ประกาศโรงเรียนหนองห้างฉวีวิทย์
นำเข้าเมื่อวันที่ 6 เม.ย. 2555 โดย งานพัสดุโรงเรียนหนองห้างฉวีวิทย์
อ่าน [47163]  

ประกาศโรงเรียนหนองห้างฉวีวิทย์.....

ประกาศโรงเรียนหนองห้างฉวีวิทย์

เรื่อง   สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ

……………………………………………………………………………………………………………………

 

                ด้วยโรงเรียนหนองห้างฉวีวิทย์ได้รับมอบอำนาจจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 22/2546   สั่ง ณ วันที่  8 กรกฎาคม  2546 เรื่องมอบอำนาจเกี่ยวกับการพัสดุมีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างอื่นๆราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน ) ตามรายการดังนี้

1.             ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์

2.             ปรับปรุงซ่อมแซมห้องพักครู

3.             ปรับปรุงประตู

4.             ทาสีอาคารเอนกประสงค์

5.             ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าในอาคารเอนกประสงค์

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ   ดังต่อไปนี้

1.เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว และมีผลงานไม่น้อยกว่า 300,000บาท

2.ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

4. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของโรงเรียนหนองห้างฉวีวิทย์

5.ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคา ให้แก่โรงเรียนหนองห้างฉวีวิทย์  ณ วันที่ประกาศสอบราคา  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ในการสอบราคาจ้างครั้งนี้กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วันที่  5  เมษายน 2555 ถึงวันที่  17 เมษายน  2555  ระหว่างเวลา 08.30 น.ถึง 16.30 น.ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ โรงเรียนหนองห้างฉวีวิทย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 18 เมษายน 2555 ตั้งแต่เวลา 10.30 . เป็นต้นไป ณ โรงเรียนหนองห้างฉวีวิทย์ ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้างได้ที่  โรงเรียนหนองห้างฉวีวิทย์ตั้งแต่วันที่  5 เมษายน 2555 ถึงวันที่  17 เมษายน  2555หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 085-6965779ไ ม่เว้นวันหยุดราชการ หรือที่ www.kalasin3.go.th

 

                                ประกาศ      วันที่ 5  เมษายน  .. 2555

                      (ลงชื่อ)                  นีรนันท์  โสภาคะยัง

(นายนีรนันท์  โสภาคะยัง)

ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองห้างฉวีวิทย์

 ประกาศสอบราตาจ้าง

 

 
กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 0 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 2] 1
 

 
เงื่อนไขแสดงความคิดเห็น
1. ทุกท่านมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระเสรี โดยไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ไม่กล่าวพาดพิง และไม่สร้างความแตกแยก
2. ผู้ดูแลระบบขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใด ๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
3. ความคิดเห็นเหล่านี้ ไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมาย และไม่เกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้นกับคณะผู้จัดทำเว็บไซต์

ชื่อ :

อีเมล์ :

ความคิดเห็นของคุณ :
                                  

              * ใส่รหัสจากภาพที่เห็นลงในช่องด้านล่าง และใส่คำตอบจากคำถาม เพื่อยืนยันการส่งความเห็น
  และสำลีสีอะไร
    

          ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการแสดงความคิดเห็นโดยสาธารณชน ซึ่งไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าชื่อผู้เขียนที่้เห็นคือชื่อจริง และข้อความที่เห็นเป็นความจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาส่ง email มาที่ boyoty999@google.com  เพื่อให้ผู้ดูแลระบบทราบและทำการลบข้อความนั้นออกจากระบบต่อไป ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้