อายุยัง....ก็อยู่ในแผ่นดินนี้ไม่ได้
นำเข้าเมื่อวันที่ 12 ก.ย. 2560 โดย จุฬา ศรีบุตตะ
อ่าน [655]  

ผู้คนในบ้านเมืองไม่เชื่อคำอ้างอย่างนี้ เพราะนางปูยังเป็นคนที่ไม่ได้อยู่ในวัยแก่เฒ่าอายุมาก ที่เป็นวัยแห่งความเสื่อมของสังขาร ซึ่งมีโรคได้สารพัดอย่าง ประเดี๋ยวเป็นโรคนั้นโรคนี้ได้ตลอดเวลาถ้าไม่ดูแลให้ดี แม้กระทั่งโรคน้ำในหูสองข้างไม่เท่ากันจนเวียนหัว จะลุกนั่งหรือเดินก็ไม่เป็นปกติ อย่างที่ชอบเกิดกับคนอายุมากหรือแก่เฒ่าบ่อยๆ.....

หรือบางคนแม้จะยังไม่แก่เฒ่า แต่มีโรคน้ำในหูไม่เท่ากันเกิดขึ้นก็ได้นั้น ต้องดูเป็นรายๆไปว่าทำไมจึงเป็นอย่างนี้ เพราะคนเรานั้นเกิดมาไม่เหมือนกัน บางคนเกิดมาอายุสั้น บางคนอายุยืน บางคนมีโรคภัยไข้เจ็บตลอดเวลา และบางคนก็ไม่ค่อยมีโรคภัยไข้เจ็บ บางคนรูปไม่สวยผิวพรรณไม่ดี แต่บางคนก็เกิดมามีรูปสวย ผิวพรรณดี บางคนมียศศักดิ์สูง แต่บางคนไม่มียศศักดิ์ บางคนร่ำรวย บางคนเกิดมาโง่ แต่บางคนเกิดมาฉลาด ชาวพุทธผู้ได้ศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้า จะทราบดีในเรื่องต่างๆดังกล่าวนี้ เพราะพระพุทธองค์เคยทรงอธิบายไว้ว่า 1.การที่คนเราเกิดมามีอายุสั้น ก็เพราะในชาติปางก่อนเป็นคนชอบฆ่าสัตว์ ตัดชีวิต ไม่มีศีลห้า ทำให้เขาไปตกนรกหมกไหม้ เมื่อหมดกรรมและได้เกิดมาเป็นมนุษย์ เศษกรรมที่เหลืออยู่ทำให้เขาอายุสั้นเพราะเคยฆ่าสัตว์ ส่วนคนที่มีอายุยืนก็เพราะเมื่อชาติก่อนเขาเป็นคนมีศีลธรรม เมื่อเขาตายไปก็เกิดในที่ดีมีความสุข ถ้าเกิดเป็นมนุษย์ บุญของเขายังหนุนอยู่ ทำให้อายุยืน 2.การที่บางคนเกิดมามีโรคภัยไข้เจ็บมาก ก็เพราะเมื่อชาติก่อนชอบเบียดเบียนสัตว์ ทรมานสัตว์ กักขังสัตว์ ชอบทำร้ายคนอื่นหรือสัตว์อื่นให้เดือดร้อน ทรมาน หรือทำให้เจ็บให้ป่วย เมื่อเขาตายไปก็ไปตกนรก เมื่อพ้นจากนรกและกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ เศษกรรมนั้นทำให้เขาเจ็บไข้ได้ป่วย ไม่ค่อยมีความสุข ส่วนคนที่ไม่มีหรือไม่ค่อยมีโรคภัยไข้เจ็บ ก็เพราะชาติก่อนนั้นเขามีความเมตตาต่อสัตว์ ไม่เบียดเบียนสัตว์ มีศีลธรรม มีเมตตากรุณา เมื่อตายไปก็ไปเกิดในที่ดี มีความสุข ถ้าเกิดเป็นมนุษย์ก็มีสุขภาพดี ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ 3.การที่บางคนเกิดมารูปไม่สวย ก็เป็นเพราะบางคนมีความโกรธเป็นเจ้าเรือน เป็นคนขี้โกรธ เมื่อตายไปก็เกิดในสถานที่ที่ลำบาก เกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นคนมีหน้าตาไม่สวยงาม เพราะเมื่อชาติก่อนเป็นคนขี้โกรธขึ้โมโห ส่วนคนที่เกิดมารูปสวย ก็เพราะเมื่อชาติก่อนเป็นคนมีเมตตากรุณา ไม่ขี้โกรธ เมื่อเขาไปเกิดในสวรรค์แล้วกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ เขาจึงมีหน้าตาสวยงาม มีรูปสวย เพราะมีเมตตา ไม่ขี้โกรธ 4.การที่บางคนเกิดมามีวาสนาน้อย เป็นคนต่ำต้อย ก็เพราะเมื่อชาติก่อนเขาเป็นคนริษยาคนอื่น ใครจะได้ดีก็ไม่ได้ต้องริษยาเขา เพราะฉะนั้นเมื่อเกิดมาในชาติปัจจุบันจึงเป็นคนมีศักดิ์ต่ำ มีตำแหน่งหน้าที่ต่ำเสมอ ส่วนคนที่เกิดมามีตำแหน่งสูง ก็เพราะเมื่อชาติก่อนไม่ริษยาคนอื่น ใครได้ดีก็พลอยยินดีด้วย 5.การที่บางคนเกิดมายากจน ก็เพราะในชาติก่อนเขาเป็นคนตระหนี่ถี่เหนียว ไม่รู้จักบริจาคทาน จึงเกิดมายากจน ส่วนคนที่เกิดมาร่ำรวย เกิดในสกุลที่ร่ำรวย มีพ่อแม่ร่ำรวย ก็เพราะเมื่อชาติก่อนเขาเป็นคนที่บริจาคทาน ยินดีในการบริจาค ไม่ตะหนี่ถี่เหนียว 6.การที่บางคนเกิดมาในสกุลต่ำ ก็เพราะชาติก่อนคนประเภทนี้เป็นคนไม่อ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่ เป็นคนแข็งกระด้าง เมื่อตายไปก็เกิดในสถานที่ลำบาก เกิดเป็นมนุษย์ก็จะเกิดในสกุลต่ำ เป็นพวกที่แร้นแค้น ลำบาก และเดือดร้อน ส่วนคนที่เกิดในสกุลสูง เขาเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่ ต่อผู้ประพฤติดี เมื่อตายไปก็ไปเกิดในที่ดี ถ้าเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นคนเกิดในสกุลสูง 7.การที่บางคนเกิดมาโง่ ก็เพราะเมื่อชาติก่อน เป็นคนไม่ชอบเข้าไปไต่ถามหาความรู้จากผู้ทรงคุณธรรม ผู้ประพฤติดี จึงเป็นคนโง่ถึงในชาตินี้ ส่วนคนที่เกิดมาเป็นคนมีปัญญา เป็นคนฉลาด ก็เพราะเข้าไปไต่ถามหาความรู้จากผู้ประพฤติดี ผู้มีคุณธรรม ถามถึงบาปบุญคุณโทษ เขาจึงเกิดมามีปัญญา ทั้ง 7 ประการเป็นคำสอนของพระพุทธองค์ ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่เกิดจากการกระทำของตัวเอง ว่าจะเลือกทำอย่างไหนในชีวิต แต่สำหรับเรื่อง “ทำไมเกิดมาน้ำในหูจึงไม่เท่ากัน” นั้น วงการทางการแพทย์จะมีคำอธิบายและให้คำตอบในเรื่องนี้ โดยเฉพาะในเรื่องความเสื่อมของสังขารในคนสูงวัย คนมีอายุ คนเฒ่าคนแก่ หรือบางคนที่ยังไม่แก่เฒ่าก็ต้องดูเป็นรายๆ ไปว่าสุขภาพเป็นอย่างไร เฉพาะอย่างยิ่งการประพฤติปฏิบัติของผู้นั้นด้วยว่าเป็นอย่างไร โดยเฉพาะในเรื่องของการใช้หูที่มีอยู่สองข้างให้เป็นประโยชน์ในการรับฟัง เพราะคนทุกคนที่เกิดมาย่อมมีหูสองข้างในการรับฟังด้วยกันทั้งนั้น ถ้าเสียงตำหนิติเตือนที่ดังเข้ามาทางหูซ้าย แต่ปล่อยให้ผ่านออกไปทางหูขวาเพราะไม่ชอบใจในคำติคำเตือนดังกล่าว หรือชอบใช้หูขวา หรือใช้ทั้งหูซ้ายและหูขวา รับฟังแต่เรื่องที่ตนจะได้ประโยชน์ หรือรับฟังแต่คำประจบสอพลอเท่านั้น คนประเภทนี้ก็จัดอยู่ในประเภท “คนที่มีน้ำในหูไม่เท่ากัน” เช่นเดียวกัน อายุยังไม่ถึงวัยชราก็อยู่ในแผ่นดินนี้ไม่ได้ น.ต.ประสงค์ สุ่นศิริ

 

 
กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 0 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 2] 1
 

 
เงื่อนไขแสดงความคิดเห็น
1. ทุกท่านมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระเสรี โดยไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ไม่กล่าวพาดพิง และไม่สร้างความแตกแยก
2. ผู้ดูแลระบบขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใด ๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
3. ความคิดเห็นเหล่านี้ ไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมาย และไม่เกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้นกับคณะผู้จัดทำเว็บไซต์

ชื่อ :

อีเมล์ :

ความคิดเห็นของคุณ :
                                  

              * ใส่รหัสจากภาพที่เห็นลงในช่องด้านล่าง และใส่คำตอบจากคำถาม เพื่อยืนยันการส่งความเห็น
  และสำลีสีอะไร
    

          ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการแสดงความคิดเห็นโดยสาธารณชน ซึ่งไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าชื่อผู้เขียนที่้เห็นคือชื่อจริง และข้อความที่เห็นเป็นความจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาส่ง email มาที่ boyoty999@google.com  เพื่อให้ผู้ดูแลระบบทราบและทำการลบข้อความนั้นออกจากระบบต่อไป ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้