การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ โดยนายเอกรินทร์ รุ่งแสง
นำเข้าเมื่อวันที่ 3 เม.ย. 2552 โดย นายเอกรินทร์ รุ่งแสง
อ่าน [51762]  

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ตามแนวคิดการเรียนแบบร่วมมือ เรื่องการบวก ลบจำนวนเต็ม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านกลาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 .....

                                                                 บทคัดย่อ                 
                          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์  ตามแนวคิดการเรียนแบบร่วมมือ เรื่องการบวก ลบจำนวนเต็ม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มีคุณภาพระดับดีและมีประสิทธิภาพไปตามเกณฑ์ 75 /75 และเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน   พฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุ่ม   และเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่เรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์  ตามแนวคิดการเรียนแบบร่วมมือ เรื่องการบวก ลบจำนวนเต็ม
             กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านกลางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 จำนวน 22 คน ที่ได้มาโดยการสุ่มแบบตามสะดวก (Convenience  sampling) ดำเนินการโดยใช้แบบแผนการวิจัยแบบกลุ่มเดียว ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย   รูปแบบการจัดการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกลบจำนวนเต็ม ซึ่งประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 10 แผน ใช้เวลา 10 ชั่วโมง   แบบฝึกหัดตามตัวอย่าง จำนวน 10 ชุด แบบประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุ่ม และแบบวัดเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สูตรและ ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS for Windows  สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ใช้สถิติการหาค่าเฉลี่ย (Mean) การหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (StandardDeviation) ค่าร้อยละ (Percentage) และการทดสอบค่าที (t - test)

 บทคัดย่อ
 ผลการรายงานโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านกลาง

 

 
กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 0 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 2] 1
 

 
เงื่อนไขแสดงความคิดเห็น
1. ทุกท่านมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระเสรี โดยไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ไม่กล่าวพาดพิง และไม่สร้างความแตกแยก
2. ผู้ดูแลระบบขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใด ๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
3. ความคิดเห็นเหล่านี้ ไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมาย และไม่เกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้นกับคณะผู้จัดทำเว็บไซต์

ชื่อ :

อีเมล์ :

ความคิดเห็นของคุณ :
                                  

              * ใส่รหัสจากภาพที่เห็นลงในช่องด้านล่าง และใส่คำตอบจากคำถาม เพื่อยืนยันการส่งความเห็น
  และสำลีสีอะไร
    

          ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการแสดงความคิดเห็นโดยสาธารณชน ซึ่งไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าชื่อผู้เขียนที่้เห็นคือชื่อจริง และข้อความที่เห็นเป็นความจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาส่ง email มาที่ boyoty999@google.com  เพื่อให้ผู้ดูแลระบบทราบและทำการลบข้อความนั้นออกจากระบบต่อไป ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้