“รัฐบาล” พังได้!
นำเข้าเมื่อวันที่ 7 ก.ค. 2559 โดย จุฬา ศรีบุตตะ
อ่าน [712]  

“พร้อมเพย์” อันตรายกว่า Single Gateway ระบบการเงินล้มละลาย “รัฐบาล” พังได้! .....