ระลึกพระคุณครู เรือจ้างผู้เสียสละ
นำเข้าเมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 2555 โดย pop
อ่าน [49302]  

ระลึกพระคุณครู เรือจ้างผู้เสียสละ .....

ระลึกพระคุณครู เรือจ้างผู้เสียสละ 

          ผ่านเลยมาไม่นานสำหรับวันเด็กแห่งชาติวันที่มีความสำคัญของเยาวชนอีกวันหนึ่งในเดือนแรกของปียังมีวันที่มีความหมายต่อการแสดงความเคารพระลึกถึงพระคุณครู ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ ในวันนี้ของทุกปีถือเป็น วันครู และ ครู คำเรียกสั้น ๆ คำนี้มีคุณค่าความหมายยิ่งทั้งการเป็นผู้อบรมสั่งสอน ผู้ถ่ายทอดความรู้สร้างสรรค์ภูมิปัญญา อีกทั้งพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อ นำไปสู่ความเจริญก้าวหน้าของสังคมและประเทศชาติ
 
          หน้าที่ของครูจึงไม่ใช่เพียงแค่การหล่อหลอมคนคนหนึ่งให้มีความรู้ หากแต่ยังเสียสละอบรมสั่งสอนความประพฤติ ศีลธรรมจรรยาให้แก่เด็กและเยาวชนกำลังสำคัญของชาติได้พบกับแสงสว่างทางปัญญา ใช้วิชาความรู้เป็นแนวทางประกอบอาชีพของตนเอง ช่วงที่ผ่านมาแม้จะมีความเคลื่อนไหวทางด้านการศึกษาให้ติดตามกันเป็นระยะ ซึ่งก่อนถึงวันนี้ ครูผู้กล้าหาญ จูหลิง ปงกันมูล ได้จากไปสร้างความเศร้าสูญเสีย แต่คุณงามความดีของครูผู้เสียสละ ทุ่มเทยังคงเป็นที่จดจำตลอดไป
 
          จากบทบาทหน้าที่สำคัญของผู้เป็นครูอย่างแท้จริง ทุกปีในวันนี้จึงกำหนดให้มีวันครูเกิดขึ้นซึ่งจากปี พ.ศ. 2499 คณะรัฐมนตรีมีมติให้ถือวันที่ประกาศพระราชบัญญัติครูในราชกิจจานุเบกษา 16 มกราคม 2488 เป็นวันครูต่อเนื่องมาจวบปัจจุบัน เพื่อให้ผู้เป็นศิษย์ได้ระลึกตระหนักถึงพระคุณครู ผู้มีแต่ความหวังดีเสมือนพ่อ แม่คนที่สอง
 
          ครูที่มักมีคำเปรียบดั่งเรือจ้าง วันนี้เป็นอีกวันที่จะสร้างความภาคภูมิใจเป็นกำลังใจและแม้จะมีความเปลี่ยนแปลงมีข่าวบทบาทของครูต่างไปจากวันวาน แต่ก็อาจเป็นเพียงเสี้ยวหนึ่งซึ่งปัจจุบันยังคงมีครูที่มุ่งมั่นทุ่มเท อุทิศตนถ่ายทอดวิชาความรู้ให้แก่ศิษย์อยู่ไม่น้อย 
 
          ครูเป็นผู้อบรมให้ความรู้วิชาการและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ พลาดิศัย สิทธิธัญกิจ นักวิชาการทางการศึกษาเริ่มขึ้นพร้อมทวนภาพครูวันวานว่า ภาพที่หลายคนคงจดจำได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะความห่วงใย ความเมตตาที่ครูมีให้ บางคนอาจถูกครูดุ ครูทำโทษซึ่งทั้งหมดเป็นไปด้วยความปรารถนาดี หวังให้ศิษย์เติบโตเป็นคนดี มีวิชาความรู้ ครูจึงเป็นเสมือนพ่อและแม่ เมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่จึงยังคงระลึกนึกถึงพระคุณครู
 
          “สมัยโบราณครูต้องเป็นครูเหนือครูเป็นแบบอย่างที่ลูกศิษย์นำไปเจริญรอยตาม เมื่อก่อนจะเป็นภาพอย่างนี้ทุกคนจึงมีภาพครูอยู่ในใจซึ่งพอถึงวันครู เกษียณอายุราชการเหล่าศิษย์ก็จะรวมกลุ่มแสดงมุทิตาจิตรำลึกถึงครู ส่วนสิ่งที่ครูปรารถนานั้นเชื่อว่าคงไม่มีสิ่งใดนอกเหนือจากให้ศิษย์มีความรู้มีคุณธรรม”
 
          จากจุดเริ่มการศึกษาที่เกิดการเรียนการสอนในวัดมีพระเป็นครูผู้สอน พอเมื่อระบบการศึกษาเติบโตขึ้นจากการศึกษาในวัดก้าวมาสู่การศึกษาในรั้วโรงเรียน ครูที่ทำหน้าที่จึงควรปฏิบัติหน้าที่ให้ครบพร้อมและไม่ว่ายุคสมัยใดหวังอยากเห็นครูมองเด็กเป็นลูกศิษย์ ซึ่งในคำนี้มีความหมายลึกซึ้งแสดงถึงความห่วงใยและความผูกพัน ขณะเดียวกันครูก็ต้องนับถือครูและผู้เป็นศิษย์ก็ต้องมีสัมมาคารวะต่อครูเช่นกัน
 
          อีกเสียงหนึ่งจากครูดีเด่นปีล่าสุด รัชดาภรณ์ ศรีพฤกษ ชาติ อาจารย์วิทยาลัยช่างศิลป กรุงเทพฯ กล่าวว่า ครูเป็นผู้ที่มีภาระสำคัญถ่ายทอดวิชาความรู้เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ศิษย์ ซึ่งการเป็นต้นแบบเป็นสิ่ง   สำคัญ การรับราชการครูของตนจึงตั้งมั่นที่จะเป็นแบบอย่างนำ สิ่งที่ดีที่ได้รับการปลูกฝังมา ถ่ายทอด ซึ่งต้นแบบมาจากพ่อ และแม่ซึ่งดำรงวิชาชีพครูเช่นเดียวกัน
 
          บทบาทของครูเวลานี้อาจมีภาพเปลี่ยนไป แต่ครูก็ต้องตระหนักในภาระหน้าที่ของครู อบรมสั่งสอนให้เด็กได้มีความรู้ความสามารถอย่างเต็มกำลัง ขณะเดียวกันต้องไม่มองข้ามคุณธรรม จริยธรรมซึ่งปัจจุบันเริ่มห่างหาย อย่างที่กล่าวมาการเป็นต้นแบบนั้นมีความหมาย หากครูดำเนินชีวิตอย่างเรียบง่าย ไม่ฟุ้งเฟ้อใช้ชีวิตแบบพอเพียงเด็กก็จะซึมซับนำสิ่งเหล่านี้เป็นแบบอย่าง 
 
          “ในการเรียน นอกจากวิชาจะสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมให้เด็กรุ่นใหม่ได้ทบทวน โดยเฉพาะวัยรุ่น วัยที่ต้องการกำลังใจความเข้าใจ อย่างเรื่องใกล้ตัวการแสดงความเคารพ คำขอโทษ ขอบคุณ ครูจะแสดงให้เห็นซึ่งครูเองเรียนจบจากที่นี่ มีครูหลายท่านที่เคยสอนกันมาพบกันครูยังคงยกมือไหว้แสดงความเคารพเหมือนเป็นนักเรียนคนหนึ่ง”
 
          ท่ามกลางสังคมที่มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลง เรือจ้างเหล่านี้ต่างเป็นผู้เสียสละทุ่ม เทแรงกาย แรงใจประสิทธิ์ประสาทวิชา อบรมสั่งสอนปลูกฝังจริยธรรม คุณธรรม วันครูที่เวียนมาถึงนับเป็นโอกาสดีที่ จะแสดงความเคารพ รำลึก พระคุณครู ผู้จุดแสงเทียน แห่งปัญญาให้สว่าง นำพาสังคม ประเทศชาติก้าวไปสู่ความรุ่งเรือง

 

 
กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 0 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 2] 1
 

 
เงื่อนไขแสดงความคิดเห็น
1. ทุกท่านมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระเสรี โดยไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ไม่กล่าวพาดพิง และไม่สร้างความแตกแยก
2. ผู้ดูแลระบบขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใด ๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
3. ความคิดเห็นเหล่านี้ ไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมาย และไม่เกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้นกับคณะผู้จัดทำเว็บไซต์

ชื่อ :

อีเมล์ :

ความคิดเห็นของคุณ :
                                  

              * ใส่รหัสจากภาพที่เห็นลงในช่องด้านล่าง และใส่คำตอบจากคำถาม เพื่อยืนยันการส่งความเห็น
  และสำลีสีอะไร
    

          ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการแสดงความคิดเห็นโดยสาธารณชน ซึ่งไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าชื่อผู้เขียนที่้เห็นคือชื่อจริง และข้อความที่เห็นเป็นความจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาส่ง email มาที่ boyoty999@google.com  เพื่อให้ผู้ดูแลระบบทราบและทำการลบข้อความนั้นออกจากระบบต่อไป ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้