การพัฒนาแผนการเรียนรู้พระพุทธศาสนา โดยเน้นกระบวนการคิดแบบโยนิโสมนสิการ เรื่องโลกธรรม 8 ชั้นมัธยมศึกษ
นำเข้าเมื่อวันที่ 2 ก.ย. 2551 โดย ผู้วิจัย นายนฤมิตร พิมพ์หาญ
อ่าน [1211]  

บทคัดย่อ กระบวนการคิดแบบโยนิโสมนสิการ เป็นกระบวนการที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อผู้เรียนที่ต้องแสวงหาความรู้หรือสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ซึ่งจะนำไปสู่การเป็นบุคคลที่คิดเป็น คิดได้ หลากหลาย คิดมีระเบียบคิดเปรียบเทียบเหตุผล คิดสร้างกุศลธรรม และนำไปสู่การคิดการตัดสินใจในการดำเนินชีวิตตลอดจนการเรียนรู้ในสาระพระพุทธศาสนา การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อพัฒนาแผนการเรียนรู้พระพุทธศาสนาด้วยกระบวนการคิดแบบโยนิโสมนสิการ เรื่อง โลกธรรม 8 สาระพระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการพัฒนาแผนการเรียนรู้พระพุทธศาสนาโดยเน้นกระบวนการคิดแบบโยสิมนสิการ เรื่อง โลกธรรม 8 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแผนการเรียนรู้ พระพุทธศาสนาด้วยกระบวนการคิดแบบโยสิมนสิการ เรื่องโลกธรรม 8 สาระพระพุทธศาสนา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้วิจัยในครั้งนี้เป็นนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 จำนวน 41 คน โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2550 ได้มาโดยวิธีสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้มี 3 ประเภท คือแผนการเรียนรู้พระพุทธศาสนาด้วยกระบวนการคิดแบบโยนิโสมนสิการ เรื่องโลกธรรม 8 สาระพระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องโลกธรรม 8 สาระพระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยกระบวนการคิดแบบโยนิโสมนสิการ แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนเรื่องโลกธรรม 8 สาระพระพุทธศาสนา ด้วยกระบวนการคิดแบบโยนิโสมนสิการ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าดัชนีประสิทธิผลของแผนการเรียนรู้ ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า แผนการเรียนรู้พระพุทธศาสนาด้วยกระบวนการคิดแบบโยนิโสมนสิการ เรื่องโลกธรรม 8 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพ 80.83/81.006 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 และค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.61 แสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียน หลังจากการเรียนรู้ ด้วยแผนการเรียนรู้ ด้วยกระบวนการคิดแบบโยนิโสมนสิการ เรื่องโลกธรรม 8 สาระพระพุทธศาสนา ร้อยละ 61 จากการสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยกระบวนการคิดแบบโยนิโสมนสิการ เรื่องโลกธรรม 8 ผู้เรียนมีความพึงพอใจจากการเรียนด้วยแผนการเรียนรู้โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยสรุป แผนการเรียนรู้โดยเน้นกระบวนการคิดแบบโยนิโสมนสิการ เรื่องโลกธรรม 8 สาระพระพุทธศาสนา ผู้เรียนมีความคิด ความพึงพอใจในการเรียน การคิดที่สกัดหรือบรรเทาตัณหาของมนุษย์ซึ่งจะใช้มากในชีวิตประจำวันได้ รู้คุณโทษ ข้อดีข้อเสียของที่เป็นปัญหา หรือภาวะที่ไม่ต้องการเท่านั้น สามารถมองเห็นจุดหมายที่ไปนั้นคืออะไร การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนเกิดความสนใจและทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น .....

 

 
กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 0 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 2] 1
 

 
เงื่อนไขแสดงความคิดเห็น
1. ทุกท่านมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระเสรี โดยไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ไม่กล่าวพาดพิง และไม่สร้างความแตกแยก
2. ผู้ดูแลระบบขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใด ๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
3. ความคิดเห็นเหล่านี้ ไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมาย และไม่เกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้นกับคณะผู้จัดทำเว็บไซต์

ชื่อ :

อีเมล์ :

ความคิดเห็นของคุณ :
                                  

              * ใส่รหัสจากภาพที่เห็นลงในช่องด้านล่าง และใส่คำตอบจากคำถาม เพื่อยืนยันการส่งความเห็น
  และสำลีสีอะไร
    

          ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการแสดงความคิดเห็นโดยสาธารณชน ซึ่งไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าชื่อผู้เขียนที่้เห็นคือชื่อจริง และข้อความที่เห็นเป็นความจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาส่ง email มาที่ boyoty999@google.com  เพื่อให้ผู้ดูแลระบบทราบและทำการลบข้อความนั้นออกจากระบบต่อไป ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้