การพัฒนาครูด้านการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนบ้านขมิ้น อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
นำเข้าเมื่อวันที่ 3 พ.ค. 2556 โดย นายยุทธชัย สารขันธ์
อ่าน [3652]  

การวิจัยในชั้นเรียน เป็นการวิจัยประยุกต์ที่ดำเนินการวิจัยควบคู่ไปกับการปฏิบัติงานของครู ซึ่งต้องใช้กระบวนการน่าเชื่อถือและเป็นระบบ ในการแสวงหาคำตอบในสภาพการณ์หรือบริบทของชั้นเรียน โดยมีครูเป็นนักวิจัย ทั้งผลิตผลงานวิจัยและบริโภคงานวิจัย การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีความมุ่งหมาย เพื่อพัฒนาครูในการทำวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนบ้านขมิ้น อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) ดำเนินการพัฒนา 2 วงรอบ แต่ละวงรอบประกอบด้วย ขั้นการวางแผน (Planning) ขั้นการปฏิบัติ (Action) ขั้นการสังเกต (Observation) และขั้นการสะท้อนผล (Reflection) กลุ่มผู้ร่วมศึกษาค้นคว้ามีจำนวน 8 คน ประกอบด้วย ผู้ศึกษาค้นคว้า และผู้ร่วมศึกษาค้นคว้า จำนวน 7 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า คือ ชุดฝึกปฏิบัติกิจกรรมการวิจัยในชั้นเรียน แบบทดสอบวัดความรู้พื้นฐานการวิจัยในชั้นเรียน แบบประเมินเค้าโครงการวิจัย ในชั้นเรียน แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการอบรมเชิงปฏิบัติการการทำวิจัยในชั้นเรียน และแบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานการทำวิจัยในชั้นเรียน ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า ก่อนการดำเนินการพัฒนาผู้ร่วมศึกษาค้นคว้าพบว่า ส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจและทักษะในการทำวิจัยในชั้นเรียน อันเนื่องมาจากส่วนหนึ่งไม่ได้เข้ารับการอบรมเรื่องการทำวิจัยใน ชั้นเรียนหรืออบรมเพียงทฤษฏีขาดการนำมาปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง และไม่มีความมั่นใจในการทำวิจัยในชั้นเรียน หลังจากที่ได้ดำเนินการพัฒนาครูในการทำวิจัยในชั้นเรียน ตามขั้นตอนของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 3 ด้าน คือ 1) ด้านเจตคติของครูที่มีต่อการวิจัยในชั้นเรียน ครูที่เข้าร่วมศึกษาค้นคว้ามีเจตคติที่ดีต่อการทำวิจัยในชั้นเรียน มองเห็นการวิจัยเป็นเรื่องที่สามารถทำได้และดำเนินการไปพร้อมกับกิจกรรมการเรียนการสอนปกติ มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยนำเอาหลักการวิจัยในชั้นเรียนเข้ามาพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 2) ด้านความรู้ในการทำวิจัยในชั้นเรียน ผลจากการดำเนินงานอบรมวิจัยเชิงปฏิบัติการ ทำให้ครูมีรู้ความเข้าใจต่อกระบวนการวิจัย วิเคราะห์ปัญหา สาเหตุของปัญหา วิธีการแก้ไขปัญหาที่พบในชั้นเรียน และพัฒนานวัตกรรมที่ใช้แก้ปัญหาต่อไปได้ 3) ด้านความสามารถในการทำวิจัยในชั้นเรียน ผลการอบรม การทำวิจัยในชั้นเรียน ทำให้ครูทุกคนที่เข้าร่วมศึกษาค้นคว้าสามารถเขียนเค้าโครงการวิจัย และพัฒนานวัตกรรมสำหรับแก้ปัญหาได้ ผลจากการดำเนินการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแนวคิด คือ ครูต้องการที่จะพัฒนาตนเอง มุ่งมั่นฝึกฝนให้เกิดความรู้ความสามารถ และร่วมปฏิบัติกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข สามารถนำกระบวนการวิจัยไปประยุกต์ใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะด้านต่างๆ ของนักเรียน นอกจากนี้ยังสามารถแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียนได้อย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ .....

 

 
กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 0 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 2] 1
 

 
เงื่อนไขแสดงความคิดเห็น
1. ทุกท่านมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระเสรี โดยไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ไม่กล่าวพาดพิง และไม่สร้างความแตกแยก
2. ผู้ดูแลระบบขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใด ๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
3. ความคิดเห็นเหล่านี้ ไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมาย และไม่เกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้นกับคณะผู้จัดทำเว็บไซต์

ชื่อ :

อีเมล์ :

ความคิดเห็นของคุณ :
                                  

              * ใส่รหัสจากภาพที่เห็นลงในช่องด้านล่าง และใส่คำตอบจากคำถาม เพื่อยืนยันการส่งความเห็น
  และสำลีสีอะไร
    

          ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการแสดงความคิดเห็นโดยสาธารณชน ซึ่งไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าชื่อผู้เขียนที่้เห็นคือชื่อจริง และข้อความที่เห็นเป็นความจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาส่ง email มาที่ boyoty999@google.com  เพื่อให้ผู้ดูแลระบบทราบและทำการลบข้อความนั้นออกจากระบบต่อไป ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้