ไปสวรรค์ ..ขุมนรก..
นำเข้าเมื่อวันที่ 15 ม.ค. 2559 โดย  
อ่าน [864]  

.....

 ขุมนรก

อุสสทนรก ๑๒๘ ขุม (อยู่รอบ ๔ ทิศๆละ ๔ ของมหานรกแต่ละขุม)คูถนรก

          สัตว์นรกที่มาเกิดได้รับทุกขเวทนาอยู่ในนรกอุจจาระเน่า โดยถูกหนอนกัดกินทั้งเนื้อและกระดูก ตลอดจนอวัยวะภายในทั้งหมดจนกว่าจะสิ้นกรรมชั่วของตน

กุกกุฬนรก

           สัตว์นรกที่มาเกิดได้รับทุกขเวทนา โดยถูกเผาด้วยขี้เถ้าร้อนระอุร่างกายไหม้ย่อยยับละเอียดเป็นจุณ จนกว่าจะสิ้นกรรมชั่วของตน

สิมปลิวนนรก

           สัตว์นรกที่ยังมีเศษอกุศลกรรมเหลืออยู่ ถึงแม้พ้นจากนรกขี้เถ้าร้อนแล้วก็ยังไม่หลุดพ้น ยังต้องเสวยทุกข์จากนรกป่าไม้งิ้วต่อไปจนกว่าจะสิ้นกรรมชั่วของตน

อสิปัตตวนนรก

            สัตว์นรกที่มาเกิดได้รับทุกข์จากป่าไม้ใบดาบ เช่น ใบมะม่วงซึ่งกลายเป็นหอกดาบ และมีสุนัข แร้ง คอยทรมานขบกัดกินเลือดเนื้อ จนกว่าจะสิ้นกรรมชั่วของตน

เวตรณีนรก

           สัตว์นรกที่มาเกิดได้รับทุกข์จากน้ำเค็มแสบที่มีเครือหวายหนามเหล็ก ใบกลีบบัวหลวงเหล็ก ตั้งอยู่กลางน้ำซึ่งคมเป็นกรด มีเปลวไฟลุกโชนอยู่ตลอดเวลา จนกว่าจะสิ้นกรรมชั่วของตน

ยมโลกนรก ๓๒๐ ขุม (อยู่รอบ ๔ ทิศๆละ ๑๐ ของมหานรกแต่ละขุม)

โลหกุมภีนรก

           เป็นหม้อเหล็กขนาดใหญ่เท่าภูเขา เต็มไปด้วยน้ำแสบร้อนเดือดพล่านตลอดเวลา สัตว์ที่มาเกิดต้องรับทุกข์ทั้งแสบทั้งร้อนเสวยทุกขเวทนาแสนสาหัส ถูกต้มเคี่ยวในหม้อเหล็กนรกนั้นจนกว่าจะสิ้นกรรมชั่วที่ตนได้กระทำมา

 บุพกรรม เช่น จับสัตว์เป็นๆมาต้มในหม้อน้ำร้อน แล้วเอามากินเป็นอาหาร

สิมพลีนรก

เต็มไปด้วยป่างิ้วนรก มีหนากแหลมคมเป็นกรดยาวประมาณ ๓๖ องคุลี ลุกเป็นเปลวไฟแรงอยู่เสมอ สัตว์นรกที่มาเกิดต้งรับทุกข์ทรมานจนสิ้นกรรมชั่วของตน

  บุพกรรม เช่น คบชู้สู่สาว ผิดศีลธรรมประเพณี ชายเป็นชู้กับภรรยาของผู้อื่น หญิงเป็นชู้กับสามีของผู้อื่น หรือชายหญิงที่มีภรรยา หรือสามี ประพฤตินอกใจไปสู่หาเป็นชู้กับผู้อื่น มักมากในกามคุณ

อสินขะนรก

               สัตว์นรกที่มาเกิดมีรูปร่างแปลกพิกล เช่น เล็บมือเล็บเท้าแหลมยาวกลับกลายเป็นอาวุธ หอก ดาบ จอบ เสียม สัตว์นรกเหล่านี้เหมือนคนบ้าวิกลจริต บ้างนั่ง บ้างยืน เอาเล็บมือถากตะกุยเนื้อหนังของตนกินเป็นอาหารตลอดเวลาจนกว่าจะสิ้นกรรม

 บุพกรรม เมื่อเป็นมนุษย์ชอบลักเล็กขโมยน้อย ขโมยของในสถานที่สาธารณะและของที่เขาถวายแด่ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์

ตามโพทะนรก

              มีหม้อเหล็กต้มน้ำทองแดงปนด้วยหินกรวดร้อนระอุตลอดเวลา สัตว์นรกที่มาเกิดต้องรับทุกข์โดยการถูกกรอกด้วยน้ำทองแดง และหินกรวดเข้าไปทางปากจนกว่าจะสิ้นกรรม

 บุพกรรม ด้วยผลกรรมที่มำไว้ในชาติก่อนๆเป็นคนใจอ่อน มัวเมาประมาท ดื่มกินสุราเมรัย แสดงอาการคล้ายคนบ้าเป็นเนืองนิจ

อโยคุฬะนรก

              เต็มไปด้วยก้อนเหล็กแดงเกลื่อนกลาดไปหมด อกุศลกรรมบันดาลสัตว์นรกที่มาเกิดเห็นก้อนเหล็กแดงเป็นอาหาร เมื่อกินเข้าไปแล้วเหล็กแดงนั้นก็จะเผาไหม้ไส้พุงได้รับทุกขเวทนาจนกว่าจะสิ้นกรรม

บุพกรรม เช่น แสดงตนว่าเป็นคนใจบุญใจกุศลเรี่ยไรทรัพย์ ว่าจะนำไปทำบุญสร้างกุศล แต่กลับยักยอกเงินทำบุญของผู้อื่นมาเป็นของตน การกุศลที่ทำบ้างไม่ทำบ้างตามที่อ้างไว้หลอกลวงผู้อื่น

ปิสสกปัพพตะนรก

                มีภูเขาใหญ่ ๔ ทิศ เคลื่อนที่ได้ไม่หยุดหย่อน กลิ้งไปมาบดขยี้สัตว์นรกที่มาเกิดให้บี้แบนกระดูกแตกป่นละเอียดจนตายแล้วฟื้นขึ้นมาอีก ถูกบดขยี้อีกจนตายเรื่อยไปจนสิ้นกรรมของตน

 บุพกรรม เช่น เคยเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองประพฤติตนเป็นคนอันธพาล กดขี่ข่มเหงราษฎร ทำร้ายร่างกาย เอาทรัพย์เขามาให้เกินพิกัดอัตราที่กฏหมายกำหนด ไม่มีความกรุณาแก่คนทั้งหลาย

ธุสะนรก

               สัตว์นรกที่มาเกิดมีความกระหายน้ำมาก เมื่อพบสระน้ำใสสะอาดก็ดื่มกินเข้าไป อำนาจของกรรมบันดาลให้น้ำนั้นกลายเป็นแกลบ เป็นข้าวลีบลุกเป็นไฟเผาไหม้ท้องและลำไส้ เสวยทุกขเวทนาแสนสาหัสจากกรรมชั่วที่ทำมา

 บุพกรรม เช่น คดโกง ไม่มีความซื่อสัตย์ ปนปลอมแปลงอาหารและเครื่องใช้และหลอกขายผู้อื่น ได้ทรัพย์สินเงินทองมาโดยมิชอบ

สีตโลสิตะนรก

              เต็มไปด้วยน้ำเย็นยะเยือก เมื่อสัตว์นรกที่มาเกิดตกลงไปก็จะตายฟื้นขึ้นมาก็ถูกจับโยนลงไปอีกเรื่อยไปจนสิ้นกรรมชั่วของตน

 บุพกรรม เช่น จับสัตว์เป็นๆโยนลงไปในบ่อ ในเหว ในสระน้ำ หรือมัดสัตว์เป็นๆทิ้งน้ำให้จมน้ำตาย หรือทำให้เพื่อนมนุษย์ด้วยกันได้รับความทุกข์และตายเพราะน้ำ

สุนขะนรก

               เต็มไปด้วยสุนัขนรก ซึ่มี ๕ พวก คือ หมานรกดำ หมานรกขาว หมานรกเหลือง หมานรกแดง และหมานรกต่างๆ และยังมีฝูงแร้งกาไล่ขบกัดตรงลูกตา ปาก และส่วนต่างๆได้รับทุกขเวทนาจากผลกรรมชั่วทางวจีทุจริต

  บุพกรรม คือ ด่าว่าบิดา มารดา ปู่ย่า ตายาย พี่สาว พี่ชาย และญาติทั้งหลาย ไม่เลือกหน้าไม่ว่าจะเป็นผู้เฒ่าผู้แก่ ตลอดจนพระภิกษุสามเณร

ยันตปาสาณะนรก

                  มีภูเขาประหลาด ๒ ลูก เคลื่อนกระทบกันตลอดเวลา สัตว์นรกที่มาเกิดจะถูกภูเขากระแทก ได้รับทุกขเวทนาแสนสาหัส ตายแล้วก็กลับเป็นขึ้นมาจนกว่าจะสิ้นกรรมชั่วของตน

บุพกรรม เช่น เป็นหญิงชายใจบาปหยาบช้า ด่าตีคู่ครองด้วยความโกรธ แล้วหันเหประพฤตินอกใจไปคบชู้กับสามีภรรยาของผู้อื่นตามใจชอบ

โลกันตร์นรก

โลกันตร์นรก

                เป็นนรกขุมใหญ่อยู่นอกจักรวาล มืดมนไม่มีแสง มองไม่เห็นอะไรเลยและเต็มไปด้วยทะเลน้ำกรดเย็นที่ตั้งอยู่ระหว่างโลกจักรวาล ๓ โลก เหมือนกับวงกลม ๓ วง ติดกัน คือ บริเวณช่องว่างของวงทั้ง ๓ สัตว์นรกที่มาเกิดต้องรับทุกขเวทนาเป็นเวลา ๑ พุทธันดร จากผลกรรมชั่ว เช่น ทรมานประทุษร้ายต่อบิดา มารดา และผู้ทรงศีล ทรงธรรม หรือทำปาณาติบาตเป็นอาจิณ ฆ่าตัวตาย เป็นต้น

โลกนรกประกอบด้วย

มหานรก         ๘ ขุม

อุสสทนรก      ๑๒๘ ขุม

ยมโลกนรก    ๓๒๐ ขุม

โลกันตร์นรก   ๑ ขุม

รวม                ๔๕๗  ขุม

ขอบคุณที่มา : หนังสือ เวียนว่ายตายเกิด โดย พระมหา ดร.สุเทพ อกิญฺจโน วัดสมานราษฏร์ ชลบุรี

 

 
กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 0 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 2] 1
 

 
เงื่อนไขแสดงความคิดเห็น
1. ทุกท่านมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระเสรี โดยไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ไม่กล่าวพาดพิง และไม่สร้างความแตกแยก
2. ผู้ดูแลระบบขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใด ๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
3. ความคิดเห็นเหล่านี้ ไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมาย และไม่เกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้นกับคณะผู้จัดทำเว็บไซต์

ชื่อ :

อีเมล์ :

ความคิดเห็นของคุณ :
                                  

              * ใส่รหัสจากภาพที่เห็นลงในช่องด้านล่าง และใส่คำตอบจากคำถาม เพื่อยืนยันการส่งความเห็น
  และสำลีสีอะไร
    

          ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการแสดงความคิดเห็นโดยสาธารณชน ซึ่งไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าชื่อผู้เขียนที่้เห็นคือชื่อจริง และข้อความที่เห็นเป็นความจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาส่ง email มาที่ boyoty999@google.com  เพื่อให้ผู้ดูแลระบบทราบและทำการลบข้อความนั้นออกจากระบบต่อไป ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้