บันทึกประวัติศาสตร์โลก ปั่นเพื่อแม่ 136,411 คัน
นำเข้าเมื่อวันที่ 22 ส.ค. 2558 โดย จุฬา ศรีบุตตะ
อ่าน [713]  

บันทึกประวัติศาสตร์โลก ปั่นเพื่อแม่ 136,411 คัน.....

บันทึกประวัติศาสตร์โลก ปั่นเพื่อแม่ 136,411 คัน

บันทึกประวัติศาสตร์โลก ปั่นเพื่อแม่ 136,411 คัน
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเขียนการ์ดขอบคุณผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม “ปั่นเพื่อแม่ bike for MOM 2015” ด้วยลายพระหัตถ์ของพระองค์เอง
        16 สิงหาคม 2558 นับเป็นอีกวันหนึ่งที่จะต้องจดจารจารึกเอาไว้ในหน้าประวัติศาสตร์ชาติไทย เมื่อพสกนิกรชาวไทยทั่วทั้งแผ่นดินกว่า 294,863 คนพร้อมใจกันเข้าร่วมกิจกรรม “ปั่นเพื่อแม่ bike for MOM 2015” ตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2558
       
       ภายในวันงาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร พร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงจักรยานนำนักปั่นจักรยานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จากจุดเริ่มต้นจากลานพระราชวังดุสิต พระบรมรูปทรงม้า กองบังคับการกรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ ฯ เขตพญาไท ตามเส้นทางไปจนถึงกรมทหาราบที่ 11 รักษาพระองค์ เขตบางเขน ไปกลับเป็นระยะทาง 43 กิโลเมตร ขณะที่นักปั่นอีก 76 จังหวัดก็ออกมาปั่นเพื่อแม่โดยพร้อมเพรียงกัน
       
       และไม่เพียงแต่นักปั่นจักรยานเท่านั้น ประชาชนจำนวนมากได้พร้อมใจกันมาจับจองพื้นที่ตลอดสองข้างทางปั่นเพื่อแม่เพื่อรอรับเสด็จทั้งสองพระองค์ พร้อมเปล่งเสียง “ทรงพระเจริญ” ดังกึกก้องเมื่อเสด็จพระราชดำเนินผ่าน โดยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงแย้มพระสรวล และทรงโบกพระหัตถ์ทักทายประชาชนที่มารอรับเสด็จตลอดเส้นทาง
       
       สุริยัน สุจริตพลวงศ์ ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดงานกิจกรรมพิเศษโครงการ ปั่นเพื่อแม่ bike for MOM 2015 เปิดเผยว่า หลังจากได้กราบบังคมทูลฯ ถวายรายงานกิจกรรมฯ แด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เมื่อเช้าวันที่ 17 สิงหาคม พระองค์ทรงมีความสุข และมีรับสั่งว่าทรงติดตามกิจกรรมนี้ ชื่นพระทัยที่ทอดพระเนตรเห็นประชาชนทุกคนให้ความร่วมมือ ออกมาร่วมกิจกรรมกันเป็นจำนวนมาก แม้ว่าจะร้อนแดดแต่คนไทยไม่ย่อท้อ เข้ามาร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดี พิสูจน์ให้ประจักษ์ว่าแม้คนไทยจะดำเนินชีวิตตามวิถีของตน แต่มีกิจกรรมเพื่อชาติเพื่อแผ่นดินคราใด ก็รวมใจเป็นหนึ่งเดียวกันออกมาแสดงความรักความสามัคคี
       
       นอกจากนั้น ขณะที่มเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงจักรยานนำขบวน เสียง “ทรงพระเจริญ” ที่ประชาชนเปล่งออกมาตลอดเส้นทางเสด็จฯ นั้น พระองค์รับสั่งว่านี่คือเสียงที่ศักดิ์สิทธิ์ เป็นเสียงที่ประชาชนเปล่งถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พร้อมทรงชมเชยทุกคนที่ทำงานครั้งนี้จนประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี
       
        “สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเขียนการ์ดขอบคุณพระราชทานเนื่องจากมีพระราชประสงค์จะขอบคุณประชาชนที่ร่วมออกมาแสดงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ อย่างล้นหลาม ซึ่งคำอวยพรนี้ไม่สามารถถ่ายทอดให้ใครมาขอบคุณประชาชนได้ พระองค์จึงเลือกการเขียน เพราะการพูดอาจพูดออกมาได้ไม่หมดเท่ากับการเขียน ซึ่งร้อยเรียงมาจากพระทัยของพระองค์อย่างแท้จริง นับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อคณะกรรมการจัดงาน และพสกนิกรคนไทยทั้งแผ่นดินที่เราจะได้รับพระราชทานลายพระหัตถ์ของพระองค์ ถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ นับได้ว่า bike for MOM ปั่นเพื่อแม่ เป็นชิ้นงานประวัติศาสตร์ที่พระองค์ทรงใส่พระทัยทุกขั้นตอน” สุริยันถ่ายทอดพระราชกระแสรับสั่งของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร
       
        ทั้งนี้ การรวมพลัง “ปั่นเพื่อแม่ของแผ่นดิน” ในครั้งนี้ ได้สร้างสถิติโลกครั้งใหม่ให้ประจักษ์ต่อสายตาของนานาอารยประเทศ โดยได้รับการบันทึกลง กินเนสส์บุ๊ก เวิลด์เรคคอร์ด ว่า เป็นการปั่นจักรยานหมู่มากที่สุดในโลก 136,411 คัน ทำลายสถิติเก่าที่ไต้หวันทำไว้ที่ 70,000 คัน

 
บันทึกประวัติศาสตร์โลก ปั่นเพื่อแม่ 136,411 คัน
       
พระบรมฯ ทรงจักรยาน นำทัพ bike for MOM ถวาย “แม่ของแผ่นดิน”


 
บันทึกประวัติศาสตร์โลก ปั่นเพื่อแม่ 136,411 คัน
       

 
บันทึกประวัติศาสตร์โลก ปั่นเพื่อแม่ 136,411 คัน
       

 
บันทึกประวัติศาสตร์โลก ปั่นเพื่อแม่ 136,411 คัน
       

 
บันทึกประวัติศาสตร์โลก ปั่นเพื่อแม่ 136,411 คัน
       

 
บันทึกประวัติศาสตร์โลก ปั่นเพื่อแม่ 136,411 คัน
       

 
บันทึกประวัติศาสตร์โลก ปั่นเพื่อแม่ 136,411 คัน
       
พลังแห่งความจงรักภักดี มหาราชินีอาศิรวาท


 
บันทึกประวัติศาสตร์โลก ปั่นเพื่อแม่ 136,411 คัน
       

 
บันทึกประวัติศาสตร์โลก ปั่นเพื่อแม่ 136,411 คัน
       

 
บันทึกประวัติศาสตร์โลก ปั่นเพื่อแม่ 136,411 คัน
       

 
บันทึกประวัติศาสตร์โลก ปั่นเพื่อแม่ 136,411 คัน
       

 
บันทึกประวัติศาสตร์โลก ปั่นเพื่อแม่ 136,411 คัน
       

 
บันทึกประวัติศาสตร์โลก ปั่นเพื่อแม่ 136,411 คัน
       

 
บันทึกประวัติศาสตร์โลก ปั่นเพื่อแม่ 136,411 คัน
       

 
บันทึกประวัติศาสตร์โลก ปั่นเพื่อแม่ 136,411 คัน
       

 
บันทึกประวัติศาสตร์โลก ปั่นเพื่อแม่ 136,411 คัน
       

 
บันทึกประวัติศาสตร์โลก ปั่นเพื่อแม่ 136,411 คัน
       

 
บันทึกประวัติศาสตร์โลก ปั่นเพื่อแม่ 136,411 คัน
       

 
บันทึกประวัติศาสตร์โลก ปั่นเพื่อแม่ 136,411 คัน
       

 
บันทึกประวัติศาสตร์โลก ปั่นเพื่อแม่ 136,411 คัน
       

 
บันทึกประวัติศาสตร์โลก ปั่นเพื่อแม่ 136,411 คัน
       

 

 
กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 0 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 2] 1
 

 
เงื่อนไขแสดงความคิดเห็น
1. ทุกท่านมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระเสรี โดยไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ไม่กล่าวพาดพิง และไม่สร้างความแตกแยก
2. ผู้ดูแลระบบขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใด ๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
3. ความคิดเห็นเหล่านี้ ไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมาย และไม่เกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้นกับคณะผู้จัดทำเว็บไซต์

ชื่อ :

อีเมล์ :

ความคิดเห็นของคุณ :
                                  

              * ใส่รหัสจากภาพที่เห็นลงในช่องด้านล่าง และใส่คำตอบจากคำถาม เพื่อยืนยันการส่งความเห็น
  และสำลีสีอะไร
    

          ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการแสดงความคิดเห็นโดยสาธารณชน ซึ่งไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าชื่อผู้เขียนที่้เห็นคือชื่อจริง และข้อความที่เห็นเป็นความจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาส่ง email มาที่ boyoty999@google.com  เพื่อให้ผู้ดูแลระบบทราบและทำการลบข้อความนั้นออกจากระบบต่อไป ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้