สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ พระราชทานภาพฝีพระหัตถ์ "ข้อคิด 7 ประการ" ปั่นจักรยาน "BIKE FOR DAD"
นำเข้าเมื่อวันที่ 10 ธ.ค. 2558 โดย จุฬา ศรีบุตตะ
อ่าน [1343]  

.....

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ พระราชทานภาพฝีพระหัตถ์ "ข้อคิด 7 ประการ" ปั่นจักรยาน "BIKE FOR DAD"

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ พระราชทานภาพฝีพระหัตถ์ ข้อคิด 7 ประการ ปั่นจักรยาน BIKE FOR DAD
        สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระราชทานภาพฝีพระหัตถ์และข้อห่วงใย 7 ข้อ ในการปั่นจักรยาน "ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD" ให้แก่คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์การจัดงานกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD เพื่อนำมาเผยแพร่ในเว็บไซต์ www.bikefordad2015.com
       
       วันนี้ (9 ธ.ค.) เมื่อเวลา 20.30 น. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระราชทานภาพฝีพระหัตถ์ และข้อห่วงใย 7 ข้อ ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในการปั่นจักรยาน "ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD" ให้แก่คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์การจัดงานกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD เพื่อนำมาเผยแพร่ในเว็บไซต์ www.bikefordad2015.com
       
       ความว่า 1.ทำจิตใจให้ผ่องใสด้วยความศรัทธาและทัศนคติที่ดีต่อพ่อตลอดจนเพื่อนร่วมชาติ 2.ตรวจเช็คร่างกายและเตรียมร่างกายให้พร้อม 3.พักผ่อนให้เพียงพอ 4.ศึกษาและสร้างทักษะในการขี่จักรยานให้รู้จริง 5.ตรวจเช็คจักรยานและอุปกรณ์สำหรับภารกิจในการขี่ให้ดี 6.ศึกษากฎเกณฑ์และกฎจราจร ตลอดจนเส้นทางการขี่ 7.ขี่ด้วยความปลอดภัยและยิ้มแย้ม สุขกายสุขใจ
       
       พร้อมกันนี้ได้พระราชทานวิดีโอภาพฝีพระหัตถ์ และข้อห่วงใย 7 ข้อ ของ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในการปั่นจักรยาน "ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD"

 
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ พระราชทานภาพฝีพระหัตถ์ ข้อคิด 7 ประการ ปั่นจักรยาน BIKE FOR DAD
       

 
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ พระราชทานภาพฝีพระหัตถ์ ข้อคิด 7 ประการ ปั่นจักรยาน BIKE FOR DAD
       

 
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ พระราชทานภาพฝีพระหัตถ์ ข้อคิด 7 ประการ ปั่นจักรยาน BIKE FOR DAD
       

 
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ พระราชทานภาพฝีพระหัตถ์ ข้อคิด 7 ประการ ปั่นจักรยาน BIKE FOR DAD
       

 
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ พระราชทานภาพฝีพระหัตถ์ ข้อคิด 7 ประการ ปั่นจักรยาน BIKE FOR DAD
       

 
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ พระราชทานภาพฝีพระหัตถ์ ข้อคิด 7 ประการ ปั่นจักรยาน BIKE FOR DAD
       

 
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ พระราชทานภาพฝีพระหัตถ์ ข้อคิด 7 ประการ ปั่นจักรยาน BIKE FOR DAD
       

 
 

 

ภาพฝีพระหัตถ์และข้อห่วงใย 7 ข้อ
ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
ในการปั่นจักรยาน "ปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad"
วีดีโอภาพฝีพระหัตถ์และข้อห่วงใย 7 ข้อ
ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
ในการปั่นจักรยาน "ปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad"
ภาพพระราชทาน
วีดีโอพระราชทาน
วิดีโอข้าราชบริพาร
ติดตามภาพพระราชทานผ่านทาง Facebook ได้ที่นี่
 
 

 
นับถอยหลังกิจกรรม

 

คนไทยในสหรัฐฯ ร่วมใจ “ปั่นเพื่อนพ่อ”ที่ แอล.เอ.

โดย MGR Online
 
12 ธันวาคม 2558 07:18 น.
 คนไทยในสหรัฐฯ ร่วมใจ “ปั่นเพื่อนพ่อ”ที่ แอล.เอ.
       

 
 คนไทยในสหรัฐฯ ร่วมใจ “ปั่นเพื่อนพ่อ”ที่ แอล.เอ.
        คนไทย 400 คนร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ “ปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad” พร้อมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี-สดุดีมหาราชา ดังกึกก้องพร้อมธงชาติไทยโบกพลิ้วไสว ที่ แอล.เอ.สหรัฐอเมริกา
       
       กิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา "ปั่นเพื่อพ่อ" Bike For Dad ที่นครลอสแอนเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา มีนายเจษฎา กตเวทิน มีกงสุลใหญ่ ประจำนครลอสแอนเจลิส เป็นประธานในพิธีเปิด
       
       กิจกรรมนี้จัดขึ้นเมื่อเช้าวันที่ 11ธันวาคม 2558 ตามเวลาท้องถิ่น ที่ Ferraro Soccer Field-Griffith Park โดยมีชาวไทยในแอลเอ สหรัฐอเมริกา และเมืองใกล้เคียงประมาณ 40 0คนเข้าร่วมงาน อย่างคึกคัก และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีมหาราชา พร้อมเปล่งเสียง “ทรงพระเจริญ” ถวายพระพร พ่อแห่งแผ่นดินโดยพร้อมเพรียงกันอย่างกึกก้อง
       
       ……………
       ภาพ-ข่าว จากสายตรงคนไทย แอลเอ.สหรัฐอเมริกา /สุรัตน์ บัณฑิตย์ เรียงภาพ

 
 คนไทยในสหรัฐฯ ร่วมใจ “ปั่นเพื่อนพ่อ”ที่ แอล.เอ.
       

 
 คนไทยในสหรัฐฯ ร่วมใจ “ปั่นเพื่อนพ่อ”ที่ แอล.เอ.
       

 
 คนไทยในสหรัฐฯ ร่วมใจ “ปั่นเพื่อนพ่อ”ที่ แอล.เอ.
       

 
 คนไทยในสหรัฐฯ ร่วมใจ “ปั่นเพื่อนพ่อ”ที่ แอล.เอ.
       

 
 คนไทยในสหรัฐฯ ร่วมใจ “ปั่นเพื่อนพ่อ”ที่ แอล.เอ.
       

 
 คนไทยในสหรัฐฯ ร่วมใจ “ปั่นเพื่อนพ่อ”ที่ แอล.เอ.
       

 
 คนไทยในสหรัฐฯ ร่วมใจ “ปั่นเพื่อนพ่อ”ที่ แอล.เอ.
       

 
 คนไทยในสหรัฐฯ ร่วมใจ “ปั่นเพื่อนพ่อ”ที่ แอล.เอ.
       

 
 คนไทยในสหรัฐฯ ร่วมใจ “ปั่นเพื่อนพ่อ”ที่ แอล.เอ.
       

 
 คนไทยในสหรัฐฯ ร่วมใจ “ปั่นเพื่อนพ่อ”ที่ แอล.เอ.
       

 
 คนไทยในสหรัฐฯ ร่วมใจ “ปั่นเพื่อนพ่อ”ที่ แอล.เอ.
       

 
 คนไทยในสหรัฐฯ ร่วมใจ “ปั่นเพื่อนพ่อ”ที่ แอล.เอ.
       

 
 คนไทยในสหรัฐฯ ร่วมใจ “ปั่นเพื่อนพ่อ”ที่ แอล.เอ.
       

 
 คนไทยในสหรัฐฯ ร่วมใจ “ปั่นเพื่อนพ่อ”ที่ แอล.เอ.
       

 

 คนไทยในสหรัฐฯ ร่วมใจ “ปั่นเพื่อนพ่อ”ที่ แอล.เอ.

 

 
กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 0 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 2] 1
 

 
เงื่อนไขแสดงความคิดเห็น
1. ทุกท่านมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระเสรี โดยไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ไม่กล่าวพาดพิง และไม่สร้างความแตกแยก
2. ผู้ดูแลระบบขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใด ๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
3. ความคิดเห็นเหล่านี้ ไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมาย และไม่เกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้นกับคณะผู้จัดทำเว็บไซต์

ชื่อ :

อีเมล์ :

ความคิดเห็นของคุณ :
                                  

              * ใส่รหัสจากภาพที่เห็นลงในช่องด้านล่าง และใส่คำตอบจากคำถาม เพื่อยืนยันการส่งความเห็น
  และสำลีสีอะไร
    

          ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการแสดงความคิดเห็นโดยสาธารณชน ซึ่งไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าชื่อผู้เขียนที่้เห็นคือชื่อจริง และข้อความที่เห็นเป็นความจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาส่ง email มาที่ boyoty999@google.com  เพื่อให้ผู้ดูแลระบบทราบและทำการลบข้อความนั้นออกจากระบบต่อไป ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้