ไม่แล้งได้ไง! .......>?????
นำเข้าเมื่อวันที่ 10 พ.ค. 2559 โดย  
อ่าน [856]  

ไม่แล้งได้ไง! แค่ 5 หมู่บ้านรอยต่อเลย-พิษณุโลก โดนรุกจนดอยหัวโล้นแล้ว 5 หมื่นไร่ .....

 
 
 
 
ไม่แล้งได้ไง! แค่ 5 หมู่บ้านรอยต่อเลย-พิษณุโลก โดนรุกจนดอยหัวโล้นแล้ว 5 หมื่นไร่
        พิษณุโลก - รองแม่ทัพภาคที่ 3 เผยดอยภาคเหนือโดนรุกจนกลายเป็นเขาหัวโล้นแล้วหลายจังหวัด เฉพาะ 5 หมู่บ้านรอยต่อเลย-พิษณุโลก ผืนป่าเสียหายไปกว่า 5 หมื่นไร่ ย้ำวันนี้ต้องเร่งดึงชาวบ้านร่วมฟื้นฟูป่า เลิกละเลงงบปลูกป่าแบบเดิมๆ ก่อนเขาหัวโล้นโผล่เพิ่ม
       
       วันนี้ (10 พ.ค.) พล.ต.ธนา จารุวัต รองแม่ทัพภาคที่ 3 เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า พื้นที่ป่าในภาคเหนือถูกบุกรุกจนกลายเป็นเขาหัวโล้นหลายแห่ง เช่น น่าน เชียงใหม่ ฯลฯ ส่วนพิษณุโลก ทางแม่ทัพภาคที่ 3 ได้มอบหมายให้ตน และผู้ว่าฯ ออกสำรวจสภาพป่า และหาแนวทางฟื้นฟูสภาพป่า หรือปลูกป่าครั้งละมากๆ
       
       โดยเฉพาะ อ.ชาติตระการ ซึ่งมี “น้ำภาค” เป็นต้นน้ำแควน้อย ณ วันนี้เหือดแห้งเนื่องจากชาวบ้านไปบุกรุกผืนป่าจำนวนมาก ขณะที่บ้านเหล่ากอหก บ้านนาเจริญ บ้านนาผักก้าม นาลึก ฯลฯ เขต ต.เหล่ากอหก อ.นาแห้ว จ.เลย หมู่บ้านเขตรอยต่อ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก ก็มีชาวบ้านบุกรุกแผ้วถาง ทั้งทำกินอยู่เดิม และบุกรุกใหม่ ปลูกพืชเศรษฐกิจอย่างสับปะรดกันกว่า 2 หมื่นไร่ ถือว่าเป็นพื้นที่ล่อแหลม เสี่ยงต่อการเป็นเขาหัวโล้น
       
       ส่วน “บ้านบุ่งผำ” ถือเป็นหมู่บ้านเหนือสุดของ อ.นครไทย เดิมปลูกข้าวโพด ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นปลูกสับปะรดแล้วขยายพื้นที่ปลูกมากถึง 3 หมื่นไร่ ถือว่าอันตรายเพราะเป็นพื้นที่ต้นน้ำของเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน
       
       พล.ต.ธนาบอกว่า แค่รอยต่อพิษณุโลก-เลย 5 หมู่บ้านนี้ก็มีป่าถูกบุกรุกไม่ต่ำกว่า 5 หมื่นไร่แล้ว ดังนั้นจากนี้ไปกองทัพภาคที่ 3 จำเป็นต้องร่วมมือกับจังหวัดพิษณุโลก สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ 11 กรมอุทยานฯ และสำนักจัดการทรัพยากรที่ 4 กรมป่าไม้ วางแผนว่าจะทำอย่างไรที่จะปลูกป่าทดแทนในฤดูฝนนี้ โดยให้ชาวบ้านมีส่วนร่วม เบื้องต้นกำหนดไว้ 3 แบบ คือ
       1. พื้นที่ลาดชันมากๆ เป็นต้นน้ำ จะให้ทางราชการเป็นคนปลูกป่าเอง
        
       2. พื้นที่ที่ชาวบ้านคืนผืนป่าให้รัฐมาแล้ว 3 พันไร่ ในเขต ต.เหล่ากอหก ซึ่งจะต้องดำเนินการขอคืนต่อเนื่องให้ครบ 5 พันไร่นั้น บริเวณนี้จะดำเนินโครงการ “สร้างป่าสร้างรายได้” ดึงชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วม โดยทางราชการแบ่งกล้าไม้ 50-100 ต้น ปลูกในพื้นที่ทำกินต่อ 1 ไร่ ส่วนที่เหลือชาวบ้านอยากจะปลูกพืชอะไรก็ต้องให้ชาวบ้านปลูกพืชทำกินสร้างรายได้ แต่จะต้องช่วยปลูกป่าด้วย ซึ่งกรณีนี้จะไม่ใช้งบประมาณใดๆ
       3. กรณีให้ชาวบ้านทำกิน ปลูกสับปะรดในปีที่ 1 และ 2 จะต้องให้ปลูกป่าระยะ 2 คูณ 8 เมตร ไร่ละ 100 ต้น ถ้าถึงปีที่ 3 รัฐจะขอคืนพื้นที่ แต่ในระหว่าง 1-2 ปีจะส่งเสริมให้ชาวบ้านประกอบอาชีพอื่น และหาพื้นที่เกษตรแปลงรวมให้ชาวบ้านทำกิน โดยตั้งเป้าในปี 59 จำนวน 1 หมื่นไร่
       
       “ตอนนี้สำนักอนุรักษ์ฯ 11 มีกล้าไม้จำนวน 5 ล้านกล้า แบ่งมอบให้จังหวัดพิษณุโลก ปลูก 1 ล้านกล้า ซึ่งกองทัพภาคที่ 3 จะเร่งดำเนินการในฤดูฝนนี้ เนื่องจากชาวบ้านไม่ได้รับผลกระทบมากนัก ยังสามารถทำสับปะรดใน 1-2 ปีแรก”
       
       พล.ต.ธนาบอกว่า จริงๆ แล้วพื้นที่ที่ชาวบ้านทำกินคือบริเวณพื้นที่บุกรุก ซึ่งผิดกฎหมาย ปกติทางราชการจะต้องจับ แต่อนุโลมให้ชาวบ้านทำกินได้ ไม่มีการจับกุม เพียงแต่จะต้องปลูกป่าทดแทนในปีที่ 1-2 จนกว่าต้นไม้จะโต พร้อมกับสำรวจสิทธิถือครองว่าใครทำกินมาก่อนหรือหลังปี 41 โดยใช้ภาพถ่ายปี 45 เปรียบเทียบ
       
       “ถ้าชาวบ้านไม่มีส่วนร่วมรับรอบว่าไม่สำเร็จแน่ ลำพังการปลูกป่าระบบเดิมๆ ต้องเสียงบประมาณสูงมาก ฉะนั้นการปลูกป่าเป็นหมื่นๆ ไร่ ชาวบ้านต้องมีส่วนร่วมดูแลรับผิดชอบ เพราะเขาทำกินอยู่ตรงบริเวณนั้น”
       
       ส่วนพื้นที่ใดที่ชาวบ้านไม่ทำกินแล้วจะต้องคืนให้รัฐ ซึ่งทางกองทัพภาคที่ 3 จะให้ชาวบ้านปลูกป่าแบบผสมผสาน มีทั้งป่าไม้ธรรมชาติ กับป่าเศรษฐกิจ ออกดอก ออกผล เช่น มะม่วง แต่ในช่วงปีแรกๆ ซึ่งอาจเป็นไปได้ที่อาจจัดสรรงบประมาณเป็นค่าอาหารแก่ชาวบ้าน แต่ไม่ใช่ค่าจ้างตอบแทน เนื่องจากชาวบ้านมีรายได้จากผลผลิต อาทิ ผลมะม่วง หรือผลประโยชน์อื่นๆ จากป่า ซึ่งจะช่วยดูแลผืนป่า หรือรักษาต้นไม้ที่ปลูกไว้ ไม่ให้เกิดไฟป่าเข้าลุกลามอีกด้วย
       
       “เราวางเป้าหมายปี 59 จะเริ่มใน 5 หมู่บ้าน คือ หมู่บ้านในเขตรอยต่อ อ.นาแห้ว จ.เลย กับ อ.ชาติตระการจำนวน 4 หมู่บ้าน และบ้านบุ่งผำ อ.นครไทย เพราะหากกองทัพภาคที่ 3 ไม่เร่งดำเนินการจะทำให้พื้นที่ข้างต้นเป็นเขาหัวโล้นทันที ฉะนั้นจะต้องเริ่มให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมการปลูกป่า หากดำเนินการได้ผลดีในปีนี้ ปี 60 ค่อยขยายให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมหรือรับบริจาคตามรูปแบบต่างๆ ต่อไป”

 
ไม่แล้งได้ไง! แค่ 5 หมู่บ้านรอยต่อเลย-พิษณุโลก โดนรุกจนดอยหัวโล้นแล้ว 5 หมื่นไร่
       

 
ไม่แล้งได้ไง! แค่ 5 หมู่บ้านรอยต่อเลย-พิษณุโลก โดนรุกจนดอยหัวโล้นแล้ว 5 หมื่นไร่
       

 
ไม่แล้งได้ไง! แค่ 5 หมู่บ้านรอยต่อเลย-พิษณุโลก โดนรุกจนดอยหัวโล้นแล้ว 5 หมื่นไร่
       

 
ไม่แล้งได้ไง! แค่ 5 หมู่บ้านรอยต่อเลย-พิษณุโลก โดนรุกจนดอยหัวโล้นแล้ว 5 หมื่นไร่
       

 
ไม่แล้งได้ไง! แค่ 5 หมู่บ้านรอยต่อเลย-พิษณุโลก โดนรุกจนดอยหัวโล้นแล้ว 5 หมื่นไร่
       

 
ไม่แล้งได้ไง! แค่ 5 หมู่บ้านรอยต่อเลย-พิษณุโลก โดนรุกจนดอยหัวโล้นแล้ว 5 หมื่นไร่
       

 
ไม่แล้งได้ไง! แค่ 5 หมู่บ้านรอยต่อเลย-พิษณุโลก โดนรุกจนดอยหัวโล้นแล้ว 5 หมื่นไร่
       

 
 

 

 
กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 0 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 2] 1
 

 
เงื่อนไขแสดงความคิดเห็น
1. ทุกท่านมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระเสรี โดยไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ไม่กล่าวพาดพิง และไม่สร้างความแตกแยก
2. ผู้ดูแลระบบขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใด ๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
3. ความคิดเห็นเหล่านี้ ไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมาย และไม่เกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้นกับคณะผู้จัดทำเว็บไซต์

ชื่อ :

อีเมล์ :

ความคิดเห็นของคุณ :
                                  

              * ใส่รหัสจากภาพที่เห็นลงในช่องด้านล่าง และใส่คำตอบจากคำถาม เพื่อยืนยันการส่งความเห็น
  และสำลีสีอะไร
    

          ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการแสดงความคิดเห็นโดยสาธารณชน ซึ่งไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าชื่อผู้เขียนที่้เห็นคือชื่อจริง และข้อความที่เห็นเป็นความจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาส่ง email มาที่ boyoty999@google.com  เพื่อให้ผู้ดูแลระบบทราบและทำการลบข้อความนั้นออกจากระบบต่อไป ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้