รูปแบบการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการในสถานศึกษาขนาดเล็ก
นำเข้าเมื่อวันที่ 5 ม.ค. 2560 โดย สุรางค์รัตน์ ตรีเหรา
อ่าน [5326]  

........

ชื่อเรื่อง  รูปแบบการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการในสถานศึกษาขนาดเล็ก
ผู้วิจัย  สุรางค์รัตน์  ตรีเหรา   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดฝั่งแดง
หน่วยงาน  โรงเรียนบ้านกุดฝั่งแดง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์  เขต  3  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  โทรศัพท์ 085-9277083  E-mail  surangtree@gmail.com
ปีที่ทำการวิจัย  ปีการศึกษา 2558
 
                                              
บทคัดย่อ
 
           การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างรูปแบบการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการในสถานศึกษาขนาดเล็ก ผู้วิจัยประยุกต์ใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติ โดยใช้วงจร PAORS 1)  การวางแผน (Planning)  2)  การปฏิบัติ (Action) 3)  การสังเกต (Observation) 4) การสะท้อนผล (Reflection)  และ 5) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้(Sharing : S) กลุ่มเป้าหมาย และผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ประกอบด้วย ครู จำนวน 7 คน นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 33 คน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน และผู้ปกครองนักเรียน จำนวน  33 คน เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบประเมินรูปแบบ แบบบันทึก แบบบันทึกการประชุม แบบบันทึกการปฏิบัติงาน และแบบบันทึกการนิเทศ
ผลการวิจัยพบว่า  
              1.  รูปแบบการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการในสถานศึกษาขนาดเล็ก เป็นรูปแบบที่ผู้วิจัยนำการบริหารเชิงกลยุทธ์  ซึ่งได้แก่ กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้  และกลยุทธ์ย่อย คือการสอนแบบคละชั้น  การสอนแบบบูรณาการ  การใช้การสอนทางไกลผ่านดาวเทียม  กลยุทธ์ที่ 2  การสร้างเครือข่ายการเรียนเรียนรู้  และกลยุทธ์ที่ 3  การจัดการความรู้ 
               2.  ผลการศึกษาบริบท สภาพปัจจุบัน แนวทางดำเนินงานทางวิชาการ  พบว่า สภาพการดำเนินไม่เป็นระบบที่ชัดเจน  ครูมีภาระงานสอนมาก และสอนหลายชั้น ครูขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้  การบูรณาการการสอน และขาดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครู 
               3.  ผลการทดลองใช้ พบว่า 1)  ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกคน และมีนวัตกรรมอย่างน้อย 
1 ชิ้น  2)  จัดการสอนแบบคละชั้น   3)  วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 4)  ใช้การสอนทางไกลผ่านดาวเทียม 5) จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเนื้อหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้  6)  การสร้างเครือข่ายการเรียนเรียนรู้  7) การจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการบันทึกผลการปฏิบัติงาน  8)  มีการวัดประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลาย ตามสภาพจริง 9)  ประชุมระดมความคิด  10)  ครูจัดทำสื่อการสอน  11)  การวางแผนการสอนให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรม  12)  การสร้างขวัญ กำลังใจและมอบหมายงานตามความรู้ความสามารถและความถนัด  13)  ส่งเสริมให้ครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และมีส่วนร่วมในการทำงาน 14)   การติดตาม ตรวจสอบและปรับปรุง  15)  สรุปผลการดำเนินงาน  15)  ประเมินผลสำเร็จ 16)  การนำเสนอผลงานของครู  17)  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในทีมงาน
 

 

 เผยแพร่ผลงาน (WORD)
 เผยแพร่ผลงาน (PDF)

 

 
กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 0 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 2] 1
 

 
เงื่อนไขแสดงความคิดเห็น
1. ทุกท่านมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระเสรี โดยไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ไม่กล่าวพาดพิง และไม่สร้างความแตกแยก
2. ผู้ดูแลระบบขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใด ๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
3. ความคิดเห็นเหล่านี้ ไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมาย และไม่เกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้นกับคณะผู้จัดทำเว็บไซต์

ชื่อ :

อีเมล์ :

ความคิดเห็นของคุณ :
                                  

              * ใส่รหัสจากภาพที่เห็นลงในช่องด้านล่าง และใส่คำตอบจากคำถาม เพื่อยืนยันการส่งความเห็น
  และสำลีสีอะไร
    

          ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการแสดงความคิดเห็นโดยสาธารณชน ซึ่งไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าชื่อผู้เขียนที่้เห็นคือชื่อจริง และข้อความที่เห็นเป็นความจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาส่ง email มาที่ boyoty999@google.com  เพื่อให้ผู้ดูแลระบบทราบและทำการลบข้อความนั้นออกจากระบบต่อไป ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้