อประโยชน์ตนและพรรคพวก โดยเฉพาะผู้มีอำนาจสูงสุดในการบริหารจัดการ ที่บ่อยครั้งหยิบใช้ข้าราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ตน และหยิบยื่นตำแหน่งหน้าที่ที่ดีขึ้นใหญ่ขึ้นมาเป็นตัวล่อ ผู้บริหารจัดการประเทศในระดับสูงที่ประพฤติปฏิบัติตนในการทำงานอย่างนี้ มีให้เห็นทั้งในอดีตและปัจจุบัน ซึ่งสร้างความเสียหายบอบช้ำกับส่วนรวมมาโดยตลอด ดังคำกลอนสักวาของ “นายทวยมัน” ใน นสพ.แนวหน้า เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา ที่ใช้หัวข้อของคำกลอนสักวาบทนี้ว่า “รัฐมนตรีมีทำไม” ดังนี้ “สักวา ข้าราชการซื่อมือสะอาด ถูกเก็บกวาดย้ายไป ให้กังขา หรือใครบีบ ให้รีบย้าย ได้เวลา จะได้หา ข้อยุติ ที่โกงวัด รัฐมนตรี มีไว้ ทำไมหนอ นั่งชูคอ ทำไม่ได้ ไม่ถนัด ไม่เคยเห็น ทำงานใด ให้ชัดชัด รอแต่ปัด ปัญหา น่ากลัวเอย” เป็นกลอนสักวาที่สะท้อนความเป็นจริงในการบริหารจัดการบ้านเมือง ของผู้มีอำนาจหน้าที่ในขณะนี้ว่าได้ทำงานหรือบริหารจัดการบ้านเมืองกันในลักษณะใด เรื่องของการบริหารจัดการนั้น ถ้าเป็นนักบริหารจัดการที่มีหลักยึดสำคัญเป็นตัวนำ และเดินตามหลักการที่ถูกต้องแล้ว การเดินหน้าทำงานให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ จะมองเห็นอยู่ข้างหน้า ไม่สับสนหรือหลงทาง ไม่ว่าจะเป็นการบริหารจัดการกับองค์กรเล็กหรือองค์กรใหญ่ ทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ หลักการสำคัญของการบริหารจัดการ ต้องคำนึงถึงสิ่งสำคัญ 5 อย่างต่อไปนี้ในการทำงานในความรับผิดชอบของตน ซึ่งได้แก่ 1.กำลังคน การงานที่จะทำนั้นมีกำลังคนอยู่เท่าไร และกำลังคนที่มีอยู่นั้นเป็นคนที่มีความรู้ความเข้าใจ มีประสบการณ์ในหน้าที่การงานที่รับผิดชอบมากน้อยแค่ไหน 2.กำลังเงิน มีเงินมีงบประมาณในการทำงานที่รับผิดชอบมากน้อยหรือพอเพียงอย่างไรหรือไม่ และเงินที่อยู่นั้นจะนำไปใช้อย่างไรในการทำงานให้สำเร็จ 3.กำลังวัสดุอุปกรณ์และเครื่องใช้ มีเครื่องมือเครื่องใช้อะไรในการทำงานที่รับผิดชอบ และเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ที่เหมาะสมกับงานที่ต้องทำมากน้อยแค่ไหน 4.วิธีการในการนำกำลังคน กำลังเงิน และกำลังเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆที่มีอยู่นั้น จะถูกนำมาใช้ให้ถูกต้องอย่างไร และแค่ไหนในความเหมาะสม 5.การบริหารจัดการ เพื่อให้กำลังคน กำลังเงิน กำลังวัสดุอุปกรณ์และเครื่องใช้ต่างๆ รวมทั้งวิธีการนำสิ่งต่างๆดังกล่าวไปบริหารจัดการนั้น ดำเนินไปอย่างถูกต้องและเหมาะสมตามความจำเป็นมากน้อยแค่ไหน นี่คือหลักการบริหารจัดการสำคัญ 5 ประการที่ต้องยึด เรื่องของ “ปืน” ไม่มีอยู่ในหลัก 5 ประการนี้ น.ต.ประสงค์ สุ่นศิริ

 

 
กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 0 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 2] 1
 

 
เงื่อนไขแสดงความคิดเห็น
1. ทุกท่านมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระเสรี โดยไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ไม่กล่าวพาดพิง และไม่สร้างความแตกแยก
2. ผู้ดูแลระบบขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใด ๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
3. ความคิดเห็นเหล่านี้ ไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมาย และไม่เกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้นกับคณะผู้จัดทำเว็บไซต์

ชื่อ :

อีเมล์ :

ความคิดเห็นของคุณ :
                                  

              * ใส่รหัสจากภาพที่เห็นลงในช่องด้านล่าง และใส่คำตอบจากคำถาม เพื่อยืนยันการส่งความเห็น
  และสำลีสีอะไร
    

          ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการแสดงความคิดเห็นโดยสาธารณชน ซึ่งไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าชื่อผู้เขียนที่้เห็นคือชื่อจริง และข้อความที่เห็นเป็นความจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาส่ง email มาที่ boyoty999@google.com  เพื่อให้ผู้ดูแลระบบทราบและทำการลบข้อความนั้นออกจากระบบต่อไป ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้