รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ สู่สถานศึกษาพอเพียงฯ โดย นายศักดิ์สิทธิ์ แสนเมืองชิน
นำเข้าเมื่อวันที่ 26 ก.ค. 2556 โดย เสรี ทองรุ่ง
อ่าน [4414]  

รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ สู่สถานศึกษาพอเพียง โรงเรียนบ้านค้อราษฎร์บำรุงวิทยา โดย นายศักดิ์สิทธิ์ แสนเมืองชิน.....

 ชื่อเรื่อง           รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่สถานศึกษาพอเพียง

                         โรงเรียนบ้านค้อราษฎร์บำรุงวิทยา

ผู้ประเมิน       นายศักดิ์สิทธิ์  แสนเมืองชิน

ปีที่ประเมิน    2555

บทคัดย่อ

                  

                รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ สู่สถานศึกษาพอเพียง โรงเรียนบ้านค้อราษฎร์บำรุงวิทยา มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อประเมินบริบทด้านความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ของโครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่สถานศึกษาพอเพียง กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ   2) เพื่อประเมินความเหมาะสมของปัจจัยนำเข้าที่ใช้ในการดำเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่สถานศึกษาพอเพียง    3) เพื่อประเมินความเหมาะสมในการดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ของโครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่สถานศึกษาพอเพียง           4) เพื่อประเมินผลผลิตของโครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่สถานศึกษาพอเพียง ในประเด็นต่อไปนี้      (1) ศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนที่เกิดจากการดำเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้       สู่สถานศึกษาพอเพียง  (2) ประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการดำเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้           สู่สถานศึกษาพอเพียง  5)  เพื่อประเมินผลกระทบที่เกิดจากโครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่สถานศึกษาพอเพียง  

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ  1) ผู้บริหารโรงเรียนบ้านค้อราษฎร์บำรุงวิทยา  ที่ปฏิบัติหน้าที่ใน ปีการศึกษา 2555  จำนวน 1 คน    2) ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านค้อราษฎร์บำรุงวิทยา ที่ปฏิบัติหน้าที่ในปีการศึกษา 2555 จำนวน 7 คน 3) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 -  6 โรงเรียนบ้านค้อราษฎร์บำรุงวิทยา ในปีการศึกษา 2555  จำนวน 87  คน    4)  ผู้ปกครองนักเรียน      ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 โรงเรียนบ้านค้อราษฎร์บำรุงวิทยา ในปีการศึกษา 2555  จำนวน 79  คน    5) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านค้อราษฎร์บำรุงวิทยา ที่ปฏิบัติหน้าที่ในปีการศึกษา 2555   จำนวน 9 คน

                เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้  คือ 1) แบบสอบถาม มี  1 ฉบับ แบ่งออกเป็น 7 ตอน คือ ตอนที่ 1 ข้อมูลสถานะภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับบริบทของโครงการ   ตอนที่  3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยนำเข้าของโครงการ ตอนที่ 4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการของโครงการ  ตอนที่ 5  ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลผลิตของโครงการ     ตอนที่ 6  ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบของโครงการ ตอนที่ 7  ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโครงการ

 

ผลการประเมินพบว่า

จากการประเมินวัตถุประสงค์ของโครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่สถานศึกษาพอเพียง กับนโยบายด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช 2550 – 2551  ของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษา มีความเห็นสอดคล้องกันทุกข้อ

1. ด้านบริบท  ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการอยู่ในระดับ มากที่สุด

                2. ด้านปัจจัยนำเข้า  ผู้บริหาร  ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของปัจจัยนำเข้าของโครงการอยู่ในระดับ มากที่สุด

                3. ด้านกระบวนการ  ผู้บริหาร  ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความพร้อมและความเหมาะสมของกระบวนการของโครงการอยู่ในระดับ มาก

                4. ด้านผลผลิต มีการประเมินนักเรียน 2 ด้าน ประกอบด้วย 1) คุณลักษณะอันพึงประสงค์   2) ความพึงพอใจต่อโครงการ ซึ่งผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความคิดเห็นด้านผลผลิตของโครงการอยู่ในระดับ มาก

                5. ด้านผลกระทบ ผู้บริหารและครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความคิดเห็นต่อผลกระทบของโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ สู่สถานศึกษาพอเพียง โรงเรียนบ้านค้อราษฎร์บำรุงวิทยา   อยู่ในระดับมากที่สุด

 

 

 

 

 

 

 
กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 0 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 2] 1
 

 
เงื่อนไขแสดงความคิดเห็น
1. ทุกท่านมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระเสรี โดยไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ไม่กล่าวพาดพิง และไม่สร้างความแตกแยก
2. ผู้ดูแลระบบขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใด ๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
3. ความคิดเห็นเหล่านี้ ไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมาย และไม่เกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้นกับคณะผู้จัดทำเว็บไซต์

ชื่อ :

อีเมล์ :

ความคิดเห็นของคุณ :
                                  

              * ใส่รหัสจากภาพที่เห็นลงในช่องด้านล่าง และใส่คำตอบจากคำถาม เพื่อยืนยันการส่งความเห็น
  และสำลีสีอะไร
    

          ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการแสดงความคิดเห็นโดยสาธารณชน ซึ่งไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าชื่อผู้เขียนที่้เห็นคือชื่อจริง และข้อความที่เห็นเป็นความจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาส่ง email มาที่ boyoty999@google.com  เพื่อให้ผู้ดูแลระบบทราบและทำการลบข้อความนั้นออกจากระบบต่อไป ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้