การพัฒนาความสามารถทางด้านเหตุผล โดยใช้เพลงเสริมปัญญา เรื่องสิ่งรอบตัวเรา ธรรมชาติรอบตัวและสารรอบตัว
นำเข้าเมื่อวันที่ 25 พ.ค. 2557 โดย นางมลิวรรณ เขจรศาสตร์
อ่าน [14104]  

........

ชื่อเรื่อง                  การพัฒนาความสามารถทางด้านเหตุผล  โดยใช้เพลงเสริมปัญญา  เรื่อง  สิ่งรอบตัวเรา  ธรรมชาติรอบตัวและสารรอบตัว  สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่  3
ชื่อผู้วิจัย                นางมลิวรรณ  เขจรศาสตร์ 
สถาบัน                  โรงเรียนคำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง
                                อำเภอกุฉินารายณ์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึก กาฬสินธุ์  เขต  3 
ปีที่วิจัย                  2556
 
บทคัดย่อ
 
                การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  1)เพื่อพัฒนาความสามารถทางด้านเหตุผล  โดยใช้เพลงเสริมปัญญา  เรื่อง  สิ่งรอบตัวเรา  ธรรมชาติรอบตัว  และสารรอบตัว  สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  ที่มีประสิทธิภาพเข้าเกณฑ์  80/80  2)เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลการพัฒนาความสามารถทางด้านเหตุผล  โดยใช้เพลงเสริมปัญญา  เรื่อง  สิ่งรอบตัวเรา  ธรรมชาติรอบตัว  และสารรอบตัว  สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  3)เพื่อเปรียบเทียบความสามารถทางด้านเหตุผลก่อนและหลังการฝึกความสามารถด้านเหตุผล  โดยใช้เพลงเสริมปัญญา  เรื่อง  สิ่งรอบตัวเรา  ธรรมชาติรอบตัว  และสารรอบตัว  สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  4)เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการพัฒนาความสามารถทางด้านเหตุผล  โดยใช้เพลงเสริมปัญญา  เรื่อง  สิ่งรอบตัวเรา  ธรรมชาติรอบตัว  และสารรอบตัว  สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่  3 
      กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3  จำนวน  18  คน  โรงเรียนคำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง  อำเภอกุฉินารายณ์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์  เขต  3  ปีการศึกษา  255ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม  (Cluster Random Sampling)
                   เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่     1)แบบฝึกความสามารถทางด้านเหตุผล  โดยใช้เพลงเสริมปัญญา  เรื่อง  สิ่งรอบตัวเรา  ธรรมชาติรอบตัว  และสารรอบตัว  สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่  3 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น  จำนวน  7   ชุด  2)แบบทดสอบวัดความสามารถทางด้านเหตุผล  เรื่อง  สิ่งรอบตัวเรา  ธรรมชาติรอบตัว  และสารรอบตัว  สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ  จำนวน  30  ข้อ  3)แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อพัฒนาแบบฝึกความสามารถทางด้านเหตุผล  โดยใช้เพลงเสริมปัญญา  เรื่อง  สิ่งรอบตัวเรา  ธรรมชาติรอบตัว  และสารรอบตัว  สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่  3
สถิติที่ใช้ ในการ วิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการทดสอบสมมติฐาน  ใช้  t-test  (Dependent  Samples) 
 
                ผลการวิจัย
                   1.  การพัฒนาความสามารถด้านเหตุผล  โดยใช้เพลงเสริมปัญญา  เรื่อง สิ่งรอบตัวเรา  ธรรมชาติรอบตัว  และสารรอบตัว  สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  มีประสิทธิภาพเท่ากับ  90.16/92.77  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน  80/80
                2.  ดัชนีประสิทธิผลการพัฒนาความสามารถด้านเหตุผล  โดยใช้เพลงเสริมปัญญา  เรื่อง สิ่งรอบตัวเรา  ธรรมชาติรอบตัว  และสารรอบตัว  สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  มีค่าดัชนีประสิทธิผล  เท่ากับ  0.8421  แสดงว่านักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ  84.21
                   3.  ความสามารถด้านเหตุผล  โดยใช้เพลงเสริมปัญญา  เรื่อง  สิ่งรอบตัวเรา  ธรรมชาติรอบตัว  และสารรอบตัว  สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  หลังฝึกสูงกว่าก่อนฝึก  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
                   4.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3  มีความพึงพอใจจากการฝึกความสามารถด้านเหตุผล  โดยใช้เพลงเสริมปัญญา  เรื่อง  สิ่งรอบตัวเรา  ธรรมชาติรอบตัว  และสารรอบตัว  สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่  3 โดยรวมมีค่าเฉลี่ย  เท่ากับ  4.87  อยู่ในระดับมากที่สุด

 Download ไฟล์ผลงาน (WORD)
 Download ไฟล์ผลงาน (PDF)

 

 
กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 0 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 2] 1
 

 
เงื่อนไขแสดงความคิดเห็น
1. ทุกท่านมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระเสรี โดยไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ไม่กล่าวพาดพิง และไม่สร้างความแตกแยก
2. ผู้ดูแลระบบขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใด ๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
3. ความคิดเห็นเหล่านี้ ไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมาย และไม่เกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้นกับคณะผู้จัดทำเว็บไซต์

ชื่อ :

อีเมล์ :

ความคิดเห็นของคุณ :
                                  

              * ใส่รหัสจากภาพที่เห็นลงในช่องด้านล่าง และใส่คำตอบจากคำถาม เพื่อยืนยันการส่งความเห็น
  และสำลีสีอะไร
    

          ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการแสดงความคิดเห็นโดยสาธารณชน ซึ่งไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าชื่อผู้เขียนที่้เห็นคือชื่อจริง และข้อความที่เห็นเป็นความจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาส่ง email มาที่ boyoty999@google.com  เพื่อให้ผู้ดูแลระบบทราบและทำการลบข้อความนั้นออกจากระบบต่อไป ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้