ชี้การระดมทรัพยากรมีความจำเป็น
นำเข้าเมื่อวันที่ 25 ส.ค. 2555 โดย ฟังแล้ววังเวงใจ..ท่านเลขาฯ
อ่าน [47432]  

ชี้การระดมทรัพยากรมีความจำเป็น รองบรัฐมาพัฒนาคงใช้เวลาอีก 100 ปี ย้ำห้ามมีผลประโยชน์แลกเปลี่ยน... เมื่อวันที่ 24 ส.ค.55 ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวตอนหนึ่งในการเป็นประธานเปิดงาน “มหกรรมการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา” ที่โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จ.กาญจนบุรี ว่าการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพจำเป็นต้องอาศัยงบประมาณจากภาครัฐและภาคส่วนต่างๆ แต่หากสถานศึกษาจะรอใช้แต่งบฯ ของรัฐเพียงอย่างเดียว คงต้องรอเป็น 100 ปี กว่าสถานศึกษาจะก้าวทันสากลและประสบความสำเร็จในเชิงคุณภาพ อีกทั้งการพัฒนาคงจะขยับเพียงเล็กน้อย ดังนั้น จึงเป็นความรับผิดชอบของผู้ปกครองที่จะต้องเข้ามาร่วมระดมทรัพยากรให้เพียงพอเพื่อให้โรงเรียนได้ก้าวสู่ความเป็นเลิศได้ ทั้งนี้ จากการที่ สพฐ.ได้สำรวจพัฒนาการของโรงเรียนในด้านรูปธรรมก็พบว่า การระดมทรัพยากรก่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาอย่างแท้จริง ซึ่งตนยืนยันว่าการระดมทรัพยากรเป็นคนละเรื่องกับการเรียกรับผลประโยชน์โดยมิชอบ หรือแป๊ะเจี๊ยะ เพราะการระดมทรัพยากรเป็นการดำเนินการที่ถูกต้องตามกฎหมายไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น แต่แป๊ะเจี๊ยะเป็นการระดมที่มีข้อแลกเปลี่ยน “ไม่ได้มีการจำกัดช่วงเวลาที่จะดำเนินการระดมทรัพยากร เพียงแต่ขอให้ดำเนินการในช่วงเวลาที่ไม่ทับซ้อนกับช่วงการรับนักเรียน เพราะจะกลายเป็นปัญหาได้ ทั้งนี้ ในการระดมทรัพยากรจะต้องมีหลักฐานที่ชัดเจน มีรูปแบบที่ถูกต้องและดำเนินการอย่างโปร่งใส” เลขาธิการ กพฐ. กล่าวและว่า สถานศึกษาที่มีความประสงค์จะระดมทรัพยากรจำเป็นจะต้องมีการเสนอแผนและโครงการในการระดมทรัพยากรที่ชัดเจน โดยจะต้องผ่านการพิจารณาและความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนก่อน จากนั้นเมื่อดำเนินการได้ระยะหนึ่งจะต้องมีการรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการต่อคณะกรรมการสถานศึกษาและสาธารณชนด้วย เพื่อแสดงความโปร่งใสและเป็นการชี้ให้เห็นว่าการระดมทรัพยากรเป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษาได้อย่างดีที่สุด เพราะวันนี้หากเด็กได้รับความพร้อมในการจัดการศึกษาที่ดี อนาคตของเด็กที่จะเป็นกำลังสำคัญของชาติคงอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อม นายจักรกฤษ แย้มสรวล ผอ.ร.ร.กาญจนานุเคราะห์ กล่าวว่า โรงเรียนระดมทรัพยากรมาตั้งแต่ปี 2549 เพื่อนำมาเป็นค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากสิ่งที่รัฐจัดสรรให้ตามโครงการเรียนฟรีเรียนดี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ เช่น ซื้อคอมพิวเตอร์ สร้างสระว่ายน้ำ จ้างครูต่างชาติ โดยการระดมทรัพยากรนั้นเป็นความสมัครใจของผู้ปกครอง ไม่มีการบังคับ ซึ่งผู้ปกครองที่ร่วมบริจาคโรงเรียนจะออกใบเสร็จรับเงินให้ เพื่อนำส่วนนี้ไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี. .....

Pic_286113

 

ชี้การระดมทรัพยากรมีความจำเป็น รองบรัฐมาพัฒนาคงใช้เวลาอีก 100 ปี  ย้ำห้ามมีผลประโยชน์แลกเปลี่ยน...

เมื่อวันที่ 24 ส.ค.55 ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวตอนหนึ่งในการเป็นประธานเปิดงาน “มหกรรมการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา” ที่โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จ.กาญจนบุรี ว่าการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพจำเป็นต้องอาศัยงบประมาณจากภาครัฐและภาคส่วนต่างๆ แต่หากสถานศึกษาจะรอใช้แต่งบฯ ของรัฐเพียงอย่างเดียว คงต้องรอเป็น 100 ปี กว่าสถานศึกษาจะก้าวทันสากลและประสบความสำเร็จในเชิงคุณภาพ อีกทั้งการพัฒนาคงจะขยับเพียงเล็กน้อย ดังนั้น จึงเป็นความรับผิดชอบของผู้ปกครองที่จะต้องเข้ามาร่วมระดมทรัพยากรให้เพียงพอเพื่อให้โรงเรียนได้ก้าวสู่ความเป็นเลิศได้ ทั้งนี้ จากการที่ สพฐ.ได้สำรวจพัฒนาการของโรงเรียนในด้านรูปธรรมก็พบว่า การระดมทรัพยากรก่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาอย่างแท้จริง ซึ่งตนยืนยันว่าการระดมทรัพยากรเป็นคนละเรื่องกับการเรียกรับผลประโยชน์โดยมิชอบ หรือแป๊ะเจี๊ยะ เพราะการระดมทรัพยากรเป็นการดำเนินการที่ถูกต้องตามกฎหมายไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น  แต่แป๊ะเจี๊ยะเป็นการระดมที่มีข้อแลกเปลี่ยน

“ไม่ได้มีการจำกัดช่วงเวลาที่จะดำเนินการระดมทรัพยากร  เพียงแต่ขอให้ดำเนินการในช่วงเวลาที่ไม่ทับซ้อนกับช่วงการรับนักเรียน เพราะจะกลายเป็นปัญหาได้ ทั้งนี้ ในการระดมทรัพยากรจะต้องมีหลักฐานที่ชัดเจน  มีรูปแบบที่ถูกต้องและดำเนินการอย่างโปร่งใส” เลขาธิการ กพฐ. กล่าวและว่า สถานศึกษาที่มีความประสงค์จะระดมทรัพยากรจำเป็นจะต้องมีการเสนอแผนและโครงการในการระดมทรัพยากรที่ชัดเจน โดยจะต้องผ่านการพิจารณาและความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนก่อน  จากนั้นเมื่อดำเนินการได้ระยะหนึ่งจะต้องมีการรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการต่อคณะกรรมการสถานศึกษาและสาธารณชนด้วย  เพื่อแสดงความโปร่งใสและเป็นการชี้ให้เห็นว่าการระดมทรัพยากรเป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษาได้อย่างดีที่สุด เพราะวันนี้หากเด็กได้รับความพร้อมในการจัดการศึกษาที่ดี อนาคตของเด็กที่จะเป็นกำลังสำคัญของชาติคงอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อม

นายจักรกฤษ แย้มสรวล ผอ.ร.ร.กาญจนานุเคราะห์ กล่าวว่า โรงเรียนระดมทรัพยากรมาตั้งแต่ปี 2549 เพื่อนำมาเป็นค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากสิ่งที่รัฐจัดสรรให้ตามโครงการเรียนฟรีเรียนดี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ เช่น ซื้อคอมพิวเตอร์  สร้างสระว่ายน้ำ  จ้างครูต่างชาติ โดยการระดมทรัพยากรนั้นเป็นความสมัครใจของผู้ปกครอง ไม่มีการบังคับ ซึ่งผู้ปกครองที่ร่วมบริจาคโรงเรียนจะออกใบเสร็จรับเงินให้ เพื่อนำส่วนนี้ไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี.

 

 
กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 0 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 2] 1
 

 
เงื่อนไขแสดงความคิดเห็น
1. ทุกท่านมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระเสรี โดยไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ไม่กล่าวพาดพิง และไม่สร้างความแตกแยก
2. ผู้ดูแลระบบขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใด ๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
3. ความคิดเห็นเหล่านี้ ไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมาย และไม่เกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้นกับคณะผู้จัดทำเว็บไซต์

ชื่อ :

อีเมล์ :

ความคิดเห็นของคุณ :
                                  

              * ใส่รหัสจากภาพที่เห็นลงในช่องด้านล่าง และใส่คำตอบจากคำถาม เพื่อยืนยันการส่งความเห็น
  และสำลีสีอะไร
    

          ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการแสดงความคิดเห็นโดยสาธารณชน ซึ่งไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าชื่อผู้เขียนที่้เห็นคือชื่อจริง และข้อความที่เห็นเป็นความจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาส่ง email มาที่ boyoty999@google.com  เพื่อให้ผู้ดูแลระบบทราบและทำการลบข้อความนั้นออกจากระบบต่อไป ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้