การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะ โดยนายวิวัฒนา คิสาลัง
นำเข้าเมื่อวันที่ 26 มี.ค. 2552 โดย นายวิวัฒนา คิสาลัง
อ่าน [51468]  

บทคัดย่อ การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านนาบอน รวมทั้งเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์ของครูผู้สอนโรงเรียนบ้านนาบอน และเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านนาบอน ก่อนและหลังการใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านนาบอน ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2550 จำนวน 32 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2550 จำนวน 450 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2550 จำนวน 28 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3,6 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2550 จำนวน 161 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) การวิจัยครั้งนี้ใช้รูปแบบการวิธีวิจัยแบบกึ่งทดลอง วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน รวมทั้งการทดสอบสมติฐาน โดยการทดสอบค่าที (t-test) เครื่องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย แบบทดสอบ แบบประเมิน แบบสอบถาม แบบสังเกต และแบบสัมภาษณ์ ที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น ผลการศึกษาพบว่า 1. ผลการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์ของโรงเรียนบ้านนาบอน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น มีค่าดัชนีประสิทธิผล เท่ากับ 0.62 แสดงว่าครูผู้สอนมีความรู้เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 62.00 2. ผลการทดสอบความรู้ความเข้าใจของครูผู้สอน เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียน การสอนที่เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์ ปีการศึกษา 2550 ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์ มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 8.11 และ 14.43 ตามลำดับส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 2.20 และ 1.35 ตามลำดับ คะแนนทดสอบความรู้ความเข้าใจ ของครูผู้สอนเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์ ปีการศึกษา 2550 ก่อนและหลังการจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3. ผลการทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างก่อน และหลังการจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 39.60 และ 74.13 ตามลำดับ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 6.81 และ 6.96 ตามลำดับ คะแนนทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลังการจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 .....

 

 
กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 0 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 2] 1
 

 
เงื่อนไขแสดงความคิดเห็น
1. ทุกท่านมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระเสรี โดยไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ไม่กล่าวพาดพิง และไม่สร้างความแตกแยก
2. ผู้ดูแลระบบขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใด ๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
3. ความคิดเห็นเหล่านี้ ไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมาย และไม่เกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้นกับคณะผู้จัดทำเว็บไซต์

ชื่อ :

อีเมล์ :

ความคิดเห็นของคุณ :
                                  

              * ใส่รหัสจากภาพที่เห็นลงในช่องด้านล่าง และใส่คำตอบจากคำถาม เพื่อยืนยันการส่งความเห็น
  และสำลีสีอะไร
    

          ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการแสดงความคิดเห็นโดยสาธารณชน ซึ่งไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าชื่อผู้เขียนที่้เห็นคือชื่อจริง และข้อความที่เห็นเป็นความจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาส่ง email มาที่ boyoty999@google.com  เพื่อให้ผู้ดูแลระบบทราบและทำการลบข้อความนั้นออกจากระบบต่อไป ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้