ประกาศโรงเรียนบ้านขุมขี้ยาง
นำเข้าเมื่อวันที่ 5 เม.ย 2555 โดย โรงเรียนบ้านขุมขี้ยาง
อ่าน [47723]  

ประกาศโรงเรียนบ้านขุมขี้ยาง.....

ประกาศโรงเรียนบ้านขุมขี้ยาง

เรื่อง   สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ

……………………………………………………………………………………………………………………

ด้วยโรงเรียนบ้านขุมขี้ยาง ได้รับมอบอำนาจจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 22/2546   สั่ง ณ วันที่  8 กรกฎาคม  2546 เรื่องมอบอำนาจเกี่ยวกับการพัสดุมีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างอื่นๆราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 600,000 บาท (หกแสนบาทถ้วน ) ตามรายการดังนี้

1.ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29

2.ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์

3.ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ฉ

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ   ดังต่อไปนี้

1.เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว และมีผลงานไม่น้อยกว่า 300,000บาท

2.ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

4. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของโรงเรียน

5.ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคา ให้แก่โรงเรียน ณ วันที่ประกาศสอบราคา  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ในการสอบราคาจ้างครั้งนี้ กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2555 ถึงวันที่   17 เมษายน  2555  ระหว่างเวลา 08.30 น.ถึง 16.30 น.ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ โรงเรียนบ้านขุมขี้ยางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 18 เมษายน 2555ตั้งแต่เวลา 10.30 . เป็นต้นไป ณ โรงเรียนบ้านขุมขี้ยางผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้างได้ที่  โรงเรียนบ้านขุมขี้ยางตั้งแต่วันที่  5 เมษายน 2555 ถึงวันที่  17 เมษายน  2555 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 08-7949-3377 , 0- 4389- 0041    ไม่เว้นวันหยุดราชการ หรือที่ www.kalasin3.go.th  หรือ http://bky.kalasin3.go.th

 

                                ประกาศ      วันที่ 5  เมษายน  .. 2555

 

 (ลงชื่อ)      อเนก  เครือสา

(นายอเนก  เครือสา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขุมขี้ยาง

 ประกาศสอบราคาจ้าง

 

 
กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 0 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 2] 1
 

 
เงื่อนไขแสดงความคิดเห็น
1. ทุกท่านมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระเสรี โดยไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ไม่กล่าวพาดพิง และไม่สร้างความแตกแยก
2. ผู้ดูแลระบบขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใด ๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
3. ความคิดเห็นเหล่านี้ ไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมาย และไม่เกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้นกับคณะผู้จัดทำเว็บไซต์

ชื่อ :

อีเมล์ :

ความคิดเห็นของคุณ :
                                  

              * ใส่รหัสจากภาพที่เห็นลงในช่องด้านล่าง และใส่คำตอบจากคำถาม เพื่อยืนยันการส่งความเห็น
  และสำลีสีอะไร
    

          ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการแสดงความคิดเห็นโดยสาธารณชน ซึ่งไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าชื่อผู้เขียนที่้เห็นคือชื่อจริง และข้อความที่เห็นเป็นความจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาส่ง email มาที่ boyoty999@google.com  เพื่อให้ผู้ดูแลระบบทราบและทำการลบข้อความนั้นออกจากระบบต่อไป ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้