เผยแพร่ผลงาน
นำเข้าเมื่อวันที่ 19 มี.ค. 2552 โดย นายวิวัฒนา คิสาลัง
อ่าน [49636]  

ชื่องานวิจัย : การประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา(ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 )โรงเรียนบ้านนาบอน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ .....

 

 

ชื่องานวิจัย  :  การประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา(ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

                  พุทธศักราช 2544 )โรงเรียนบ้านนาบอน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์

ผู้วิจัย          :   นายวิวัฒนา  คิสาลัง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาบอน

ปีที่วิจัย       :   พ.ศ. 2549 

 

บทคัดย่อ

 

                   การศึกษาในครั้งนี้ มุ่งประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา  (ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544)  ของโรงเรียนบ้านนาบอน  อำเภอคำม่วง  จังหวัดกาฬสินธุ์  ปีการศึกษา 2549  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ,6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2549  จำนวน  181  คน  ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2549  จำนวน  24  คน  ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 181  คน   และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านนาบอน  จำนวน  13  คน  โดยใช้การเลือกแบบเจาะจง  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาแบ่งออกเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของครูผู้สอน  ผู้ปกครอง  คณะกรรมการสถานศึกษาและนักเรียนเกี่ยวกับการประเมินด้านบริบท (Context  ด้านปัจจัยเบื้องต้น  (Input)  และด้านกระบวนการ  (Process)  ของหลักสูตรสถานศึกษา  แบบทดสอบแยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  8  กลุ่มสาระสำหรับนักเรียน  (ด้านผลผลิต  :  Product)  แบบประเมินความรู้ความสามารถด้านการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน  (ด้านผลผลิต  :  Product)  แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  (ด้านผลผลิต  : Product)  และแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้หลักสูตรสถานศึกษาของครูผู้สอน  ผู้ปกครองนักเรียน  และคณะกรรมการสถานศึกษา  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  คือ  ค่าร้อยละ.(Percentage)  ค่าเฉลี่ย  ( )  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)

 

ผลการศึกษาพบว่า

                   1.  ผลการประเมินด้านบริบท  ด้านปัจจัยนำเข้าและด้านกระบวนการตามความคิดเห็นของครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา และนักเรียนโดยรวมอยู่ในระดับมาก

                   2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  พบว่า  ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  สุขศึกษาและพลศึกษา  ศิลปะและภาษาต่างประเทศ  มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเป้าหมายที่โรงเรียนได้กำหนดไว้  นอกนั้นต่ำกว่าเป้าหมายที่คาดหวังไว้ทั้งหมด

                   3.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  พบว่า  ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  และภาษาต่างประเทศ  มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเป้าหมายที่โรงเรียนได้กำหนดไว้  นอกนั้นต่ำกว่าเป้าหมายที่คาดหวังไว้ทั้งหมด

                   4.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  พบว่า  ในกลุ่มสาระ การเรียนรู้ภาษาไทย  สุขศึกษาและพลศึกษา  ศิลปะ และการงานอาชีพและเทคโนโลยี  มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเป้าหมายที่โรงเรียนได้กำหนดไว้  นอกนั้นต่ำกว่าเป้าหมายที่คาดหวังไว้ทั้งหมด  

                   5.  ความสามารถด้านการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3 ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  และมัธยมศึกษาปีที่  3  โรงเรียนบ้านนาบอน  โดยรวมมีความสามารถ      ด้านการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียนอยู่ในระดับระดับพอใช้

                   6.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3  ประถมศึกษาปีที่  6  และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 โรงเรียนบ้านนาบอน  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยรวมอยู่ในระดับดี

                   7.  ความพึงพอใจในการใช้หลักสูตรสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู  ผู้ปกครองนักเรียน  และคณะกรรมการสถานศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับดี

 

 
กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 0 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 2] 1
 

 
เงื่อนไขแสดงความคิดเห็น
1. ทุกท่านมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระเสรี โดยไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ไม่กล่าวพาดพิง และไม่สร้างความแตกแยก
2. ผู้ดูแลระบบขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใด ๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
3. ความคิดเห็นเหล่านี้ ไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมาย และไม่เกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้นกับคณะผู้จัดทำเว็บไซต์

ชื่อ :

อีเมล์ :

ความคิดเห็นของคุณ :
                                  

              * ใส่รหัสจากภาพที่เห็นลงในช่องด้านล่าง และใส่คำตอบจากคำถาม เพื่อยืนยันการส่งความเห็น
  และสำลีสีอะไร
    

          ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการแสดงความคิดเห็นโดยสาธารณชน ซึ่งไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าชื่อผู้เขียนที่้เห็นคือชื่อจริง และข้อความที่เห็นเป็นความจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาส่ง email มาที่ boyoty999@google.com  เพื่อให้ผู้ดูแลระบบทราบและทำการลบข้อความนั้นออกจากระบบต่อไป ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้