มาแล้ว! “ใบสั่งจราจรแบบใหม่” ปี 60
นำเข้าเมื่อวันที่ 19 ส.ค. 2560 โดย จุฬา ศรีบุตตะ
อ่าน [1782]  

มาแล้ว! “ใบสั่งจราจรแบบใหม่” ประกาศใช้พรุ่งนี้ทั่วประเทศ ของเดิมใช้อีก 4 เดือน ผบ.ตร.สั่งเลิกใบสั่งทางไปรษณีย์ .....

มาแล้ว! “ใบสั่งจราจรแบบใหม่” ปี 60 ประกาศใช้พรุ่งนี้ทั่วประเทศ เลิกใช้ใบสั่งแบบส่งทางไปรษณีย์ ส่วนของเดิมยังใช้ไปอีก 4 เดือน เผย 1 ชุด ยังใช้สีเดิม “ขาว-เหลือง-ชมพู-ฟ้า” กว้าง 14.5 เซนติเมตร ยาว 27 เซนติเมตร วันนี้ (18 ส.ค.) มีรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ข้อกำหนดเจ้าพนักงานจราจรทั่วราชอาณาจักร เรื่องกำหนดแบบใบสั่งของเจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ และใบรับแทนใบอนุญาตขับขี่ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2560 ลงนามโดย พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เจ้าพนักงานจราจรทั่วราชอาณาจักร ประกาศ ณ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560 มีใจความว่า อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 140 วรรคเจ็ด แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2535 อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 26 ประกอบกับมาตรา 28 และมาตรา 27 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้ โดยอาศัยอำนาจ ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายประกอบกับคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 529/2555 ลงวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2555 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานจราจรตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติในฐานะเจ้าพนักงานจราจรทั่วราชอาณาจักร จึงกําหนดแบบใบสั่งของเจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่และใบรับแทนใบอนุญาตขับขี่ไว้ ทั้งนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป นอกจากนี้ ให้ยกเลิกความใน (1) ของข้อ 4 ของข้อกําหนดเจ้าพนักงานจราจรทั่วราชอาณาจักร เรื่องกำหนดแบบใบสั่งของเจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่และใบรับแทนใบอนุญาตขับขี่ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 ฉบับลงวันที่ 23 มีนาคม 2559 และใช้ความต่อไปนี้แทน “(1) แบบใบสั่งของเจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่และใบรับแทนใบอนุญาตขับขี่ ให้มีขนาดกว้าง 14.5 เซนติเมตร ยาว 27 เซนติเมตร และเป็นไปตามแบบท้ายข้อกําหนดนี้ แบบใบสั่งและใบรับแทนใบอนุญาตขับขี่ตามวรรคหนึ่งให้มีชุดละ 4 แผ่น มีสี และวัตถุประสงค์สำหรับการใช้งานแตกต่างกันไป ดังนี้ (ก) แผ่นที่หนึ่ง เป็นสีขาว ใช้สำหรับให้กับผู้ขับขี่หรือติดไว้ที่รถ (ข) แผ่นที่สอง เป็นสีเหลือง ใช้สําหรับส่งให้หน่วยที่มีอำนาจหน้าที่เปรียบเทียบปรับ คดีจราจรเพื่อทำการบันทึกข้อมูลใบสั่งในเครื่องคอมพิวเตอร์ของระบบสารสนเทศกลางที่เชื่อมโยงข้อมูลของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ค) แผ่นที่สาม เป็นสีชมพู ใช้สําหรับมอบให้พนักงานสอบสวน (ง) แผ่นที่สี่ เป็นสีฟ้า ใช้สําหรับเป็นสำเนาคู่ฉบับเก็บไว้เป็นหลักฐานสําหรับผู้ออกใบสั่ง” นอกจากนี้ ให้ยกเลิกแบบใบสั่งของเจ้าพนักงานจราจร หรือพนักงานเจ้าหน้าที่แบบส่งทางไปรษณีย์ แนบท้ายข้อกําหนดเจ้าพนักงานจราจรทั่วราชอาณาจักร เรื่องกำหนดแบบใบสั่งของเจ้าพนักงานจราจร หรือพนักงานเจ้าหน้าที่และใบรับแทนใบอนุญาตขับขี่ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 ฉบับลงวันที่ 23 มีนาคม 2559 และให้ใช้แบบท้ายข้อกำหนดนี้แทน ท้ายสุด บรรดาแบบใบสั่งที่จัดพิมพ์ ข้อกำหนดเจ้าพนักงานจราจรทั่วราชอาณาจักร เรื่อง กำหนดแบบใบสั่งของเจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่และใบรับแทนใบอนุญาตขับขี่ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 ฉบับลงวันที่ 23 มีนาคม 2559 ก่อนวันที่ข้อกำหนดนี้ใช้บังคับให้คงใช้ได้ต่อไป ทั้งนี้ ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่ข้อกําหนดนี้ใช้บังคับ

 

 
กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 0 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 2] 1
 

 
เงื่อนไขแสดงความคิดเห็น
1. ทุกท่านมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระเสรี โดยไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ไม่กล่าวพาดพิง และไม่สร้างความแตกแยก
2. ผู้ดูแลระบบขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใด ๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
3. ความคิดเห็นเหล่านี้ ไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมาย และไม่เกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้นกับคณะผู้จัดทำเว็บไซต์

ชื่อ :

อีเมล์ :

ความคิดเห็นของคุณ :
                                  

              * ใส่รหัสจากภาพที่เห็นลงในช่องด้านล่าง และใส่คำตอบจากคำถาม เพื่อยืนยันการส่งความเห็น
  และสำลีสีอะไร
    

          ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการแสดงความคิดเห็นโดยสาธารณชน ซึ่งไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าชื่อผู้เขียนที่้เห็นคือชื่อจริง และข้อความที่เห็นเป็นความจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาส่ง email มาที่ boyoty999@google.com  เพื่อให้ผู้ดูแลระบบทราบและทำการลบข้อความนั้นออกจากระบบต่อไป ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้