เครือข่ายค้ายาเสพติดยังเป็นตัวการสำคัญที่คอยสนับสนุนกลุ่มโจรต่างๆ ..ยาบ้า
นำเข้าเมื่อวันที่ 20 ส.ค. 2555 โดย ตาต่อตา..เพื่อรักษาคนดี
อ่าน [47988]  

เครือข่ายค้ายาเสพติดยังเป็นตัวการสำคัญที่คอยสนับสนุนกลุ่มโจรต่างๆ .....

เป็นที่แน่ชัดว่าสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ นอกเหนือจากความต้องการแบ่งแยกดินแดนของกลุ่มผู้ไม่หวังดีต่อประเทศชาติแล้ว เครือข่ายค้ายาเสพติดยังเป็นตัวการสำคัญที่คอยสนับสนุนกลุ่มโจรต่างๆ ให้ก่อเหตุรุนแรง เพื่อฉวยโอกาสค้ายาเสพติดและทำธุรกิจนอกกฎหมาย เรื่องดังกล่าวหน่วยงานด้านความมั่นคงทราบปัญหาดังกล่าวดี และที่ผ่านมามีความพยายามในการปราบปรามเครือข่ายค้ายาเสพติดในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้มาโดยตลอด เป็นผลให้เครือข่ายค้ายาเสพติดจำนวนไม่น้อยต้องกระจายตัวออกพ้นพื้นที่ ส่วนสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่สุดปลายแดนด้ามขวานล่าสุดจะเป็นอย่างไร? "เพิ่มพงษ์ เชาวลิต" รองเลขาธิการ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด(ป.ป.ส.) น่าจะตอบคำถามนี้ได้ดีที่สุด

       -สถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ ขณะนี้เป็นอย่างไร
      ต้องยอมรับเลยว่าน่าเป็นห่วง ยังคงมีการแพร่ระบาดของยาเสพติดอย่างหนัก ประชาชนเกินกว่าครึ่งมีปัญหาพัวพันกับยาเสพติด โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชนมีสัดส่วนถึงร้อยละ 70 เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ซึ่ง ป.ป.ส.กำลังร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งทหาร ตำรวจ และฝ่ายปกครอง รวมถึงสถานศึกษาต่างๆ พยายามดึงเด็กและเยาวชนเหล่านี้กลับคืนมา แต่ยังคงทำงานได้ไม่เต็มที่เพราะติดขัดเรื่องปัญหาความไม่สงบที่ฝ่ายตรงข้ามพยายามตอบโต้เจ้าหน้าที่รัฐ โดยการก่อเหตุรุนแรงต่างๆ กลายเป็นอุปสรรคสำคัญในการดึงเด็กและเยาวชนเหล่านี้ให้พ้นจากปัญหายาเสพติด
 ขณะนี้กลุ่มเด็กและเยาวชนกว่า 2 หมื่นคน ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีปัญหาเรื่องยาเสพติด โดยเฉพาะในช่วงอายุระหว่าง 15-20 ปี ถูกชักจูงให้เสพยาเสพติด หลังจากนั้นได้ถูกชักนำเข้าสู่กระบวนการที่ไม่หวังดีต่อประเทศชาติ ถูกชักนำไปก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่ ซึ่งยอมรับว่าค่อนข้างที่จะแก้ปัญหายาก แต่เจ้าหน้าที่ทุกคนพยายามทำกันอย่างเต็มที่แล้ว

      - ยาเสพติดชนิดไหนที่ระบาดรุนแรงที่สุด
     ยาเสพติดใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้มีระบาดอยู่แทบทุกชนิด ที่มากสุดคือ สี่คูณร้อย ยาบ้า ยาไอซ์ กระท่อม กัญชา ยาแก้ไอ ฝิ่นและเฮโรอีน ซึ่งมีทั้งที่ลักลอบนำเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้าน และลำเลียงจากพื้นที่ตอนบนของประเทศลงไปในพื้นที่ ปัจจุบันพบว่ามีเครือข่ายค้ายาเสพติดในพื้นที่จำนวนไม่น้อยที่ถูกกดดันจากเจ้าหน้าที่รัฐจนต้องย้ายออกนอกพื้นที่ไปอยู่กระจัดกระจายในพื้นที่อื่นทั้งในภาคใต้ตอนบน ภาคเหนือ ภาคอีสาน และภาคกลาง โดยเฉพาะบางรายที่ย้ายไปอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการไปสร้างเครือข่ายค้ายาเสพติดใหม่ มีการไปแต่งงานกับหญิงในภาคนั้นๆ หรือประเทศเพื่อนบ้านแล้วค้ายาเสพติด มีการลำเลียงยาเสพติดจากพื้นที่เหล่านั้นเข้าไปในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยใช้เครือข่ายที่เคยมีอยู่ในพื้นที่ ซึ่งเรากำลังพยายามสกัดกั้นและปราบปรามกันอยู่ ขณะนี้มีผลการจับกุมแทบไม่เว้นวัน
 
      - สาเหตุที่ทำให้ยาเสพติดระบาดรุนแรงใน 3 จังหวัดชายแดนใต้คืออะไร
      ต้องแบ่งเป็น 3 ส่วน หรือหากให้วาดแผนภูมิก็ต้องเรียกว่า โครงสร้าง 3 ชั้น ของปัญหาในจังหวัดชายแดนใต้ ชั้นแรกคือปัญหาสังคม การศึกษาและประเพณีวัฒนธรรม ต้องยอมรับว่าประชากรใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนยังมีการศึกษาน้อย เนื่องจากแต่ละครอบครัวมีลูกเยอะทำให้โอกาสเข้าถึงระบบการศึกษาเป็นเรื่องที่ยากมาก เมื่อการศึกษาน้อยโอกาสการเข้าทำงานหรือการสร้างอาชีพก็ทำได้ยากตาม ประกอบกับสภาพสังคมที่เริ่มเปลี่ยนแปลงไปทำให้เด็กและเยาวชนเหล่านี้เข้าไม่ถึงการปฏิบัติทางศาสนาที่ถูกต้องตามหลักคำสอน กลายเป็นโอกาสให้แก่กลุ่มผู้ไม่หวังดีชักนำเด็กและเยาวชนเหล่านี้ไปมั่วสุมเสพยา เมื่อตกเป็นทาสยาเสพติดแล้วก็กลายเป็นเครื่องมือให้ผู้ไม่หวังดีบงการให้ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ขณะที่เด็กและเยาวชนเหล่านี้ก็จะเป็นลูกค้าสำคัญที่ทำให้ตลาดค้ายาเสพติดในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว
      ชั้นที่สองคือกลุ่มอิทธิพลและผลประโยชน์นอกกฎหมายในพื้นที่ เรื่องนี้เป็นปัญหาสำคัญ บางกลุ่มบางพวกนอกจากจะค้ายาเสพติดแล้วยังมีพฤติกรรมให้การสนับสนุนขบวนการก่อการร้ายด้วย ทั้งนี้สามจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ เป็นพื้นที่ปิดเพราะมีปัญหาความไม่สงบจากการก่อการร้าย เป็นโอกาสให้กลุ่มอิทธิพลและกลุ่มผลประโยชน์ฉวยโอกาสทำธุรกิจผิดกฎหมาย โดยเฉพาะการค้ายาเสพติด การค้าของเถื่อนหนีภาษี และน้ำมันเถื่อน กระบวนการทำความผิดโยงใยกันทั้งในพื้นที่ นอกพื้นที่ และประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งรายได้จากธุรกิจนอกกฎหมายนี้แหละที่เป็นเงินทุนสำคัญที่ถูกส่งไปให้การสนับสนุนการก่อการร้าย
      ชั้นที่สามคือ ขบวนการก่อการร้าย กลุ่มนี้ใช้ยาเสพติดเป็นตัวล่อให้เด็กและเยาวชนเข้าร่วมกับทางกลุ่มเพื่อเป้าหมายที่ทางกลุ่มวางไว้ ซึ่งปัญหา 3 ชั้น หรือบันไดสามขั้นนี้ นอกจากจะเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดปัญหายาเสพติดแล้วยังเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดปัญหาความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ในขณะนี้
     ทั้งนี้ เครือข่ายค้ายาเสพติดและกลุ่มผู้ไม่หวังดีกำลังขยายฐานไปยังกลุ่มเด็กและเยาวชนในพื้นที่ ในทุกหมู่บ้านใน 3 จังหวัดชายแดนใต้กำลังถูกคุกคามอย่างหนัก ป.ป.ส. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง และหน่วยงานอื่นๆ กำลังทุ่มเททั้งด้านการปราบปรามควบคู่ไปกับการลดความต้องการยาเสพติดในพื้นที่ คือการเร่งคัดแยกผู้เสพออกมาบำบัดรักษา ขณะที่พยายามสกัดกั้นไม่ให้เครือข่ายค้ายาเสพติดที่ย้ายออกไปแล้วกำลังเร่งกวาดล้างจับกุมเพื่อไม่ให้แทรกซึมกลับเข้ามาในพื้นที่อีก

       - ฟังดูเรามีความเข้าใจในปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ดี ทำไมยังจัดการกับปัญหาไม่ได้
 ที่หนักสุดเห็นจะเป็นในกลุ่มอิทธิพลและกลุ่มผลประโยชน์ ซึ่งจัดให้เป็นภัยแทรกซ้อนความมั่นคง โดยกลุ่มนี้เอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกันกับขบวนการก่อความไม่สงบ เมื่อเราดำเนินการแผนงานอะไรลงไปเพื่อแก้ปัญหาก็จะติดขัดอยู่ที่บุคคลเหล่านี้ เราจะดำเนินการกวาดล้างอิทธิพลกับกลุ่มผลประโยชน์เขาก็จะใช้เครือข่ายก่อการร้ายก่อเหตุรุนแรง เจ้าหน้าที่รัฐจะทำอะไรก็ต้องเป็นห่วงเรื่องความไม่สงบ ทำอะไรได้ไม่เต็มไม้เต็มมือ จึงทำให้กลุ่มอิทธิพลและกลุ่มผลประโยชน์เติบโตขึ้นเรื่อยๆ จนยากที่จะกำจัดได้หมดในเวลาอันรวดเร็ว แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นฝ่ายความมั่นคงมีเบาะแสของคนเหล่านี้หมดแล้ว รู้เห็นแล้วว่าใครเป็นใคร เชื่อมโยงและเอื้อผลประโยชน์กันอย่างไร กำลังทยอยดำเนินการ
 
      - กลุ่มอิทธิพลและกลุ่มผลประโยชน์ที่ว่าเป็นใคร
      ตอบลึกๆ คงไม่ได้ เพราะมันเกี่ยวเนื่องกับความมั่นคง แต่ที่ตอบได้คือ ส่วนหนึ่งเป็นเจ้าหน้าที่รัฐโดยเฉพาะในระดับท้องถิ่น กลุ่มคนเหล่านี้ทำทุกอย่างที่สร้างผลประโยชน์ให้กับตัวเอง ทั้งการค้ายาเสพติด และของเถื่อนต่างๆ จะเห็นได้ว่าในระยะที่ผ่านมาเรามีการจับกุมเจ้าหน้าที่รัฐระดับท้องถิ่นหลายรายที่พัวพันกับการค้ายาเสพติดซึ่งเราจะทำต่อไปเรื่อยๆ จนกว่าจะหมด นอกจากนี้เรามีข้อมูลว่ามีกลุ่มผลประโยชน์บางส่วนที่ไปทำธุรกิจค้ารถยนต์หรือเต็นท์รถบังหน้าแต่เบื้องหลังค้ายาเสพติด ซึ่งทั้งสองกลุ่มนี้เรากำลังแกะรอยกันอยู่ หากสามารถสกัดกั้นหรือควบคุมสถานการณ์ได้ ทั้งปัญหายาเสพติดและความไม่สงบในพื้นที่น่าจะทุเลาลง
      แต่ต้องยอมรับกลุ่มคนเหล่านี้เขาทำอะไรแนบเนียนโดยเฉพาะเครือข่ายค้ายาเสพติดมีความซับซ้อนมากขึ้น มีนายทุนอยู่เบื้องหลัง มีผู้จัดหา กลุ่มผู้ลำเลียง ผู้รับเงิน มีการตัดตอนกันเกือบทุกขั้นตอน รู้กันเฉพาะกลุ่ม เช่น มือขนลำเลียงจะไม่รู้จักนายทุนจะรู้จักเฉพาะคนว่าจ้าง ขณะที่ผู้ว่าจ้างจะไม่รู้จักผู้จัดหา เพื่อตัดตอนไม่ให้ถึงตัวผู้บงการที่แท้จริงหากถูกจับกุมในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง
 

 

 
กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 0 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 2] 1
 

 
เงื่อนไขแสดงความคิดเห็น
1. ทุกท่านมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระเสรี โดยไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ไม่กล่าวพาดพิง และไม่สร้างความแตกแยก
2. ผู้ดูแลระบบขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใด ๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
3. ความคิดเห็นเหล่านี้ ไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมาย และไม่เกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้นกับคณะผู้จัดทำเว็บไซต์

ชื่อ :

อีเมล์ :

ความคิดเห็นของคุณ :
                                  

              * ใส่รหัสจากภาพที่เห็นลงในช่องด้านล่าง และใส่คำตอบจากคำถาม เพื่อยืนยันการส่งความเห็น
  และสำลีสีอะไร
    

          ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการแสดงความคิดเห็นโดยสาธารณชน ซึ่งไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าชื่อผู้เขียนที่้เห็นคือชื่อจริง และข้อความที่เห็นเป็นความจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาส่ง email มาที่ boyoty999@google.com  เพื่อให้ผู้ดูแลระบบทราบและทำการลบข้อความนั้นออกจากระบบต่อไป ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้