.ระบบดี..แต่่..ค...น...ยอแอไม้เอก
นำเข้าเมื่อวันที่ 14 พ.ค. 2560 โดย จุฬา ศรีบุตตะ
อ่าน [713]  

แฉ! โครงการ 3 ดีโครงการดีแต่คนทำไม่ดี นักวิชาการเขียนโปรเจกต์ดึงงบเข้ากระเป๋าพรรคพวก .....

นายชาญยุทธ นันแก้ว อายุ 75 ปีในฐานะปราชญ์ศูนย์เรียนรู้เพาะลูกปลาแบบธรรมชาติ กาฬสินธุ์-ปราชญ์รุ่นใหญ่ "เจ้าสำนักปราชญ์ชาวบ้านกาฬสินธุ์ ชี้ โครงการ 3 ดี นั้นดีจริง แต่คนทำไม่ดี แฉเหตุทุจริตเป็นฝีมือนักวิชาการมือเขียนโครงการ 3 ดีปั่นงบเข้าเครือข่ายตนเองด้วยวิธีตั้งเกษตรกรหน้าใหม่ให้เป็นปราชญ์ผ่านการรับรองด้วยการยกมือ ก่อนจัดอบรมและจัดซื้อคุรุภัณฑ์แจกจ่าย เรียกร้อง สตง.- ปปท.-ปปช. ตรวจย้อนหลังเชื่อเจตนาส่อทุจริตผลาญภาษีประชาชน มีมูลต้องฟันวินัยข้าราชการ จากกรณีปราชญ์ชาวบ้านใน จ.กาฬสินธุ์ โวยปราชญ์โครงการ 3 ดี ส่อผลาญงบประมาณแผ่นดินหลายสิบล้าน สาเหตุไม่ต่อยอดศูนย์ปราชญ์ต้นแบบ แต่กลับจัดตั้งศูนย์ปราชญ์หน้าใหม่ มาจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการเกษตร เรียกร้อง ปปท. สตง. และ ปปช.ตรวจสอบ ตามข่าวที่เสนอแล้วนั้น ล่าสุด ที่สำนักงานสถาบันปราชญ์ภูมิปัญญาชาวบ้าน เลขที่ 61 หมู่ 10 บ้านไทรงาม ต.นิคมห้วยผึ้ง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ นายชาญยุทธ นันแก้ว อายุ 75 ปีในฐานะปราชญ์ศูนย์เรียนรู้เพาะลูกปลาแบบธรรมชาติ และปราชญ์ศูนย์ปฏิบัติการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เครือข่ายศูนย์รักษาภูมิปัญญาท้องถิ่น และกลุ่มภูมิปัญญาฟาร์มประมงพื้นบ้าน เปิดเผยถึงการได้เข้ามามีส่วนร่วมในคณะทำงานโครงการ 3 ดี คนดี สุขภาพดี รายได้ดี หรือ Kalasin Happiness Model ตั้งแต่แรกเริ่มต้นโครงการเมื่อปี 2555 โดยมีศูนย์ปราชญ์เครือข่ายทุกสาขาใน18 อำเภอ ประมาณ 149 แห่ง ทั่วจังหวัด นายชาญยุทธ กล่าวว่า โครงการ 3 ดี เป็นอีกหนึ่งโครงการตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด ที่หวังให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นในทุกๆด้าน โดยเฉพาะการเป็นคนดี สุขภาพดีและรายได้ดี ทั้งนี้ได้รับงบประมาณจากจังหวัดและการสนับสนุนจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต7ขอนแก่นปีละประมาณ 20 ล้านบาท ส่วนตัวมองว่าเป็นโครงการที่ดีมาก “การขับเคลื่อนที่ผ่านมา จากการประเมินผล ถือว่าสำเร็จในระดับหนึ่ง ซึ่งหากมีการต่อยอดและขยายผลตามแนวทางที่วางกรอบไว้ จะประสานประโยชน์สุขอย่างยั่งยืนให้กับพี่น้องประชาชน ให้เป็นคนดี สุขภาพดี รายได้ดี ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ”นายชาญยุทธกล่าวและว่า โครงการ 3 ดี ได้มีการยกระดับศูนย์เรียนรู้ชุมชนที่มีอยู่เดิม ขึ้นเป็นศูนย์ฯของโครงการ 3 ดีอำเภอละ 1 แห่ง โดยในแต่ละศูนย์สามารถเป็นห้องเรียนในการดำเนินชีวิตของการเป็นคนดี สุขภาพดี รายได้ดี แบบเบ็ดเสร็จ มีการกำหนดตารางการประชุมอย่างต่อเนื่องเป็นระยะ ก่อนที่จะมีการขยายเครือข่ายและเปิดศูนย์ปราชญ์ 3 ดีแห่งใหม่ขึ้นอีกหลายแห่ง ใน 18 อำเภอของ จ.กาฬสินธุ์ จึงมีศูนย์ปราชญ์ 3 ดีทั้งเก่าและใหม่ รวมทั้งเกิดแหล่งเรียนรู้ต่างๆรวมประมาณ 149 แห่ง ตนในฐานะปราชญ์ศูนย์เรียนรู้เพาะลูกปลาแบบธรรมชาติ และปราชญ์ศูนย์ปฏิบัติการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เครือข่ายศูนย์รักษาภูมิปัญญาท้องถิ่น และกลุ่มภูมิปัญญาฟาร์มประมงพื้นบ้าน ล่าสุดได้รับการยกสถานะเป็นสำนักงานสถาบันปราชญ์ภูมิปัญญาชาวบ้าน และได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการธรรมาภิบาล จ.กาฬสินธุ์ จึงได้มีโอกาสไปประชุมและเป็นวิทยากรอบรมชาวบ้าน ร่วมกับคณะกรรมการ 3 ดีระดับจังหวัดและอำเภอ จนครบทุกแห่ง นายชาญยุทธ กล่าวต่อว่า จากการขับเคลื่อนโครงการ 3 ดีในระยะหลัง พบว่ามีการจัดตั้งศูนย์ปราชญ์ 3 ดี โดยมีการจัดซื้อครุภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆมาประจำศูนย์ฯ ทั้งพันธุ์โค กระบือ เครื่องสีข้าวกล้อง รถแทรกเตอร์ไถนา เครื่องอัดฟางแห้ง รวมทั้ง โต๊ะ เก้าอี้ เต้นท์ เครื่องเสียง หรืออื่นๆนั้น ไม่ว่าจะเป็นการจัดซื้อจัดจ้างรูปแบบใด ตนและปราชญ์หลายคนมีความเห็นว่า ไม่สอดคล้องกับแนวทางของปราชญ์ชาวบ้าน ซึ่งสิ่งของที่จัดงบประมาณซื้อมานั้น ไม่ใช่ตัวชี้วัดที่จะนำไปสู่การเป็นคนดี สุขภาพดี รายได้ดี เหมือนอย่างที่ปราชญ์ชาวบ้านทำกันมานาน เพราะงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรปีละ 20 ล้าน ส่วนมากละลายไปกับการจัดประชุม และจัดซื้อครุภัณฑ์ ซึ่งเท่ากับเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับเหมา ไม่ได้สร้างมูลค่าเพิ่มทางจิตใจ นำไปสู่การเป็นคนดี สุขภาพดี รายได้ดี เหมือนศูนย์ปราชญ์ชาวบ้าน หรืออย่างที่ปราชญ์ชาวบ้านรุ่นบุกเบิกทำกันมาเป็นเวลา 30-40 ปี เพราะปราชญ์ชาวบ้านเราทำกันแบบพอเพียง พออยู่พอกิน ก่อนที่จะงอกเงยเป็นศูนย์ปราชญ์ที่มีพร้อมอย่างที่เห็น ไม่จำเป็นต้องตั้งงบประมาณสูงๆ และจัดซื้อจัดจ้างให้เปลืองงบประมาณแผ่นดิน อย่างที่ทำๆกันอยู่ ภาพที่เกิดขึ้นจึงไม่ต่างกับคำว่าโครงการดี แต่คนทำปแย่ นายชาญยุทธ กล่าวเพิ่มเติมว่า จากการที่ได้ไปเห็นศูนย์ปราชญ์ 3 ดีที่ตั้งขึ้นใหม่หลายแห่ง และจากการที่มีชาวบ้านร้องเรียนเข้ามาที่คณะกรรมการธรรมาภิบาลจำนวนมาก ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการแจ้งเบาะแสการทุจริตเชิงนโยบายของข้าราชการระดับสูงบางคน ที่เขียนโครงการและให้มีการจัดซื้อจัดจ้าง ส่อเอื้อประโยชน์กับผู้รับเหมา ซึ่งเรามีข้อมูลในมือครบถ้วนแล้วว่ามีใครอยู่เบื้องหลังบ้าง “ในส่วนนี้ได้ทำหนังสือแจ้งไปยังภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีการเร่งรัดตรวจสอบโครงการ โดยล่าสุดจะมีคณะกรรมการจาก สปสช.ร่วมกับ ปปท. สตง. และ ปปช. ลงพื้นที่ตรวจสอบ เพื่อความโปร่งใส และเอาผิดทางวินัยกับข้าราชการที่เกี่ยวข้องในเร็วๆนี้”นายชาญยุทธระบุ

 

 
กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 0 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 2] 1
 

 
เงื่อนไขแสดงความคิดเห็น
1. ทุกท่านมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระเสรี โดยไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ไม่กล่าวพาดพิง และไม่สร้างความแตกแยก
2. ผู้ดูแลระบบขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใด ๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
3. ความคิดเห็นเหล่านี้ ไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมาย และไม่เกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้นกับคณะผู้จัดทำเว็บไซต์

ชื่อ :

อีเมล์ :

ความคิดเห็นของคุณ :
                                  

              * ใส่รหัสจากภาพที่เห็นลงในช่องด้านล่าง และใส่คำตอบจากคำถาม เพื่อยืนยันการส่งความเห็น
  และสำลีสีอะไร
    

          ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการแสดงความคิดเห็นโดยสาธารณชน ซึ่งไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าชื่อผู้เขียนที่้เห็นคือชื่อจริง และข้อความที่เห็นเป็นความจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาส่ง email มาที่ boyoty999@google.com  เพื่อให้ผู้ดูแลระบบทราบและทำการลบข้อความนั้นออกจากระบบต่อไป ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้