เผยแพร่ผลงานเชิงประจักษ์ที่ประสพผลสำเร็จ
นำเข้าเมื่อวันที่ 25 พ.ค. 2559 โดย กนิษฐา เหลาสุภาพ
อ่าน [4614]  

รางวัลที่ ๑ ผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ ชื่อรางวัล ครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของคุรุสภา หน่วยงานที่ให้รางวัล สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ๑. สภาพปัญหา แนวคิด หรือแรงจูงใจในการจัดทำผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ ความเป็นมาและแรงจูงใจในการจัดทำผลงานดีเด่น จากที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ เพื่อเป็นกรอบทิศทางในการพัฒนาเยาวชนของชาติเข้าสู่โลกยุคศตวรรษที่ ๒๑ โดยมุ่งส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรมบนพื้นฐานของความเป็นไทยควบคู่กับความเป็นสากล รักความเป็นไทย มีทักษะในการคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถในการสื่อสารและมีทักษะชีวิต สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นและอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมโลกได้อย่างสันติ ในระดับที่ไม่ต่ำกว่านักเรียนของนานาอารยประเทศ ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศแบบยั่งยืนเป็นการเพิ่มขีดความสามารถให้คนไทยก้าวทัน ต่อความเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าของโลกมีศักยภาพในการแข่งขันในเวทีโลก ในปัจจุบันประเทศไทย จึงได้มีการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๖๑) ได้กำหนดประเด็นสำคัญของการปฏิรูปการศึกษาไว้ ๔ ประการ คือ ๑) การพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ ๒) การพัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่ ๓) การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ และ ๔) การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่ ซึ่งถือเป็นแนวทางการดำเนินงานของหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบการจัดการศึกษา ที่มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะกระบวนการในการเรียนรู้ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างเป็นระบบเพื่อเป็นคนดี คนเก่ง อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนที่จะพัฒนาผู้เรียนให้ได้ตามความมุ่งหวัง ในการปฏิรูปการศึกษานั้น ครูจำเป็นต้องปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนด้วยการหาวิธีการใหม่ ๆ มาเป็นการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของมนุษย์จากการเรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจ ความถนัด และ ความต้องการของตนเอง จากสื่อและอุปกรณ์ที่มีอยู่ตามแหล่งการเรียนรู้ ต่าง ๆ ในครอบครัว ในสถานศึกษาและชุมชน ที่ผู้เรียนพบเห็นในชีวิตประจำวัน ทั้งนี้ผู้เรียนอาจทำการศึกษาลำพังหรือเป็นกลุ่มก็ได้ ซึ่งสอดคล้องกับ การปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (พ.ศ. ๒๕๔๕) ที่มีความมุ่งมั่นให้การจัดการศึกษาพัฒนาคนไทยที่มีคุณภาพใฝ่รู้และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง อันจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนต่อไป .....

รางวัลที่ ๑

ผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์

ชื่อรางวัล  ครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของคุรุสภา

หน่วยงานที่ให้รางวัล สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

ข้อมูล   นางมนัสชนก     นามสกุล           อุดมดี                       

           ตำแหน่ง  ครู   วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ      ตำแหน่งเลขที่  ๑๙๔๓               

           สถานศึกษา   โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์     อำเภอกุฉินารายณ์     จังหวัดกาฬสินธุ์       

 

           สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓


คำบรรยายใต้ภาพ

คำบรรยายใต้ภาพ

 

 
กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 0 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 2] 1
 

 
เงื่อนไขแสดงความคิดเห็น
1. ทุกท่านมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระเสรี โดยไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ไม่กล่าวพาดพิง และไม่สร้างความแตกแยก
2. ผู้ดูแลระบบขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใด ๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
3. ความคิดเห็นเหล่านี้ ไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมาย และไม่เกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้นกับคณะผู้จัดทำเว็บไซต์

ชื่อ :

อีเมล์ :

ความคิดเห็นของคุณ :
                                  

              * ใส่รหัสจากภาพที่เห็นลงในช่องด้านล่าง และใส่คำตอบจากคำถาม เพื่อยืนยันการส่งความเห็น
  และสำลีสีอะไร
    

          ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการแสดงความคิดเห็นโดยสาธารณชน ซึ่งไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าชื่อผู้เขียนที่้เห็นคือชื่อจริง และข้อความที่เห็นเป็นความจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาส่ง email มาที่ boyoty999@google.com  เพื่อให้ผู้ดูแลระบบทราบและทำการลบข้อความนั้นออกจากระบบต่อไป ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้