มข. คิดค้นอุปกรณ์ประหยัดน้ำมัน ฝ่าวิกฤติพลังงาน
นำเข้าเมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 2555 โดย julaju
อ่าน [50894]  

มข. คิดค้นอุปกรณ์ประหยัดน้ำมัน ฝ่าวิกฤติพลังงาน.....

นักวิจัย มข. คิดค้นอุปกรณ์ประหยัดน้ำมัน ฝ่าวิกฤติพลังงาน ช่วยลดภาวะโลกร้อน 
ผลิตออกสู่ตลาดเป็นที่ยอมรับของประชาชน 

001.jpg

                เมื่อวันที่ 28  กรกฎาคม  2551  ผศ.ดร. วินัย   ใจขาน รองอธิการบดีฝ่ายสังคมและชุมชนสัมพันธ์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับนักวิจัยและสื่อมวลชน ในงานนักวิจัยพบสื่อ  ประจำเดือนกรกฎาคม 2551 พร้อมด้วย รศ.นสพ. ชูชาติ  กมลเลิศ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสังคมและชุมชนสัมพันธ์    ที่ห้องประชุม 1 สำนักงานอธิการบดี อาคาร 1  การจัดงานในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือกันระหว่าง งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี  และ  สำนักบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น   
  002.jpg               ภายในงานได้มีการนำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง  “นวัตกรรมประหยัดน้ำมัน ICC, DE และ ICC – D ฝ่าวิกฤติพลังงาน ” โดย ผศ. พนมกร ขวาของ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้นำเสนอผลงาน  และได้มีการยืนยันถึงประสิทธิภาพของอุปกรณ์ประหยัดน้ำมัน ทั้ง 3 ชนิด  จำนวนของผู้ใช้งาน จาก นายรุ่งศักดิ์ วิเศษศักดิ์ ประธานกรรมการบริษัท Pro – R กรุ๊ป ผู้แทนจำหน่ายอุปกรณ์ประหยัดน้ำมันดังกล่าว   งานนี้มีสื่อมวลชนสนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก 
                ผศ. พนมกร  ขวาของ   เผยว่า  ด้วยความร่วมมือกัน ระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น  และ  บริษัท  Pro - R กรุ๊ป หน่วยงานภาคเอกชนที่มีส่วนสำคัญ ในการผลักดันให้ผลงานวิจัยครั้งนี้   สามารถผลิตผลงานออกมาในเชิงพาณิชย์ได้   ประกอบกับการได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการITAP ของ  สวทช.  และ โครงการ IRPUS จาก  สกว.  และ  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  จึงทำให้เกิดการศึกษาในครั้งนี้เพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤติพลังงานที่รุนแรงในปัจจุบัน ได้คิดค้นอุปกรณ์ประหยัดน้ำมัน  ICC  System (ICC) สำหรับเครื่องยนต์เบนซิน อุปกรณ์ Diesel Economizer (DE) และ ICC - D  สำหรับเครื่องยนต์ดีเซล  ที่สามารถช่วยให้รถมีการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ ประหยัดน้ำมันและลดภาวะโลกร้อนได้ด้วย

icc.jpg

iccd.jpg

                หลักการทำงานของ ICC  System (ICC) เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยชดเชยอัตราส่วนผสมระหว่างน้ำมันเชื้อเพลิงกับอากาศ (Combustion Ratio) ทำให้เกิดการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงดีขึ้น  และให้ใกล้เคียงกับการเผาไหม้ที่สมบูรณ์   ซึ่งอุปกรณ์  ICC  จะช่วยเพิ่มปริมาณออกซิเจนเข้าไปในห้องประจุไอดี   โดยไม่ผ่านการควบคุมของหน่วยความจำอิเล็กทรอนิกส์   ทำให้มี Free Air เข้าไปในห้องเผาไหม้ตามความต้องการจริง  เพื่อชดเชยปริมาณออกซิเจนที่ขาดไปในรอบของเครื่องยนต์ ที่มีรอบตั้งแต่ปานกลาง ถึง รอบสูง  เพื่อให้อัตราส่วนของน้ำหนักน้ำมันต่ออากาศ อยู่ระหว่าง 1:14   ถึง  1:15.70
                หลักการทำงานของ   Diesel  Economizer  (DE) สำหรับเครื่องยนต์ดีเซล   DE เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยปรับปรุงคุณภาพของน้ำมันเพื่อให้มีสภาวะพร้อมใช้งานมากยิ่งขึ้น โดยนำหลักการ ถ่ายเทความร้อนผ่านอุปกรณ์เข้าสู่น้ำมัน  ซึ่งกระบวนการนี้เป็นการเพิ่มอุณหภูมิให้กับน้ำมัน  เพื่อลดพลังงานพันธะของโมเลกุล  ทำให้ความหนาแน่น  ความถ่วงจำเพาะ และ  ความหนืดของน้ำมันลดลง  เกิดเป็นละอองฝอยได้ดี  ส่งผลให้การเผาไหม้ของเครื่องยนต์สมบูรณ์ขึ้น   โดยอุปกรณ์   DE  จะนำความร้อน  ที่ถูกทิ้งไปกับระบบระบายความร้อน  ออกจากเครื่องยนต์   กลับมาใช้เพิ่มอุณหภูมิแก่น้ำมัน  ให้มีอุณหภูมิอยู่ระหว่าง   63  - 67 องศาเซลเซียล เพื่อประโยชน์สูงสุดในการใช้เชื้อเพลิง  เพราะอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น 20 -25  องศาเซลเซียล จะทำให้ปริมาตรน้ำมันเพิ่มขึ้นประมาณ 6.5-7.2 %
                ผศ. พนมกร  ขวาของ  กล่าวต่อว่า ภายหลังได้คิดค้นอุปกรณ์ ICC – D ที่มีหลักการทำงานคล้ายกับ อุปกรณ์ ICC ที่ใช้กับเครื่องยนต์เบนซิน ให้สามารถใช้กับเครื่องยนต์ดีเซลได้   เพื่อให้เครื่องยนต์ดีเซล สามารถประหยัดน้ำมันได้มากยิ่งขึ้น และจากการทดลองโดยเฉลี่ยแล้ว อุปกรณ์ ICC , DE  และ ICC – D สามารช่วยให้รถแต่ละประเภทประหยัดน้ำมัน ได้ประมาณ 15 %  ในการขับขี่ที่ความเร็วไม่เกิน 120 กิโลเมตร ต่อ ชั่วโมง       
                ด้วยระบบการทำงานที่ไม่สลับซับซ้อน เห็นผลจริง และได้รับรางวัลการันตีคุณภาพ จากหลายหน่วยงาน  รวมถึง  การมีศูนย์บริการติดตั้ง  พร้อมบริการหลังการขาย จึงทำให้ผู้ใช้รถยนต์  ทั้งน้ำมันดีเซล และน้ำมันเบนซิน  นิยมติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดน้ำมัน ทั้ง 3 ตัวนี้ เป็นจำนวนมาก ซึ่งถือเป็นนวัตกรรมใหม่ที่เกิดจากฝีมือของคนไทย ที่จะช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าคุณในภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้  แถมยังช่วยลดภาวะโลกร้อนจากการเผาไหม้ที่สมบูรณ์   แต่การแก้ไขปัญหาวิกฤติพลังงานเป็นเรื่องที่เราทุกคนต้องช่วยกัน จะในรูปแบบไหนนั้น จุดมุ่งหมายที่สำคัญก็เพื่อความอยู่รอดของเราทุกคนนั้นเอง

 

 
กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 0 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 2] 1
 

 
เงื่อนไขแสดงความคิดเห็น
1. ทุกท่านมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระเสรี โดยไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ไม่กล่าวพาดพิง และไม่สร้างความแตกแยก
2. ผู้ดูแลระบบขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใด ๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
3. ความคิดเห็นเหล่านี้ ไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมาย และไม่เกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้นกับคณะผู้จัดทำเว็บไซต์

ชื่อ :

อีเมล์ :

ความคิดเห็นของคุณ :
                                  

              * ใส่รหัสจากภาพที่เห็นลงในช่องด้านล่าง และใส่คำตอบจากคำถาม เพื่อยืนยันการส่งความเห็น
  และสำลีสีอะไร
    

          ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการแสดงความคิดเห็นโดยสาธารณชน ซึ่งไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าชื่อผู้เขียนที่้เห็นคือชื่อจริง และข้อความที่เห็นเป็นความจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาส่ง email มาที่ boyoty999@google.com  เพื่อให้ผู้ดูแลระบบทราบและทำการลบข้อความนั้นออกจากระบบต่อไป ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้