ม.รังสิต จับมือ Google พัฒนานวัตกรรมการศึกษา มุ่งสู่มหา’ลัยสมบูรณ์แบบ
นำเข้าเมื่อวันที่ 30 ก.ย. 2555 โดย ศธ.น่าจะทำให้โรงเรียนได้นะ
อ่าน [47171]  

ม.รังสิต จับมือ Google พัฒนานวัตกรรมการศึกษา มุ่งสู่มหา’ลัยสมบูรณ์แบบ .....

ม.รังสิต จับมือ Google พัฒนานวัตกรรมการศึกษา มุ่งสู่มหา’ลัยสมบูรณ์แบบ

มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ Google พัฒนาระบบ Google Applications

 
คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
นักศึกษา ม.รังสิต ร่วมแสดงความยินดี

นำแอปพลิเคชั่นต่างๆ ที่ Google พัฒนาขึ้นมาใช้ในระบบการศึกษา อาทิ Gmail, Google Calendar, Google Document, Google Site และ Google+

ม.รังสิต จับมือ Google พัฒนานวัตกรรมการศึกษา Google Applications มุ่งสู่การเป็น มหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบที่การศึกษาคือ นวัตกรรม

มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ Google พัฒนาระบบ Google Applications สำหรับการศึกษา นำมาใช้เป็นนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการบริหารจัดการข้อมูลองค์กรให้มีประสิทธิภาพ มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบที่การศึกษาคือ นวัตกรรม
ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดี ม.รังสิต กล่าวว่า การร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยรังสิต และ GOOGLE ในครั้งนี้ ถือเป็นการเปิดกว้างโอกาสทางการศึกษาโดยการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีแอปพลิเคชั่นที่มีความเหมาะสมกับระบบการศึกษา มาใช้เป็นช่องทางในการติดต่อ ประชาสัมพันธ์เหตุการณ์ สิทธิประโยชน์ของอาจารย์ เจ้าหน้าที่ เเละนักศึกษาได้ทราบข่าวสารผ่านการใช้อีเมล์ของมหาวิทยาลัย และรวมไปถึงการใช้ Google Apps สำหรับการศึกษา เพื่อนำไปใช้ในการเรียนการสอนและการบริหารจัดการอื่นๆ อาทิ Google Docs, Google Site, Google Calendar เเละ Google+ อย่างเต็มรูปแบบ ให้สมกับคำว่า "การศึกษา คือ นวัตกรรม"

ดร.ชุณหพงศ์ ไทยอุปถัมภ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า สืบเนื่องจากประเด็นยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยรังสิต เรื่องการพัฒนามาตรฐานคุณภาพบัณฑิต คือ การจัดการเรียนรู้สื่อการเรียนการสอน และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ที่เพียงพอและทันสมัย ดังนั้น มหาวิทยาลัยรังสิต จึงร่วมกับ Google ในการดำเนินโครงการ Google Apps for Education โดยนำแอปพลิเคชั่นต่างๆ ที่ Google พัฒนาขึ้นมาใช้ในระบบการศึกษา อาทิ Gmail, Google Calendar, Google Document, Google Site และ Google+ ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่มีความจำเป็นต่อการใช้งานของบุคลากรและนักศึกษา มาใช้ในการบริหารจัดการภายในองค์กรและนำมาพัฒนาเป็นนวัตกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ดร.ชุณหพงศ์ กล่าวต่อว่า Google Apps สำหรับการศึกษา ในส่วนของอีเมล์ซึ่งพัฒนาประสิทธิภาพการใช้งาน Gmail จากเดิมให้มีเพิ่มพื้นที่เก็บข้อมูลมากขึ้นถึง 25GB และผู้ใช้สามารถใช้ได้ตลอดแม้จะจบการศึกษาไปแล้วก็ตาม โดยในส่วนของหน้าจอเว็บเมล์จะมีลักษณะเฉพาะที่แสดงถึงความเป็นมหาวิทยาลัยรังสิต ซึ่งบุคลากรและนักศึกษาสามารถใช้ชื่อและอีเมล์ในรูปแบบโดเมนของมหาวิทยาลัยรังสิต (user@rsu.ac.th) ส่วนเครื่องมืออื่นๆ ได้มีการเชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศและหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยรังสิต เพื่อที่จะนำมาใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างกันภายในองค์กร หรือระหว่างมหาวิทยาลัยกับบุคลากรและนักศึกษา เช่น การสร้างปฏิทินการศึกษา การแจ้งเตือนต่างๆ ปฏิทินวาระการประชุมของผู้บริหาร หรือแม้แต่ตารางเรียน เช่น เมื่อนักศึกษาลงทะเบียนเรียนกับทางมหาวิทยาลัย กิจกรรมต่างๆ รายละเอียดข้อมูลเหล่านั้น ก็จะถูกส่งไปในอีเมล์ของนักศึกษาทันที เป็นต้น

“ในช่วงระหว่างการปรับเปลี่ยนระบบ ทางมหาวิทยาลัยรังสิตโดยหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบเรื่องดังกล่าวจะประสานงานกับทีม Google โดยจะมีการฝึกอบรมการใช้งานแอปพลิเคชั่นต่างๆ ให้แก่บุคลากรและนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถใช้งาน Google Apps สำหรับการศึกษา ได้อย่างครอบคลุมและเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด และสำหรับงาน “RSU HAS GONE GOOGLE” ที่จัดขึ้นถือว่าเป็นการเริ่มต้นของการสร้างการรับรู้การปรับเปลี่ยนนวัตกรรมที่ดีของมหาวิทยาลัยรังสิต เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยรังสิต ในการเป็น มหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบที่การศึกษาคือ นวัตกรรม” ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีฯ กล่าวเพิ่มเติม

ด้าน มร.แซมมวล เฉิง หัวหน้าทีมสนับสนุน Google Apps สำหรับการศึกษา ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าวว่า Google Apps สำหรับการศึกษา คือ ชุดของอีเมล์ฟรีและเครื่องมือที่เป็นแบบระบบเปิดในการทำงานร่วมกันที่เปิดกว้างให้กับอาจารย์ นักศึกษา ได้ทำงานร่วมกัน สำหรับตัวอย่างแอปพลิเคชั่นที่เป็นที่นิยมซึ่งนำมาใช้ในระบบการศึกษา ได้แก่ อีเมล์ (Gmail), เอกสาร (Docs), ปฏิทิน (Calendar) และ Groups เป็นต้น ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันเกี่ยวกับการศึกษาที่จัดทำขึ้นเพื่อให้นักเรียนนักศึกษาสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และยังสามารถเข้าถึงข้อมูลออนไลน์ได้ทุกที่ทุกเวลา โดยเราเริ่มโปรโมทการใช้ในมหาวิทยาลัยเป็นอันดับแรก ที่ผ่านมามีมหาวิทยาลัยที่ร่วมโครงการกับ Google ในการนำ Google Apps สำหรับการศึกษา ไปสนับสนุนและพัฒนาระบบการเรียนการสอน อาทิ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง และล่าสุดมหาวิทยาลัยรังสิต ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกของประเทศไทยที่ตอบรับเพื่อร่วมโครงการดังกล่าว

 

 
กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 0 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 2] 1
 

 
เงื่อนไขแสดงความคิดเห็น
1. ทุกท่านมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระเสรี โดยไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ไม่กล่าวพาดพิง และไม่สร้างความแตกแยก
2. ผู้ดูแลระบบขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใด ๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
3. ความคิดเห็นเหล่านี้ ไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมาย และไม่เกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้นกับคณะผู้จัดทำเว็บไซต์

ชื่อ :

อีเมล์ :

ความคิดเห็นของคุณ :
                                  

              * ใส่รหัสจากภาพที่เห็นลงในช่องด้านล่าง และใส่คำตอบจากคำถาม เพื่อยืนยันการส่งความเห็น
  และสำลีสีอะไร
    

          ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการแสดงความคิดเห็นโดยสาธารณชน ซึ่งไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าชื่อผู้เขียนที่้เห็นคือชื่อจริง และข้อความที่เห็นเป็นความจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาส่ง email มาที่ boyoty999@google.com  เพื่อให้ผู้ดูแลระบบทราบและทำการลบข้อความนั้นออกจากระบบต่อไป ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้