ศ.ดร.เขียน ธีระวิทย์ เผยทัศนะ "สังคมวุ่นเพราะคนไร้คุณธรรม"
นำเข้าเมื่อวันที่ 20 ต.ค. 2555 โดย สังคมเลวเพราะคนดีท้อแท้
อ่าน [47134]  

ศ.ดร.เขียน ธีระวิทย์ เผยทัศนะ "สังคมวุ่นเพราะคนไร้คุณธรรม .....

ศ.ดร.เขียน ธีระวิทย์ เผยทัศนะ "สังคมวุ่นเพราะคนไร้คุณธรรม"
 
ศ.ดร.เขียน ธีระวิทย์ หนึ่งในผู้ที่เชี่ยวชาญเรื่องจีนมากที่สุดคนหนึ่งของไทย
การปลูกฝังจิตใจให้คนมีคุณธรรม เป็นมาตรการระยะยาวที่จะต้องเริ่มตั้งแต่เด็ก แต่ทุกวันนี้หลาย ๆ ภาคส่วนยังคงสาละวนอยู่กันการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ ไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุ ไม่มีมาตรการที่เหมาะสมในการสร้างภูมิคุ้มกันสังคมอย่างเพียงพอ โรงเรียนและสื่อขาดความสนใจในการปลูกฝังจิตใจให้คนมีคุณธรรม เป็นเหตุให้คนขาดคุณธรรมเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และมีผลทำให้อาชญากรรมขยายตัวเพิ่มขึ้นตามไปด้วย

ด้วยเหตุนี้ ทำให้ ศ.ดร.เขียน ธีระวิทย์ หนึ่งในผู้เชี่ยวชาญเรื่องจีนมากที่สุดคนหนึ่งของไทย เกิดความเป็นห่วง และได้จัดทำหนังสือ "นิทานคุณธรรม" ขึ้น เพื่อเป็นช่องทางในการส่งเสริมให้ผู้ใหญ่ และเด็กมีคุณธรรมไปพร้อม ๆ กับความรู้ความสามารถ เพราะไม่เช่นนั้น คนจะเก่ง แต่ไม่มีคุณธรรมประจำใจ สังคมก็จะเต็มไปด้วยปัญหาคอรัปชั่น รวมไปถึงอาชญากรรมในรูปแบบต่าง ๆ ที่ฉลาดและแยบยลขึ้น

"สังคมมีความวุ่นวายมากขึ้น มูลเหตุสำคัญคือคนในสังคมขาดคุณธรรมมากขึ้นทุก ๆ ที และไปสนใจที่ตัวความรู้ความสามารถ รวมไปถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่ ถ้าไม่ทำให้เกิดความสมดุล จะยิ่งทำให้สังคมวุ่นวายมากขึ้นไปอีก ดังนั้นสิ่งที่อยากกระตุ้นผู้ใหญ่ พ่อแม่ และครู คือ การนำเรื่องของคุณธรรมแฝงเข้าไปในตัวความรู้เพื่อให้เกิดความสมดุล เกิดการพัฒนาความรู้ และคุณธรรมควบคู่กันไป สังคมจะได้อยู่กันอย่างสงบสุข" ศ.ดร.เขียนเผย

ดังนั้น สิ่งหนึ่งที่รัฐบาลทุกยุคทุกสมัยควรทำ แต่ยังทำไม่เพียงพอคือ การใช้คนที่มีคุณธรรมบ่มเพาะคุณธรรมให้แก่คนในสังคม โดนเน้นไปที่เด็กและเยาวชน ถ้าทำงานนี้ได้ดี ถึงแม้ไม่ต้องมีกฎหมาย ก็สามารถอยู่กันอย่างมีความสุขได้ ซึ่งการออกและแก้กฎหมายมาก ๆ มีตำรวจ อัยการ เรือนจำมาก ๆ เสียเงินมาก เป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ การป้องกันเหตุที่ต้นเหตุคือการอบรมบ่มเพาะให้คนมีคุณธรรมตั้งแต่เด็ก เป็นการลงทุนน้อยแต่ได้ผลมากกว่า และบุคคลที่จะเป็นต้นแบบในเรื่องคุณธรรมให้แก่เด็กได้ดีที่สุด ไม่ใช่ใครอื่นใด แต่คือ "พ่อแม่" นั่นเอง

"พ่อแม่คือคนสำคัญที่สุดในการเป็นแบบอย่างที่ดีให้ลูกเห็นด้วยการปฏิบัติตัวให้อยู่ในศีลธรรม เสียสละ แสดงความเที่ยงธรรม เช่น ถ้ามีตำแหน่งใหญ่โตก็ไม่ควรเล่นพรรคเล่นพวกมากจนเกินไป" ศ.ดร.เขียนฝาก

นอกจากนี้ ศ.ดร.เขียน ให้ทัศนะต่อไปว่า การพัฒนาคนให้มีความรู้ความสามารถต้องพัฒนาคุณธรรมควบคู่ไปด้วย เช่น ถ้าจะแจกแท็บเล็ตให้นักเรียนคนละเครื่อง ควรแถมนิทานคุณธรรมให้สัก 1 เล่มเป็นอย่างน้อย ไม่เช่นนั้นคนจะมีแต่ความรู้ความสามารถ แต่ไร้คุณธรรม

 
"อยากให้ผู้นำของกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาแจกแท็บเล็ตโดยแถมหนังสือส่งเสริมคุณธรรมให้นักเรียนอย่างน้อย 1 เล่ม และนำหนังสือนิทานคุณธรรม หรือเรื่องอื่น ๆ ที่คัดสรรโดยผู้ทรงคุณวุฒิป้อนเข้าไปในแท็บเล็ต และแนะนำให้นักเรียนอ่านประกอบการเรียนด้วย และควรมีการตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนหนึ่งสรรหาหนังสือส่งเสริมคุณธรรมจำนวนหนึ่งขึ้นบัญชีประกาศเป็นหนังสืออ่านประกอบการเรียนการสอน และปรับปรุงรายชื่อหนังสือใหม่ทุก ๆ 5 ปี"

สำหรับ "นิทานคุณธรรม" เป็นหนังสือที่แปลและเรียบเรียงโดยศ.ดร.เขียน ธีระวิทย์ และนิทัศน์ ธีระวิทย์ ประกอบด้วยเรื่องสั้นที่แปลมาจากจีน 60 เรื่อง เกือบทั้งหมดแปลมาจากแบบเรียนภาษาจีนระดับชั้นประถมศึกษา และแบบเรียนภาษาจีนระดับชั้นมัธยมศึกษา ถ่ายทอดอย่างมีอรรถรส สนุก ขบขัน และแฝงคุณธรรมด้านต่าง ๆ ซึ่งในจำนวน 60 เรื่อง มี 15 เรื่องเหมาะสำหรับเด็ก และอีก 7 เรื่องเหมาะสำหรับผู้ใหญ่ ส่วนอีก 38 เรื่อง เด็กอ่านได้ ผู้ใหญ่อ่านดี

"เล่มนี้ได้รวบรวมคุณธรรมในด้านต่าง ๆ ไว้มากมาย แต่ละเรื่อง มีความยาวไม่มาก อ่านเข้าใจง่าย และไม่ต้องแปลไทยเป็นไทย เด็กอ่านได้ ผู้ใหญ่อ่านดี โดยเฉพาะผู้ใหญ่ที่ควรอ่านด้วย ยกตัวอย่างเรื่อง หยางเจิ้นปฏิเสธทอง เป็นเรื่องเกี่ยวกับหยางเจิ้นผู้มีความประพฤติดี ซื่อตรง เป็นข้าราชการมือสะอาด หรืออีกเรื่องคือ ผู้เฒ่าชายแดนสูญเสียม้า ที่สอนให้รู้ว่า เรื่องร้ายอาจกลายเป็นดีได้ ดังนั้นถ้ามีเรื่องร้ายก็อย่าไปโศกเศร้าจนเกินไป"

การผลิตหนังสือนิทานคุณธรรมที่อ่านสนุก และให้อ่านกันฟรี ๆ หรือซื้อหาได้ในราคาถูก นับเป็นช่องทางหนึ่งในการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีคุณธรรมเพิ่มมากขึ้น ถึงจะไม่ได้ผล 100 เปอร์เซ็นต์ แต่ถ้าทุกฝ่ายช่วยกัน อย่างน้อย ๆ ก็จะช่วยปลูกฝังให้เด็กซึมซับคุณธรรมในด้านต่าง ๆ จากนิทานซึ่งจะทำให้พวกเขาคิด พูด และทำในสิ่งที่สอดคล้องกับคนที่มีคุณธรรมในนิทาน ยิ่งเริ่มปลูกฝังกันตั้งแต่เล็ก ๆ ได้ยิ่งดี

/////////////////////

ทางโครงการคุณธรรม สถาบันเอเชียศึกษา จะทำการหาทุนเพื่อจัดพิมพ์หนังสือนิทานคุณธรรมครั้งที่ 2 จำนวน 40,000 เล่ม บริจาคให้โรงเรียนและโรงพยาบาลของรัฐในเป้าหมายทั่วประเทศจำนวน 40,000 แห่ง จะดำเนินการส่งมอบหนังสือเป็นอภินันทนาการใช้เวลาตั้งแต่ 1 ธ.ค. 2555 ถึง 31 มี.ค. 2556 โดยจำนวนเงินที่ขอรับบริจาคเล่มละ 55 บาท ผู้สนใจสามารถติดต่อได้ที่ 086-7854090, 02-2187464 หรือ Surapol.Ch@chula.ac.th


 

 

 
กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 0 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 2] 1
 

 
เงื่อนไขแสดงความคิดเห็น
1. ทุกท่านมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระเสรี โดยไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ไม่กล่าวพาดพิง และไม่สร้างความแตกแยก
2. ผู้ดูแลระบบขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใด ๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
3. ความคิดเห็นเหล่านี้ ไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมาย และไม่เกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้นกับคณะผู้จัดทำเว็บไซต์

ชื่อ :

อีเมล์ :

ความคิดเห็นของคุณ :
                                  

              * ใส่รหัสจากภาพที่เห็นลงในช่องด้านล่าง และใส่คำตอบจากคำถาม เพื่อยืนยันการส่งความเห็น
  และสำลีสีอะไร
    

          ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการแสดงความคิดเห็นโดยสาธารณชน ซึ่งไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าชื่อผู้เขียนที่้เห็นคือชื่อจริง และข้อความที่เห็นเป็นความจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาส่ง email มาที่ boyoty999@google.com  เพื่อให้ผู้ดูแลระบบทราบและทำการลบข้อความนั้นออกจากระบบต่อไป ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้