ไม่มีวันเกษียณ
นำเข้าเมื่อวันที่ 7 ก.พ. 2560 โดย จุฬา ศรีบุตตะ
อ่าน [615]  

.....

            “เรามีกรรมเป็นสมบัติ เรามีกรรมเป็นที่พึ่งพาอาศัย เรามีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ เรามีกรรมเป็นทายาท จะบินไปในอากาศ จะดำน้ำลงไปในทะเลลึก หรือจะเข้าไปซ่อนตัวอยู่ในถ้ำของภูผา เราก็ไม่สามารถจะหนีผลแห่งกรรมไปได้เลย” คำสอนของพระพุทธเจ้า เป็นกฎแห่งกรรมที่สอนให้รู้ว่า บุคคลใดทำกรรมเช่นใดไว้ ก็ย่อมได้รับผลนั้น ยากจะหลุดรอดไปได้ง่ายๆไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน กรรมจะตามไล่ล่าไม่สิ้นสุดเพราะกรรมไม่มีวันเกษียณอายุ ไม่ว่ากรรมดีหรือกรรมชั่วที่ทำไว้

               ผลแห่งกรรมดังกล่าวจะติดตัวและตามตัวไปทุกเมื่อเชื่อวัน กรรมที่ทำไว้ดีก็ส่งผลในทางดี และกรรมที่ทำไว้ไม่ดีก็จะส่งผลในทางไม่ดีให้เกิดขึ้นกับตนได้ทุกเมื่อเชื่อวัน แม้กาลเวลาจะล่วงเลยไปเท่าไรก็ตาม การทำกรรมดี คือการกระทำที่ประกอบด้วยคุณธรรมเช่น เมตตา กรุณา เสียสละ ไม่ใช่การกระทำดีเพื่อลาภยศ ชื่อเสียง หรือจุดมุ่งหมายอื่น แต่เป็นการกระทำดีเพื่อความดี เสียงสรรเสริญไม่ใช่เครื่องวัดความดีที่ถูกต้องเสมอไป ในหมู่โจรย่อมสรรเสริญโจรที่เก่งกล้า

             พวกอันธพาลที่สามารถคุมพวกอันธพาลกันเองได้ ย่อมได้รับเสียงสรรเสริญจากกลุ่มอันธพาลด้วยกันเสมอ คนทุจริตย่อมได้รับการยกย่องสรรเสริญในความร่ำรวยที่ได้มาอย่างไม่ถูกต้องจากพวกคนทุจริตด้วยกัน และบัณฑิตหรือผู้ประพฤติปฏิบัติดีย่อมได้รับเสียงสรรเสริญจากหมู่บัณฑิต แต่พวกหมู่คนพาลคนไม่ดีทั้งหลายมักไม่ชอบ การทำกรรมชั่ว หรือทำกรรมไม่ดีเป็นการกระทำที่ไร้คุณธรรม ศีลธรรม เป็นการกระทำจากนิสัยชั่วที่ติดอยู่ในจิตใจ กระทำบ่อยเท่าไรก็พอกพูนมากขึ้นเท่านั้น

                  จนเกาะแน่นเป็นนิสัย และชักนำไปในทางชั่ว ทางไม่ดีตลอดเวลา จนกล้าที่จะคิดและทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องได้เสมอตลอดชีวิต เช่น กล้าทุจริตรับสินบนหรือติดสินบนคนอื่น และเป็นคนที่กล้าที่จะทุจริตประพฤติมิชอบตลอดเวลา เป็นกฎแห่งกรรม ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว และคนทำไม่ดีหรือทำชั่วนั้น แม้จะปิดบังอำพรางหรือแจ้งเท็จอย่างไร ก็ยากจะหลุดรอดไปจากกรรมชั่วกรรมไม่ดีที่ตนทำไว้ตลอดไปได้ ไม่ว่าจะมีอำนาจวาสนามีตำแหน่งใหญ่โตแค่ไหน ต่อให้หนีไปที่ไหนก็หนีไม่พ้นกรรมที่จะตามมาถึง จะผ่านไปนานเท่าไรก็ถูกกรรมไล่ล่าและตามทันเพราะ “กรรมไม่มีวันเกษียณ” อย่างที่ผู้คนทั้งหลายในบ้านเมืองของเรากำลังเห็น

                 พวกทุจริตทั้งหลายที่เคยมีอำนาจวาสนาใหญ่โตคับบ้านคับเมือง และใช้อำนาจที่มีในมือกระทำการทุจริตคดโกงในทุกรูปแบบเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินทองและทรัพย์สินต่างๆ ทั้งด้วยวิธีการที่ฉ้อฉลรับสินบาทคาดสินบนในการจัดซื้อจัดหาเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆ ของทางราชการ เพื่อประโยชน์ตนอย่างไม่เกรงกลัวกฎหมายเพราะถือว่าตนมีอำนาจ อย่างที่กำลังเป็นข่าวดังคับบ้านคับเมืองขณะนี้ แม้จะล่วงเลยมานานหลายปีแล้วก็ตาม กรรมชั่วกรรมไม่ดีในการกระทำของตนที่เคยทำไว้กำลังจะออกผล แม้คนที่กำลังถืออำนาจในมือขณะนี้ก็เช่นเดียวกัน เคยทำอะไรไว้ในทางที่ไม่ถูกต้องเพื่อประโยชน์ตน โกงกินและเคยทุจริตในเรื่องอะไรไว้ โดยเฉพาะในการจัดซื้อจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์เพื่อนำมาใช้ หรือกำลังคิดอ่านกันจะซื้อของใหม่ๆ กันขึ้นมาอีกก็ตาม ก็ต้องคำนึงถึงเรื่องอย่างนี้ให้จงหนัก

                 แม้วันนี้จะยังจับไม่ได้ แต่ในวันข้างหน้าก็ต้องโดนอย่างผู้ที่กำลังโดนอยู่ในขณะนี้แน่นอน เพราะ “กรรมไม่มีวันเกษียณ” ความทุจริตคดโกงประพฤติมิชอบนั้น เป็นเรื่องสำคัญยิ่งของชาติบ้านเมือง บางประเทศสิ้นชาติมาแล้วเพราะผู้มีอำนาจในการบริหารบ้านเมืองทุจริต ยิ่งมีอำนาจมากเท่าไร ถ้าเป็นคนไม่ดีแต่สร้างภาพเก่ง หรืออำพรางตัวเองเก่ง แม้ตนเองจะไม่ใช่ผู้ลงมือกระทำเองก็ตาม แต่พัฒนาการทุจริตคดโกงผ่านระบบอุปถัมภ์จากคนรอบข้าง ซึ่งมีให้เห็นมากขึ้นระยะนี้ ซึ่งคนรอบข้างเหล่านี้แหละที่จะเป็นมือเป็นไม้ในการทุจริตคดโกง หาเงินหาทองมาประเคนให้เพื่อแลกเปลี่ยนกับประโยชน์ที่ต้องการ ซึ่งขณะนี้เป็นอย่างนี้จริงๆในบ้านเมืองของเรา ข้าราชการดีๆมีความรู้ มีความซื่อสัตย์สุจริต จงรักภักดีต่อแผ่นดินถูกกลั่นแกล้งสารพัด

                        ไม่ได้รับความเป็นธรรม จนต้องเสียกำลังใจจำนวนมาก ผิดกับพวกเจ้าเล่ห์ทั้งหลายที่วิ่งเข้าหา เกาะแข้งเกาะขาคนมีอำนาจ ประจบสอพลอ ป้อนคำหวาน เอาอกเอาใจ พร้อมๆกับสอดส่ายหาช่องทางประโยชน์ทั้งเข้ากระเป๋าตัวเองและนำไปป้อนผู้มีอำนาจบ้านเมืองขณะนี้กำลังเป็นอย่างนี้จริงๆ คนมีอำนาจในมือถูกแห่ห้อมด้วยคนสอพลอนานาชนิด จนทำให้คนมีอำนาจเหล่านี้ไม่ค่อยจะได้ยินได้เห็นสิ่งที่กว้างไกลไปจากพวกสอพลอ หาทางออกไปสู่ความแปลกใหม่ที่ดีกว่า ถูกต้องกว่า ไม่ค่อยจะได้ ทุกคนในบ้านเมืองจึงยังต้องจมอยู่กับกองทุกข์ที่ไม่ได้แก้ไข ผู้มีอำนาจในบ้านเมืองจึงต้องรู้จักมองคนรอบข้างเหล่านี้ให้ดีด้วย

                  ว่าเป็นคนอย่างไร ถูกสังคมตำหนิหรือวิพากษ์วิจารณ์ว่าอย่างไร ไม่ว่าจะเป็นคนรุ่นเดียวกัน ที่เล่าเรียนมาด้วยกัน หรือรุ่นพี่รุ่นน้องจากสถาบันเดียวกัน และเมื่อรู้แล้วก็ต้องแก้ไขถ้าไม่แก้ไข ก็เท่ากับรับกรรมและสะสมกรรมเพิ่ม เพราะชีวิตคนเราเกี่ยวเนื่องถึงกัน เหมือนปลาข้องเดียวกันก็ต้องเน่าเหม็นด้วยกัน ถ้าเป็นของหอมก็ทำให้เครื่องรองรับนั้นหอมไปด้วยนั่นเองเรื่องของกรรมนั้น มีทั้งกรรมส่วนบุคคล กรรมของครอบครัว กรรมของหมู่คณะหรือสังคม กรรมของประเทศชาติ และกรรมของโลก

                  ซึ่งจะขอยกไปพูดในคราวหน้า น.ต.ประสงค์ สุ่นศิริ

 

 
กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 0 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 2] 1
 

 
เงื่อนไขแสดงความคิดเห็น
1. ทุกท่านมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระเสรี โดยไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ไม่กล่าวพาดพิง และไม่สร้างความแตกแยก
2. ผู้ดูแลระบบขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใด ๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
3. ความคิดเห็นเหล่านี้ ไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมาย และไม่เกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้นกับคณะผู้จัดทำเว็บไซต์

ชื่อ :

อีเมล์ :

ความคิดเห็นของคุณ :
                                  

              * ใส่รหัสจากภาพที่เห็นลงในช่องด้านล่าง และใส่คำตอบจากคำถาม เพื่อยืนยันการส่งความเห็น
  และสำลีสีอะไร
    

          ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการแสดงความคิดเห็นโดยสาธารณชน ซึ่งไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าชื่อผู้เขียนที่้เห็นคือชื่อจริง และข้อความที่เห็นเป็นความจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาส่ง email มาที่ boyoty999@google.com  เพื่อให้ผู้ดูแลระบบทราบและทำการลบข้อความนั้นออกจากระบบต่อไป ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้