เมื่อได้เป็น อ.ก.ค.ศ. แล้วจะเข้าไปทำอะไร ?
นำเข้าเมื่อวันที่ 5 ธ.ค. 2556 โดย นายจุฬา ศรีบุตตะ
อ่าน [6248]  

.....

 

ย้ำบทบาท'อ.ก.ค.ศ.'เขต
     นางศิริพร กิจเกื้อกูล เลขาธิการ ก.ค.ศ. เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ นายอภิชาติ จีระวุฒิ ปลัดศธ. ในฐานะรองประธาน ก.ค.ศ. เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาภาคกลาง 57 เขต และ 5 ส่วนราชการ โดยปลัดศธ.เน้นย้ำความสำคัญในบทบาท อำนาจ และหน้าที่ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาส่วนราชการ ที่มีต่อการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จึงขอให้อนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาทุกคน ตระหนักถึงบทบาท อำนาจ และหน้าที่ของตนเอง ใช้หลักการบริหารงานบุคคลที่เป็นไปตามคุณธรรม ยึดความถูกต้องเป็นธรรม คำนึงถึงประโยชน์ที่ทางราชการได้รับเป็นสำคัญ หมั่นศึกษาข้อมูลราชการด้านกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และหลักเกณฑ์วิธีการบริหารงานบุคคล เพื่อปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ "นอกจากมุ่งเน้น สร้างความรู้ ความเข้าใจ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาและ ส่วนราชการแล้ว ยังเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และรับทราบปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆ อีกทางหนึ่ง" เลขาธิการ ก.ค.ศ.กล่าว

เมื่อได้เป็น อ.ก.ค.ศ. แล้วจะเข้าไปทำอะไร ?

1.ร่วมพิจารณาและให้ความเห็นชอบการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ในเขตพื้นที่การศึกษา โดยยึดหลักของความโปร่งใส
ถูกต้อง ทั่วถึง และเป็นธรรม โดยเฉพาะการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้ายและการพิจารณา
ความดีความชอบ ทั้งผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครูฯ

2.ร่วมกับองค์คณะ ดำเนินการส่งเสริม  สนับสนุนการพัฒนา  การเสริมสร้างขวัญ
กำลังใจ   การปกป้องคุ้มครองระบบคุณธรรม   การจัดสวัสดิการและการยกย่อง
เชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในหน่วยงานการศึกษาของ
เขตพื้นที่การศึกษา เพื่อส่งผลให้กับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่เข้มแข็ง

3.ปฏิบัติหน้าที่อื่น ตามที่บัญญัติไว้ใน พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาฯ และกฎหมายอื่น หรือตามที่ ก.ค.ศ. มอบหมาย  โดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล 8 หลักการในการทำงาน  ได้แก่   การมีส่วนร่วม  การปฏิบัติตาม  กฎหมาย  ความโปร่งใส  ความรับผิดชอบ  ความสอดคล้อง  ความเสมอภาค    การมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ประการสำคัญคือการมีเหตุผล

4.ยินดีรับใช้ รับฟัง ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะที่เป็นการรักษาสิทธิประโยชน์
ของพี่ เพื่อน น้อง ผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครูฯ ที่ถูกต้อง ทั่วถึง และ
เป็นธรรม พร้อมทั้งจะต่อสู้ ผลักดันให้เป็นรูปธรรมอย่างจริงจัง ชัดเจน

5.ดำเนินการจัดทำข่าวสารประชาสัมพันธ์แจ้งผลการประชุมที่สามารถเปิดเผยได้ และไม่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ อย่างสม่ำเสมอ

 

• **พฤติกรรมอัปยศของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบางคน***


 พฤติกรรมอัปยศของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสายผู้สอนบางคน.....

      พฤติกรรมอัปยศของ อกคศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบางคน ที่ควรนำมาเผยแพร่ความสกปรกให้สังคมรับรู้

           1.ชอบวางมาดว่าเป็นผู้ยิ่งใหญ่ มีอิทธิพล สามารถบรรดาลให้ใครย้ายไปอยู่ไหนก็ได้

           2.ชอบกีดกันผู้ขอย้ายฝ่ายตรงข้าม ด้วยการใช้กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ลงความเห็นว่าไม่ยอมรับให้ย้ายมาลงที่โรงเรียน

          3.เวลามีการประชุมย้ายผู้บริหารหรือครูสายผู้สอน มักจะฉวยโอกาสสร้างผลงานให้ตัวเอง โดยออกไปห้องน้ำแล้วโทรศัพท์บอกผู้ที่ได้ย้าย ตามมติ อกคศ.ว่า " การย้ายของคุณผมดำเนินการให้เรียบร้อยแล้วนะได้ตามที่ต้องการ"ทั้งๆที่การย้ายเป็นไปตามกระบวนการ ด้วยหวังความนิยมและคะแนนเสียง

          4.ก่อนที่ อ.ก.ค.ศ.จะพิจารณาอนุมัติการย้าย  อ.ก.ค.ศ.กลุ่มนี้มักจะร้องขอกลุ่มบริหารงานบุคล เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  ให้ตนเองเป็นคณะกรรมการกลั่นกรองการย้าย  เพื่อจะได้ช่วยพรรคพวก

          5.งานสอนมักจะไม่ค่อยได้ทำ มั่วแต่ตามหลังนักการเมือท้องถิ่นและตามหลังผู้อำนวยการโรงเรียนไปทุกหนทุกแห่ง

          6.อกคศ.กลุ่มที่เป็นคณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายนี้  มักจะแนะนำสังคมให้รับรู้ก่อนที่ อกคศ.เขตพื้นที่จะอนุมัติการย้ายอย่างเป็นทางการและก่อนคำสั่งจะออก

                บุคคลประเภทนี้ สมควรจะเลือกให้เป็นผู้แทนครูใน อ.ก.ค.ศ.สมัยหน้าอีกหรือ   เพราะทำให้องค์กร อ.ก.ค.ศ.เสื่อมตลอดเวลา...ได้เวลาตรึกตรองให้ดีๆเปลี่ยนถ่ายได้แล้วเพื่อนครูเอ๋ย..ใครก็ได้ถ้าท่านเห็นว่าโดนใจและถูกต้องเป็นธรรมใช่เลย

 

 
กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 0 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 2] 1
 

 
เงื่อนไขแสดงความคิดเห็น
1. ทุกท่านมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระเสรี โดยไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ไม่กล่าวพาดพิง และไม่สร้างความแตกแยก
2. ผู้ดูแลระบบขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใด ๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
3. ความคิดเห็นเหล่านี้ ไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมาย และไม่เกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้นกับคณะผู้จัดทำเว็บไซต์

ชื่อ :

อีเมล์ :

ความคิดเห็นของคุณ :
                                  

              * ใส่รหัสจากภาพที่เห็นลงในช่องด้านล่าง และใส่คำตอบจากคำถาม เพื่อยืนยันการส่งความเห็น
  และสำลีสีอะไร
    

          ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการแสดงความคิดเห็นโดยสาธารณชน ซึ่งไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าชื่อผู้เขียนที่้เห็นคือชื่อจริง และข้อความที่เห็นเป็นความจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาส่ง email มาที่ boyoty999@google.com  เพื่อให้ผู้ดูแลระบบทราบและทำการลบข้อความนั้นออกจากระบบต่อไป ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้