สุดคูล..ไม่ดูไม่ได้แล้ว!!!
นำเข้าเมื่อวันที่ 19 มิ.ย. 2558 โดย จุฬา ศรีบุตตะ
อ่าน [905]  

10 เทคนิค MS Word สุดคูล..ไม่ดูไม่ได้แล้ว!!! .....

10 เทคนิค MS Word สุดคูล..ไม่ดูไม่ได้แล้ว!!!
         
       ชีวิตวัยเรียน นอกจากจดเลคเชอร์ ฟังบรรยาย แล้วงานหลักของน้องๆ นักเรียนนักศึกษาคือ การทำการบ้าน รายงาน หรือแม้แต่วิทยานิพนธ์ ที่จะต้องใช้โปรแกรม Microsoft Word อยู่บ่อยครั้ง วันนี้ Life on campus ภูมิใจนำเสนอเทคนิคดีๆ ที่จะมาช่วยให้การทำงานเอกสารใน MS Word สะดวกและรวดเร็วมายิ่งขึ้น นอกจากคีย์ลัดง่ายๆ ที่หลายคนเคยใช้มาแล้ว อย่าง Ctrl+A, Ctrl+C และ Ctrl+V ยังมีอีกหลายตัวเลือกที่หลายคนอาจไม่เคยรู้ ตามไปดูเทคนิคสุดคูลที่เรานำมาให้ชมวันนี้มีอะไรบ้างไปชมกันเลย...
       
       1. เลือกข้อความ 'ไฮไลท์' หลายรูปแบบ
       
        
       วิธีที่ 1 : กดปุ่ม Ctrl และคลิกที่ข้อความ หรือประโยคใดก็ได้ที่ต้องการภายในเอกสาร

 
10 เทคนิค MS Word สุดคูล..ไม่ดูไม่ได้แล้ว!!!
         
       วิธีที่ 2 : เลือกข้อความในลักษณะที่เป็นสี่เหลี่ยม ด้วยการกดปุ่ม "Alt" พร้อมกับลากเม้าส์

 
10 เทคนิค MS Word สุดคูล..ไม่ดูไม่ได้แล้ว!!!
        2. พิมพ์สมการเคมี "ตัวยก" และ "ตัวห้อย" ง่ายและรวดเร็ว
       
       การพิมพ์ตัวอักษรยก
        
        พิมพ์สูตรเคมีด้วยตัวอักษรปกติ เช่น H2P จากนั้นคลุมเคอร์เซอร์ที่ 2 (เพื่อจะทำเป็นตัวยก) คลิกขวาเลือกแบบอักษร ลักษณะพิเศษ หรือ เลือก “ตัวยก” กดตกลง 
       
       คีย์ลัด : กดปุ่ม Ctrl และ Shift ค้างไว้ แล้วกดปุ่ม ( = ) ตรงตัวอักษร จะสามารถพิมพ์ตัวอักษรยกได้เลย ถ้าต้องการยกเลิกการพิมพ์ตัวอักษรยก ให้ทำกระบวนการเดิมอีกครั้ง
       
       การพิมพ์ตัวอักษรห้อย
       
        พิมพ์สูตรเคมีด้วยตัวอักษรปกติ เช่น H2O จากนั้นคลุมเคอร์เซอร์ที่ 2 (เพื่อจะทำเป็นตัวห้อย) คลิกขวาเลือกแบบอักษร ลักษณะพิเศษ หรือ เลือก “ตัวห้อย” กดตกลง 
       
       คีย์ลัด : กดปุ่ม Ctrl ค้างไว้ แล้วกดปุ่ม ( = ) ตรงตัวอักษร จะสามารถพิมพ์ตัวอักษรห้อยได้เลย ถ้าต้องการยกเลิกการพิมพ์ตัวอักษรห้อย ให้ทำกระบวนการเดิมอีกครั้ง
       
       3. ตัวหนา ขีดเส้นใต้ ง่ายสุดๆ

 
10 เทคนิค MS Word สุดคูล..ไม่ดูไม่ได้แล้ว!!!
         
       ตัวหนา : ลากเมาส์ครอบข้อความที่ต้องการจะทำตัวหนา จากนั้นกด Ctrl + B
        ตัวเอน : ลากเมาส์ครอบข้อความที่ต้องการ จากนั้นกด Ctrl + I
        ขีดเส้นใต้ 1 เส้น : ลากเมาส์ครอบข้อความที่ต้องการ จากนั้นกด Ctrl + U
        ขีดเส้นใต้ 2 เส้น : ลากเมาส์ครอบข้อความที่ต้องการ จากนั้นกด Ctrl + Shift + D
       
       4. แก้ไขระยะห่างระหว่างบรรทัด
        
        วิธีลัดเมื่อต้องการแก้ไขระยะห่างระหว่างบรรทัดด้วยวิธีง่าย ดังนี้
       
        Ctrl + 1 - เปลี่ยนระยะห่างบรรทัดเดียว
        Ctrl + 2 - เปลี่ยนระยะห่างเป็น 2 บรรทัด
        Ctrl + 5 - เปลี่ยนระยะห่าง 1.5 บรรทัด
       
       5. แทรกวันที่และเวลา
       
        หากคุณเบื่อที่จะต้องพิมพ์วันที่หลายๆ ครั้ง ในการพิมพ์งาน สามารถใช้คีย์ลัดเพื่อความสะดวกและรวดเร็ว สามารถเพิ่มวันที่และเวลาแบบอัตโนมัติได้ทันที
       
        แทรกวันที่กด : Alt + Shift + D หรือกด Ctrl + Shift + D ถ้าเป็นเครื่อง Mac
        แทรกเวลากด : Alt + Shift + T
       
       6. แปลภาษาด้วยโปรแกรมMS Word 2007
       
        1.เปิดหน้าหลักของโปรแกรม MS Word 2007 ขึ้นมา
       
        2.พิมพ์คำ (ภาษาอังกฤษ) ที่ต้องการทราบความหมาย

 
10 เทคนิค MS Word สุดคูล..ไม่ดูไม่ได้แล้ว!!!
         
       3.เลือกคำ > คลิกขวา > เลือกแปล > สังเกตที่มุมขวาของหน้าจอจะมีคำแปลปรากฎ

 
10 เทคนิค MS Word สุดคูล..ไม่ดูไม่ได้แล้ว!!!
         
       7. คำสั่งยกเลิก และแก้ไขกลับคืนอย่างรวดเร็ว
       
        หากต้องการยกเลิกการพิมพ์ข้อความ หรือการแก้ไขกลับคืน เพียงแค่กดปุ่ม “Ctrl+ Z” คอมพิวเตอร์จะยกเลิกอัตโนมัติแก้ไขก่อนหน้านี้ ซึ่งปกติส่วนใหญ่จะใช้วิธีการ “คลิก” แต่ถ้าแก้ไขเยอะๆ เสียงคลิกคงไม่น่าฟังสำหรับคนข้างๆ เป็นแน่ ต้องคู่กับการย้อนกลับไปตำแหน่งเดิมด้วย “Ctrl+ Y”
       
        
       8. วิธีลบเส้นสีเขียว, น้ำเงิน, แดง ใน Ms Word
        
        สำหรับผู้ที่ใช้งาน MS Word คงจะเคยสังเกตว่าเวลาที่เราพิมพ์ข้อความในเอกสาร บางครั้งจะมีเส้นสีแดง หรือสีน้ำเงิน อยู่ใต้คำ หรือบางทีอาจจะมีเส้นสีเขียวด้วย เรามาดูกันว่าเส้นทั้ง 3 สีมีความหมายถึงอะไรและมีวิธีการแก้ไขอย่างไร
       
        สีแดง หมายถึง คำที่พิมพ์สะกดผิด หรือคำๆ นั้นอาจเป็นชื่อเฉพาะ
        สีน้ำเงิน หมายถึง พิมพ์ถูกต้องแต่อาจไม่ถูกต้องในความหมายของประโยคนั้นๆ
       สีเขียว หมายถึง มีปัญหาเรื่องไวยากรณ์

 
10 เทคนิค MS Word สุดคูล..ไม่ดูไม่ได้แล้ว!!!
         
       ในบางครั้งเส้นใต้สีต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ในส่วนที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ ยกตัวอย่างเช่น ภาษาฮินดี หรือภาษาอื่นๆ เส้นเหล่านี้อาจสร้างความรำคาญให้ได้ เรามากำจัดเส้นเหล่านี้กันเถอะด้วยวิธีง่ายๆ ดังนี้
       
       “คลิกขวา” ที่คำหรือวลี ที่โดยขีดเส้นใต้ จากนั้นให้เลือก “ไม่สนใจ (Ignore)” หรือ “ไม่สนใจทั้งหมด (Ignore All)” จากเมนูป๊อบอัพ
       
       แต่ถ้าคำที่ผิดพลาดหรือโดนขีดเส้นใต้มีมากเกินไป ก็สามารถซ่อนทั้งหมดได้ด้วยขั้นตอนต่อไปนี้
        
        1.เปิดเอกสาร
       
        2.ไปที่เครื่องมือ (Tools) > ตัวเลือก (Options) > ตัวสะกดและไวยากรณ์ (Spelling & Grammar)
       
        3.เลือกตรวจสอบ “Proofing”
       
        4.คลิกที่ “ซ่อนคำที่สะกดผิดในเอกสารฉบับนี้ (Hide spelling errors in this document)” หรือ “ซ่อนไวยากรณ์ที่ผิดพลาดในเอกสารฉบับนี้ (Hide grammar errors in this document)”
       
       9. แทรกเศษส่วน และสมการทางคณิตศาสตร์
       
        1. Microsoft Word
       
        คลิกแทรก (Insert) > วัตถุ > Microsoft Equation 2.0 หรือ 3.0 > กดตกลง > จะปรากฎหน้าต่างสมการทางคณิตศาสตร์ขึ้นมา เป็นเครื่องมือ (Tool) ที่สามารถเคลื่อนย้ายได้
       
        2. Microsoft Word 2007-2010
       
        คลิกแทรก (Insert) > สัญลักษณ์ (Symbol) > สมการ (Equation) > จะมีเครื่องหมาย, สัญลักษณ์ และสูตรสมการต่างๆ ทางคณิตศาสตร์มาให้เลือกมากมาย
       
       10.รหัสผ่านป้องกันเอกสารการทำงาน

 
10 เทคนิค MS Word สุดคูล..ไม่ดูไม่ได้แล้ว!!!
         
       ถ้างานที่คุณพิมพ์ใน Word เป็นเอกสารที่เป็นความลับหรือค่อนข้างสำคัญ เราก็สามารถใส่รหัสป้องกันได้ด้วยการคลิก
       File > Info > Protect Document > ใส่รหัสผ่าน

 
         
       ที่มา : techsupportalert.com, techwelkin.com และ alltipsfinder.com
        
       ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที่ : campus.mgr2014@gmail.com

 

 

 
กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 0 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 2] 1
 

 
เงื่อนไขแสดงความคิดเห็น
1. ทุกท่านมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระเสรี โดยไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ไม่กล่าวพาดพิง และไม่สร้างความแตกแยก
2. ผู้ดูแลระบบขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใด ๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
3. ความคิดเห็นเหล่านี้ ไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมาย และไม่เกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้นกับคณะผู้จัดทำเว็บไซต์

ชื่อ :

อีเมล์ :

ความคิดเห็นของคุณ :
                                  

              * ใส่รหัสจากภาพที่เห็นลงในช่องด้านล่าง และใส่คำตอบจากคำถาม เพื่อยืนยันการส่งความเห็น
  และสำลีสีอะไร
    

          ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการแสดงความคิดเห็นโดยสาธารณชน ซึ่งไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าชื่อผู้เขียนที่้เห็นคือชื่อจริง และข้อความที่เห็นเป็นความจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาส่ง email มาที่ boyoty999@google.com  เพื่อให้ผู้ดูแลระบบทราบและทำการลบข้อความนั้นออกจากระบบต่อไป ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้