การวิจัยการพัฒนาการเรียนรู้แบบ “ฉลาดรู้” ร่วมกับแบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาการอ่านจับใจความสำคัญ
นำเข้าเมื่อวันที่ 2 พ.ค. 2555 โดย นางราตรี เสริฐเลิศ
อ่าน [47599]  

บทคัดย่อ การศึกษาครั้งนี้มีสาเหตุมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ “ฉลาดรู้” ร่วมกับแบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษา ปีที่ ๖ โรงเรียนชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม ให้แก่นักเรียนยังไม่เหมาะสมทำให้ ผลสัมฤทธิ์การอ่าน ต่ำกว่าเกณฑ์ ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงได้พัฒนาการเรียนรู้แบบ “ฉลาดรู้” ร่วมกับ แบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาการอ่านจับใจความสำคัญ โดยมีความมุ่งหมายเพื่อหาประสิทธิภาพของการเรียนรู้แบบ “ฉลาดรู้” ร่วมกับแบบฝึกทักษะ เพื่อพัฒนาการอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ ๘๐/๘๐ เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้ แบบ “ฉลาดรู้” ร่วมกับแบบฝึกทักษะ เพื่อพัฒนาการอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ก่อนและหลังเรียนด้วยการเรียนรู้แบบ “ฉลาดรู้”ร่วมกับแบบฝึกทักษะ เพื่อพัฒนาการอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนโดยการเรียนรู้แบบ “ฉลาดรู้” ร่วมกับแบบฝึกทักษะ เพื่อพัฒนาการอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม จำนวน ๑๘ คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้คือ แผนการจัดการเรียนรู้ แบบฝึกทักษะ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชนิดเลือกตอบ ๔ ตัวเลือก จำนวน ๔๐ ข้อ ซึ่งมีค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ .๑๓ ถึง ๐.๘๙ และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ ๐.๘๒ เวลาในการทดลอง ๒๐ ครั้ง โดยไม่รวมการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน ใช้เวลาทดลองครั้งละ ๖๐ นาที สถิติที่ใช้คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และประสิทธิผลของแบบฝึกเสริมทักษะ และ t-test (Independent Samples) ผลการศึกษาพบว่า ๑.แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ “ฉลาดรู้”ร่วมกับแบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาการอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ ๘๕.๐๓/๘๙.๒๐ ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ ๘๐/๘๐ ที่ตั้งไว้ ๒. ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ “ฉลาดรู้”ร่วมกับแบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาการอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีค่าเท่ากับ ๐.๗๙๘๕ แสดงว่านักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ ๗๙.๘๕ ๓. นักเรียนสามารถทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน และหลังเรียนด้วยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ “ฉลาดรู้”ร่วมกับแบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาการอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ สูงกว่า ก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ ๔. ความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนโดยใช้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ “ฉลาดรู้” ร่วมกับแบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาการอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๕๒ ซึ่งอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด .....

 

 
กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 0 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 2] 1
 

 
เงื่อนไขแสดงความคิดเห็น
1. ทุกท่านมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระเสรี โดยไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ไม่กล่าวพาดพิง และไม่สร้างความแตกแยก
2. ผู้ดูแลระบบขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใด ๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
3. ความคิดเห็นเหล่านี้ ไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมาย และไม่เกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้นกับคณะผู้จัดทำเว็บไซต์

ชื่อ :

อีเมล์ :

ความคิดเห็นของคุณ :
                                  

              * ใส่รหัสจากภาพที่เห็นลงในช่องด้านล่าง และใส่คำตอบจากคำถาม เพื่อยืนยันการส่งความเห็น
  และสำลีสีอะไร
    

          ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการแสดงความคิดเห็นโดยสาธารณชน ซึ่งไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าชื่อผู้เขียนที่้เห็นคือชื่อจริง และข้อความที่เห็นเป็นความจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาส่ง email มาที่ boyoty999@google.com  เพื่อให้ผู้ดูแลระบบทราบและทำการลบข้อความนั้นออกจากระบบต่อไป ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้