การจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6โดยใช้แบบฝึกคิดเลขเร็วด้วยการสุ่มตัวเลขจากโปร
นำเข้าเมื่อวันที่ 22 พ.ย. 2556 โดย นางลดาวัลย์ ไชยเทพา
อ่าน [4773]  

......

 

ชื่อเรื่อง                 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6โดยใช้แบบฝึก

                                คิดเลขเร็ว ด้วยการสุ่มตัวเลขจากโปรแกรม the Geometer’s Sketchpad (GSP)

ผู้วิจัย                     นางลดาวัลย์  ไชยเทพา

หน่วยงาน             โรงเรียนคำเม็กวิทยา

ปีการศึกษา           2556

                                                                                     บทคัดย่อ

 

 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6โดยใช้แบบฝึกคิดเลขเร็ว

ด้วยการสุ่มตัวเลขจากโปรแกรม the Geometer’s Sketchpad (GSP)เป็นกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาการคิด

คำนวณเบื้องต้น เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน การวิจัยครั้งนี้มี

 

 

จุดประสงค์การวิจัยเพื่อศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6โดย

 

 

ใช้แบบฝึกคิดเลขเร็ว ด้วยการสุ่มตัวเลขจากโปรแกรม the Geometer’s Sketchpad (GSP)ที่มี

 

 

ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/ 75เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

 

 

คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6โดยใช้แบบฝึกคิดเลขเร็ว ด้วยการสุ่มตัวเลขจากโปรแกรม

the Geometer’s Sketchpad (GSP)

 

 

                   กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา

 

 

2556 โรงเรียนคำเม็กวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต 3 จำนวน 17 คน

 

 

 ซึ่งได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive Sampling ) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมี2ชนิดได้แก่

แบบฝึกคิดเลขเร็วชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โดยการสุ่มตัวเลขจากโปรแกรมThe Geometer’s Sketchpad

 

 

(GSP) เป็นแบบฝึกคิดเลขเร็วจากชุดตัวเลขโดด 3-4 ตัว พร้อมผลลัพธ์ที่ได้จากการสุ่มจากโปรแกรม

The Geometer’s Sketchpad (GSP) จำนวน 30ชุดๆละ1ข้อ แบบทดสอบการคิดเลขเร็วจากชุด

 

 

ตัวเลขโดด ชุดละ 3-4 ตัว แบบอัตนัยเขียนสมการคำตอบ จำนวน20 ข้อมีค่าอำนาจจำแนกรายข้อ

 

 

ตั้งแต่0.58ถึง 1.00 ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.93สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่

ร้อยละค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

                    ผลการวิจัยพบว่า

1.             การจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6โดยใช้แบบฝึกคิดเลขเร็ว

ด้วยการสุ่มตัวเลขจากโปรแกรม the Geometer’s Sketchpad (GSP)ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ85 .00 / 82.10 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 75 / 75

 

 

 

 

2.     ดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6โดย

 

ใช้แบบฝึกคิดเลขเร็ว ด้วยการสุ่มตัวเลขจากโปรแกรม the Geometer’s Sketchpad (GSP)มีค่าเท่ากับ 0.7428 แสดงว่าหลังเรียนนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นร้อยละ74.28

โดยสรุปการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดคำนวณเบื้องต้นโดยการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6โดยใช้แบบฝึกคิดเลขเร็ว ด้วยการสุ่มตัวเลขจากโปรแกรม the Geometer’s Sketchpad (GSP) เป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ที่ครูผู้สอนสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพและให้เกิดประสิทธิผลกับผู้เรียนต่อไป เนื่องจากการคิดเลขเร็วเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการเรียนคณิตศาสตร์ในระดับชั้นต่างๆ และเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้วิชาอื่นๆอีกด้วย

 

 บทคัดย่อคิดเลขเร็วgsp

 

 
กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 0 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 2] 1
 

 
เงื่อนไขแสดงความคิดเห็น
1. ทุกท่านมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระเสรี โดยไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ไม่กล่าวพาดพิง และไม่สร้างความแตกแยก
2. ผู้ดูแลระบบขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใด ๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
3. ความคิดเห็นเหล่านี้ ไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมาย และไม่เกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้นกับคณะผู้จัดทำเว็บไซต์

ชื่อ :

อีเมล์ :

ความคิดเห็นของคุณ :
                                  

              * ใส่รหัสจากภาพที่เห็นลงในช่องด้านล่าง และใส่คำตอบจากคำถาม เพื่อยืนยันการส่งความเห็น
  และสำลีสีอะไร
    

          ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการแสดงความคิดเห็นโดยสาธารณชน ซึ่งไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าชื่อผู้เขียนที่้เห็นคือชื่อจริง และข้อความที่เห็นเป็นความจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาส่ง email มาที่ boyoty999@google.com  เพื่อให้ผู้ดูแลระบบทราบและทำการลบข้อความนั้นออกจากระบบต่อไป ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้