Exclusive! ญี่ปุ่นยกย่อง “2 มหาราช
นำเข้าเมื่อวันที่ 24 ต.ค. 2559 โดย จุฬา ศรีบุตตะ
อ่าน [1061]  

.....

 

 
 
 
 
Exclusive! ญี่ปุ่นยกย่อง “2 มหาราช” ผู้นำสยามผ่านวิกฤต

                         รายการโทรทัศน์ของญี่ปุ่น ยกย่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ และรัชกาลที่ ๙ เป็นกษัตริย์ผู้นำพาประเทศไทยผ่านพ้นวิกฤตการณ์ตั้งแต่ยุคล่าอาณานิคม และสร้างความทันสมัยในทุกด้านให้กับประเทศ เฉกเช่นเดียวกับสมเด็จพระจักรพรรดิเมจิของญี่ปุ่น

                              รายการ “ย้อนรอยประวัติศาสตร์” นำเสนอโดยสถานีโทรทัศน์ของญี่ปุ่น นำเสนอเรื่องราวของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ซึ่งเรื่องราวของพระองค์คล้ายกับของสมเด็จพระจักรพรรดิเมจิของญี่ปุ่นอย่างยิ่ง
 

Exclusive! ญี่ปุ่นยกย่อง “2 มหาราช” ผู้นำสยามผ่านวิกฤต
พระจักรพรรดิเมจิและพระปิยมหาราช 2 กษัตริย์ผู้ปฏิรูปประเทศญี่ปุ่นและสยามจนรักษาเอกราชของชาติไว้ได้

                               พระจักรพรรดิเมจิ คือ ผู้สร้างการการปฏิรูปครั้งสำคัญประเทศญี่ปุ่นในปี ค.ศ. 1868 โดยรวบอำนาจจากรัฐบาลโชกุน กลับคืนสู่จักรพรรดิญี่ปุ่นอีกครั้งหนึ่ง

การปฏิรูปครั้งนี้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อระบบการปกครองและโครงสร้างทางสังคมของญี่ปุ่นอย่างมหาศาล ทั้งการสร้างสาธารณูปโภคต่าง ๆ, พัฒนาระบบกฎหมายและเศรษฐกิจ, เพิ่มอำนาจทางการทหาร ภายใต้คำขวัญว่า “ประเทศมั่งคั่ง กองทัพแข็งแกร่ง” และทำให้ประเทศญี่ปุ่นก้าวสู่ระบบอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็ว นำไปสู่ความทันสมัยของญี่ปุ่นในปัจจุบัน

พระจักรพรรดิเมจิ มีพระราชประวัติคล้ายกับพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ อย่างมาก พระจักรพรรดิเมจิ ขึ้นครองราชย์ในวัย 16 ชันษา ในปี 1867 ส่วนรัชกาลที่ ๕ ทรงขึ้นครองราชย์ในปี 1868 ในวัย 15 ชันษา

คุณูปการของทั้งสองพระองค์ คือ การนำพาประเทศญี่ปุ่น และ ไทย รอดพ้นจากการเป็นอาณานิคมของชาติตะวันตก รวมทั้งสร้างความทันสมัยในทุกด้านให้กับประเทศ
 

Exclusive! ญี่ปุ่นยกย่อง “2 มหาราช” ผู้นำสยามผ่านวิกฤต

ปี 1853 สหรัฐอเมริกา โดยนายพลเพอร์รี่ ส่ง “เรือรบดำ” มาข่มขู่ญี่ปุ่นให้เปิดประเทศ ขณะที่สยามก็ต้องยอมทำสนธิสัญญาที่ไม่เป็นธรรมกับชาติตะวันตก ยุวกษัตริย์ทั้ง 2 พระองค์ ตระหนักดีว่า หนทางเดียวที่จะรักษาเอกราชให้พ้นจากภัยคุกคามจากชาติตะวันตก คือ การพัฒนาประเทศให้ทันสมัยในทุกด้าน

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำรัสว่า ด้วยการปกครองของบ้านเมืองอย่างมีอยู่ปัจจุบันนี้ โดยทางยุติธรรม หรืออยุติธรรมของศัตรูก็ดี ต้องอาศัยความเปลี่ยนแปลงไปในทางบำรุงรักษาบ้านเมือง ทางญี่ปุ่นได้เดินตามยุโรปมาแล้ว แลซึ่งประเทศทั้งปวงซึ่งมีศิวิไลซ์ นับว่าเป็นทางอันเดียวที่จะรักษาบ้านเมืองได้”

 
Exclusive! ญี่ปุ่นยกย่อง “2 มหาราช” ผู้นำสยามผ่านวิกฤต
พระราชหัตถเลขาร.5 เรื่องการปฏิรูปประเทศ
ในขณะที่ญี่ปุ่นได้ส่งคณะทูตไปศึกษาอารยธรรมตะวันตก สยามก็ได้พัฒนาระบบการปกครองด้านต่าง ๆ เช่น ใช้ระบบการคลังแบบอังกฤษ ระบบกฎหมายของฝรั่งเศส การทูตแบบอเมริกา และ ระบบรถไฟแบบเยอรมนี เป็นต้น

 
Exclusive! ญี่ปุ่นยกย่อง “2 มหาราช” ผู้นำสยามผ่านวิกฤต
“มาซะโอะ โทคิชิ” ชาวญี่ปุ่นผู้มาช่วยราชสำนักไทยปรับปรุงกฎหมาย

                                 ในรัชสมัยของ ร.๕ มีชาวญี่ปุ่นหลายคนที่มีส่วนสำคัญในการปฏิรูปสยาม “มาซะโอะ โทคิชิ” ได้ช่วยราชสำนักวิจัยเรื่องการปรับปรุงกฎหมายไทยให้เป็นไปอย่างยุโรปนานถึง 15 ปี จนสามารถแก้ไขสัญญาที่ไม่เป็นธรรมกับฝ่ายตะวันตก

มาซะโอะ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากรัชกาลที่ ๕ ให้มีหน้าที่การงานอย่างสำคัญในยุคนั้น และได้รับแต่งตั้งเป็นเอกอัคราชทูตญี่ปุ่นประจำสยามในเวลาต่อมา
 

Exclusive! ญี่ปุ่นยกย่อง “2 มหาราช” ผู้นำสยามผ่านวิกฤต

“มาซะโอะ โทคิชิ” กับขุนนางไทยในยุคปฏิรูปประเทศสมัยร.5


 

Exclusive! ญี่ปุ่นยกย่อง “2 มหาราช” ผู้นำสยามผ่านวิกฤต

ชาวญี่ปุ่นสอนคนไทยเลี้ยงไหมและทอผ้าไหม

ญี่ปุ่นยังได้ส่งคนมาช่วยสอนการเลี้ยงไหมและทอผ้าไหมในภาคอีสานของไทย ช่วยสร้างอาชีพในชาวบ้านในยุคนั้น

ด้านการศึกษา รัชกาลที่ ๕ ทรงริเริ่มการให้การศึกษากับผู้หญิง โดยจัดตั้งโรงเรียนราชินี ซึ่งญี่ปุ่นได้ส่ง “นางเทตสุ ยาสุอิ” มาช่วยสอนและเป็นครูใหญ่คนแรกของโรงเรียน
 

Exclusive! ญี่ปุ่นยกย่อง “2 มหาราช” ผู้นำสยามผ่านวิกฤต

“นางเทตสุ ยาสุอิ” ครูใหญ่คนแรกของโรงเรียนราชินี


 

Exclusive! ญี่ปุ่นยกย่อง “2 มหาราช” ผู้นำสยามผ่านวิกฤต

“นางเทตสุ ยาสุอิ” และนักเรียน รร.ราชินี


 

Exclusive! ญี่ปุ่นยกย่อง “2 มหาราช” ผู้นำสยามผ่านวิกฤต

ผู้เชี่ยวชาญชาวญี่ปุ่น อธิบายว่า พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระจักรพรรดิเมจิ ต่างทรงเผชิญความยากลำบากในการปฏิรูปและพัฒนาประเทศให้ทันสมัย ซึ่งทำให้ญี่ปุ่นและไทยเป็นเพียง 2 ชาติ ในเอเชียที่รักษาเอกราชของประเทศไว้ได้

ผู้เชี่ยวชาญชาวญี่ปุ่น ระบุว่า คุณูปการอันยิ่งใหญ่ของพระมหากษัตริย์ ได้สะท้อนผ่าน “ความเป็นไทย” ในสีแดง ขาว และ น้ำเงิน ของธงชาติไทย
 

Exclusive! ญี่ปุ่นยกย่อง “2 มหาราช” ผู้นำสยามผ่านวิกฤต

พระปิยมหาราช สวรรคตในปี 1910 และอีก 2 ปีต่อมา สมเด็จพระจักรพรรดิเมจิ ก็สวรรคตในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน คือ ในปี 1912 ทั้ง 2 พระองค์ไม่เพียงมีช่วงชีวิตที่ใกล้เคียงกันอย่างมาก แต่คุณูปการของของกษัตริย์ไทย และพระจักรพรรดิญี่ปุ่น ทำให้ไทยและญี่ปุ่นเป็นเพียง 2 ชาติในเอเชียเท่านั้น ที่รักษาเอกราชไว้ได้
 

Exclusive! ญี่ปุ่นยกย่อง “2 มหาราช” ผู้นำสยามผ่านวิกฤต

จากพระปิยมหาราช ถึงพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล

                         พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ทรงรักษาเอกราชของชาติไทยในยุคล่าอาณานิคม ขณะที่พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ทรงช่วยคลี่คลายวิกฤตในประเทศหลายครั้ง ตั้งแต่เหตุการณ์นักศึกษาเรียกร้องประชาธิปไตยในเดือนตุลาปี 2516 และ 2519, พฤษภาทมิฬ จนถึงความวุ่นวายทางการเมืองต่าง ๆ

สื่อญี่ปุ่นเห็นตรงกันว่า พระมหากษัตริย์ทรงสร้างเสถียรภาพให้กับประเทศไทย และนำพาประเทศกลับคืนสู่ความสงบเรียบร้อยได้ทุกครั้ง นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จนประชาชนชาวไทยเรียกขานทั้ง 2 พระองค์ด้วยความรักว่า “พระปิยมหาราช” และ “พ่อหลวง”

 

Exclusive! ญี่ปุ่นยกย่อง “2 มหาราช” ผู้นำสยามผ่านวิกฤต


 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 0 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 2] 1
 

 
เงื่อนไขแสดงความคิดเห็น
1. ทุกท่านมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระเสรี โดยไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ไม่กล่าวพาดพิง และไม่สร้างความแตกแยก
2. ผู้ดูแลระบบขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใด ๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
3. ความคิดเห็นเหล่านี้ ไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมาย และไม่เกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้นกับคณะผู้จัดทำเว็บไซต์

ชื่อ :

อีเมล์ :

ความคิดเห็นของคุณ :
                                  

              * ใส่รหัสจากภาพที่เห็นลงในช่องด้านล่าง และใส่คำตอบจากคำถาม เพื่อยืนยันการส่งความเห็น
  และสำลีสีอะไร
    

          ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการแสดงความคิดเห็นโดยสาธารณชน ซึ่งไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าชื่อผู้เขียนที่้เห็นคือชื่อจริง และข้อความที่เห็นเป็นความจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาส่ง email มาที่ boyoty999@google.com  เพื่อให้ผู้ดูแลระบบทราบและทำการลบข้อความนั้นออกจากระบบต่อไป ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้