โรงเรียนบ้านหนองเม็ก ประกาศสอบราคาจ้าง ตามโครงการแก้ปัญหาอุทกภัย
นำเข้าเมื่อวันที่ 12 ม.ค. 2555 โดย โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
อ่าน [47187]  

โรงเรียนบ้านหนองเม็ก ประกาศสอบราคาจ้าง ตามโครงการแก้ปัญหาอุทกภัย.....

ประกาศโรงเรียนบ้านหนองเม็ก
เรื่อง สอบราคาจ้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ก่อสร้าง 
ตามโครงการแก้ปัญหาอุทกภัย
------------------------------
                          ด้วยโรงเรียนบ้านหนองเม็ก    ได้รับมอบอำนาจจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 22/2546     สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฎาคม   2546 เรื่องมอบอำนาจเกี่ยวกับการพัสดุ   มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุง ซ่อมแซม ก่อสร้าง ตามโครงการแก้ปัญหาอุทกภัย ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 560,900 บาท (ห้าแสนหกหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน) ตามรายการดังนี้
1.   ก่อสร้างถนน คสล. หนา 0.12 ม. กว้าง 4.00 ม. จำนวน 200 เมตร       
2. ปรับปรุงซ่อมแซม อาคาร ป.1 ฉ ถมดินใต้ถุนอาคารเรียน สูงจากระดับดินเดิม 50 เซนติเมตร         
3. ปรับปรุงสนามกีฬาฟุตบอล ถมดินบริเวณสนามฟุตบอล ปรับลู่วิ่ง และบริเวณน้ำท่วมข้างสนาม                                                         
                         ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ   ดังต่อไปนี้
                         1.      เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว 
                         2.      ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                         3.      ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                         4.      เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของโรงเรียนบ้านหนองเม็ก
                      5.    ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคา ให้แก่โรงเรียนบ้านหนองเม็ก ณ. วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
                         กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วันที่  12  มกราคม 2555  ถึงวันที่ 21 มกราคม 2555 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.  ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต3 และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 23 มกราคม 2555 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 
 …/ผู้สนใจ
                         ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อได้ที่ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2555 จนถึงวันที่ 21 มกราคม 2555 หรือ www.kalasin3.go.th , http://bmn.kalasin3.go.th สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 043-890067 และ 084-6169-108  ในวัน และ เวลาราชการ
                                ประกาศ ณ วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2555                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                               
                                                                                                                 (ลงชื่อ) เอกโชติ  โชติไสว
                                                                                                                                             (นายเอกโชติ โชติไสว )
                                                                                                                    ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเม็ก

 ประกาศสอบราคาจ้าง
 รายงานขอจ้างตามโครงการแก้ปัญหาอุทกภัย

 

 
กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 0 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 2] 1
 

 
เงื่อนไขแสดงความคิดเห็น
1. ทุกท่านมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระเสรี โดยไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ไม่กล่าวพาดพิง และไม่สร้างความแตกแยก
2. ผู้ดูแลระบบขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใด ๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
3. ความคิดเห็นเหล่านี้ ไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมาย และไม่เกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้นกับคณะผู้จัดทำเว็บไซต์

ชื่อ :

อีเมล์ :

ความคิดเห็นของคุณ :
                                  

              * ใส่รหัสจากภาพที่เห็นลงในช่องด้านล่าง และใส่คำตอบจากคำถาม เพื่อยืนยันการส่งความเห็น
  และสำลีสีอะไร
    

          ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการแสดงความคิดเห็นโดยสาธารณชน ซึ่งไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าชื่อผู้เขียนที่้เห็นคือชื่อจริง และข้อความที่เห็นเป็นความจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาส่ง email มาที่ boyoty999@google.com  เพื่อให้ผู้ดูแลระบบทราบและทำการลบข้อความนั้นออกจากระบบต่อไป ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้