เปิดลงทะเบียน ร่วม
นำเข้าเมื่อวันที่ 1 พ.ย. 2558 โดย จุฬา ศรีบุตตะ
อ่าน [1129]  

.....

โดย ไทยรัฐฉบับพิมพ์ 1 พ.ย. 2558 07:37
350 ครั้ง


 


 

รัฐบาลเปิดลงทะเบียนกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อพร้อมกันทั่วประเทศ ด้วยตนเองผ่านทาง ผ่านเว็บไซต์ www.bikefordad2015.com ระหว่างวันที่ 2-10 พ.ย.นี้ จำนวน 100,000 คน ...

รัฐบาลเปิดลงทะเบียนกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อพร้อมกันทั่วประเทศ โดยเมื่อวันที่ 31 ต.ค. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 ที่มี ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน โพสต์ข้อความผ่านเว็บไซต์ www.bikefordad2015.com ว่าสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงมีลายพระหัตถ์ พระราชทานแก่รัฐบาลความว่า “ปั่นเพื่อพ่อ” เพื่อถวายความจงรักภักดี ความรัก และความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันล้นเกล้าฯ เกินที่จะสามารถพรรณนา ด้วยความโปร่งใสและบริสุทธิ์ใจ “ปั่นเพื่อพ่อ” เพื่อรวมพลังความรักและสามัคคี ของคนไทยทั้งชาติด้วยร่างกายและจิตใจที่มุ่งมั่น เข้มแข็งและแข็งแรง เพื่อเป็นพลังให้ประเทศชาติ “ปั่นเพื่อพ่อ” ด้วยใจที่ใสสะอาดและโปร่งใสอย่างจริงใจ จะได้กุศลที่เต็มรูปแบบ ตลอดจนถือเป็นการแสดงความกตัญญูของลูกที่พึงมีต่อพ่อ

นอกจากนี้ คณะกรรมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ “ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD” ขอเชิญชวนประชาชนทั่วประเทศลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม “ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD” ด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์ www.bikefordad2015.com ระหว่างวันที่ 2-10 พ.ย.นี้ จำนวน 100,000 คน สำหรับผู้ร่วมกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อในกรุงเทพมหานคร และไม่จำกัดจำนวน สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อในต่างจังหวัดในแต่ละจังหวัด โดยจะเปิดระบบการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ในวันที่ 2 พ.ย.2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ทั้งนี้ ผู้ลงทะเบียนจะได้รับเสื้อ เข็มกลัดที่ระลึก และสายรัดข้อมือพระราชทาน

สำหรับประชาชนที่ไม่สามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ได้ www.bikefordad2015.com ในกรุงเทพมหานคร สามารถนำบัตรประชาชนมาลงทะเบียนด้วยตัวเอง ที่สำนักเขตทั้ง 50 เขต หรือในต่างจังหวัด ลงทะเบียนได้ที่ศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัด ซึ่งทุกจุดลงทะเบียนจะมีเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือการลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา 09.00-16.30 น. ระหว่างวันที่ 2-10 พ.ย.นี้เช่นเดียวกัน ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสอบถามได้ที่สายด่วน 1122

 

 
ตราสัญลักษณ์
ความหมายตราสัญลักษณ์
 
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงออกแบบตราสัญลักษณ์เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ BIKE FOR DAD มีความหมายลึกซึ้งและเป็นสิริมงคล ดังนี้
  • พระนามาภิไธยย่อ ภปร. หมายถึง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ
  • พระนามาภิไธยย่อ มวก. หมายถึง สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
  • ตัวอักษรภาษาอังกฤษคำว่า Dad สื่อถึงคำสรรพนามในการเรียกขานพ่อของลูก โดย D ตัวแรกแทนคำว่า Dad หมายถึง พ่อหลวงของแผ่นดิน a แทนคำว่า and หมายถึง และ สำหรับ d ตัวที่สองแทนคำว่า daddy หมายถึง พ่อของเรา เมื่อรวมกันแล้วจะหมายถึงการปั่นจักรยาน เพื่อแสดงความรัก ร่วมใจกันทดแทนพระคุณพ่อ และแสดงกตัญญูกตเวทิตาต่อพ่อหลวงของแผ่นดิน
  • Dad มีความหมายอันลึกซึ้งและเป็นสิริมงคลของตราสัญลักษณ์ สื่อถึง การรวมใจแห่งความรักและปรารถนาดีอันยิ่งใหญ่ต่อพ่อ D ใหญ่สีเหลืองคือสีประจำพระองค์ สื่อแทนพ่อ a สีฟ้าอันแทนความหมายสื่อถึงแม่ และตามด้วย d เล็กสีเหลือง หมายถึงลูก (สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร) หากพิจารณาอย่างลึกซึ้ง ก็มีความหมายถึงสถาบันหลักที่สำคัญของชาติ นั่นคือสถาบันครอบครัว ที่จะต้องรวมใจกันให้เป็นหนึ่ง เพื่อเป็นรากฐานความมั่นคงของแผ่นดินและประเทศชาติ
  • คำภาษาไทย ปั่นเพื่อพ่อ หมายถึง กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและสำแดงความจงรักภักดี และกตัญญูกตเวที ต่อพระมหากษัตริย์ เป็นการร่วมใจเทิดพระคุณพ่อและก่อเกิดความสามัคคีของชาวไทยทั้งชาติและทั่วโลก เพื่อให้มีสุขภาพกายและใจที่ดี ตลอดจนความสดชื่นแจ่มใส อีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติ ผ่านการชมโขนกลางแปลงพระราชทาน
  • คำภาษาอังกฤษ BIKE FOR DAD หมายถึง ปั่นเพื่อพ่อ (ดูความหมาย “ปั่นเพื่อพ่อ”) เพื่อความเป็นสากล และความเข้าใจของชาวต่างชาติ และใช้เพื่อการประชาสัมพันธ์ในต่างประเทศ
เข็มกลัดที่ระลึกพระราชทาน
 
เข็มกลัดที่ระลึกพระราชทาน

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงออกแบบเข็มกลัดที่ระลึกพระราชทาน เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ BIKE FOR DAD โดยมีความหมายอันลึกซึ้งและเป็นสิริมงคล เข็มกลัดมงคล ทรงกลมพื้นหลังสีเหลือง มีตราสัญลักษณ์กิจกรรม BIKE FOR DAD ภาพด้านหลังเป็นพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท อันสื่อแสดงถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ ภาพด้านหน้าเป็นหมู่พสกนิกรที่ถวายความจงรักภักดีโดยการปั่นจักรยานต่อพ่อหลวงของปวงไทย

 
เสื้อจักรยานพระราชทาน
 
เสื้อจักรยานพระราชทาน

เสื้อจักรยานพระราชทานออกแบบมาในลักษณะของเสื้อคอกลมพื้นสีเหลือง ซึ่งเป็นสีสัญลักษณ์วันเกิดพ่อของแผ่นดินอันเป็นที่รักของปวงชนชาวไทย ตัดด้วยแขนสีฟ้า ซึ่งเป็นสีสัญลักษณ์ของวันศุกร์ ประกอบด้วยโลโก้ปั่นเพื่อพ่อ ซึ่งจะมีกำหนดปั่นพร้อมกันทั่วโลกในวันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2558

 
สายรัดข้อมือพระราชทาน
 
สายรัดข้อมือพระราชทาน

สายรัดข้อมือพระราชทาน (Wristband) เป็นของที่ระลึกที่สื่อแสดงถึงการรัดรวมดวงใจลูกไทยทุกคน ที่รักและจงรักภักดีต่อพ่อหลวง ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD

 
น้ำดื่มพระราชทาน
 
น้ำดื่มพระราชทาน

น้ำดื่มพระราชทาน ดั่งน้ำพระราชหฤทัยที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารพระราชทานให้แก่พสกนิกรชาวไทย ทั้งที่อยู่เมืองไทยและต่างประเทศ ที่ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD

 

จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดเตรียมสถานที่สำหรับลงทะเบียนร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่กหัวฯ (ปั่นเพื่อพ่อ Bike For Dad) ณ ห้องโถงชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ สำหรับผู้ที่สนใจเดินทางมาลงทะเบียนด้วยตนเอง ทั้งได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในการให้บริการแก่ประชาชน

 

 

แผนที่เส้นทางการจัดกิจกรรม

 

 

เส้นทางจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ (Bike For Dad) จังหวัดกาฬสินธุ์

จุดเริ่มต้นที่ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ -> เลี้ยวขวาตามถนนชัยสุนทรเลี้ยวขวาที่สีแยกไฟแดงตามถนนสุรินทร์จนถึงวงเวียนน้ำพุ ->

วนขวาตามถนนภิรมย์ถึงอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร -> เลี้ยวซ้ายตามถนนกาฬสินธุ์ผ่านวัดกลาง จนถึงศาลหลักเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ ->

เลี้ยวซ้ายตามซอยแก่งสำโรงจนถึงวัดใต้โพธิ์ค้ำ -> เลี้ยวขวาตามถนนกุดยางสามัคคีผ่านโรงแรมริมปาวจนถึงสามแยกโนนตาล ->

เลี้ยวซ้ายตามถนนบายพาส (ทางหลวงหมายเลข ๑๒) ผ่านเทสโก้โลตัสตรงมาจนถึงสี่แยกสงเปลือย ->

ตรงไปตามถนนบายพาส(ทางหลวงหมายเลข ๑๒) จนถึงสามแยกไป อำเภอสมเด็จ ->

เลี้ยวซ้ายตามถนนถีนานนท์ ผ่าน ม.กาฬสินธุ์ ตรงไปถึงสี่แยกป่าไม้(สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) ->

ตรงไป ผ่าน ร.ร.กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ,ผ่าน ร.ร. เมืองกาฬสินธุ์ จนถึง วงเวียน ๕ แยก ร.ร.อนุกูลนารี วนขวาตามถนนภิรมย์

ผ่านโรงเรียนอนุกูลนารี จนถึงวงเวียนน้ำพุ (รอบที่ ๑) ->ตรงไปตามถนนภิรมย์ถึงอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร ->

เลี้ยวซ้ายตามถนนกาฬสินธุ์ผ่านวัดกลาง จนถึงศาลหลักเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ -> เลี้ยวซ้ายตามซอยแก่งสำโรงจนถึงวัดใต้โพธิ์ค้ำ ->

เลี้ยวขวาตามถนนกุดยางสามัคคีผ่านโรงแรมริมปาวจนถึงสามแยกโนนตาล -> เลี้ยวซ้ายตามถนนบายพาส (ทางหลวงหมายเลข ๑๒)

ผ่านเทสโก้โลตัสตรงมาจนถึงสี่แยกสงเปลือยตรงไปตามถนนบายพาส(ทางหลวงหมายเลข ๑๒) จนถึงสามแยกไป อำเภอสมเด็จ

เลี้ยวซ้ายตามถนนถีนานนท์ ผ่าน ม.กาฬสินธุ์ ตรงไปถึงสี่แยกป่าไม้(สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) ->

เลี้ยวซ้ายตามถนนกาฬสินธุ์ ผ่านสถานีตำรวจภูธรเมืองกาฬสินธุ์ ถึงวงเวียนโปงลาง -> เลี้ยวซ้ายตามถนนชัยสุนทร ->

เลี้ยวขวาเข้าสู่ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดสิ้นสุดเส้นทาง ระยาทางรวม ๒๙ กิโลเมตร

 

จุดติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์

 

 
กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 0 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 2] 1
 

 
เงื่อนไขแสดงความคิดเห็น
1. ทุกท่านมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระเสรี โดยไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ไม่กล่าวพาดพิง และไม่สร้างความแตกแยก
2. ผู้ดูแลระบบขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใด ๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
3. ความคิดเห็นเหล่านี้ ไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมาย และไม่เกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้นกับคณะผู้จัดทำเว็บไซต์

ชื่อ :

อีเมล์ :

ความคิดเห็นของคุณ :
                                  

              * ใส่รหัสจากภาพที่เห็นลงในช่องด้านล่าง และใส่คำตอบจากคำถาม เพื่อยืนยันการส่งความเห็น
  และสำลีสีอะไร
    

          ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการแสดงความคิดเห็นโดยสาธารณชน ซึ่งไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าชื่อผู้เขียนที่้เห็นคือชื่อจริง และข้อความที่เห็นเป็นความจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาส่ง email มาที่ boyoty999@google.com  เพื่อให้ผู้ดูแลระบบทราบและทำการลบข้อความนั้นออกจากระบบต่อไป ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้