การพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนบ้านแห่เจริญวิทย์ อำเภอนามน จังหวัดกาฬส
นำเข้าเมื่อวันที่ 29 เม.ย. 2554 โดย ผอ.แพรวพรรณี จันทร์ช่วย
อ่าน [49809]  

ชื่อเรื่องการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนบ้านแห่เจริญวิทย์ อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้วิจัย นางแพรวพรรณี จันทร์ช่วย .....

 

ชื่อเรื่อง                                  การพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน

โรงเรียนบ้านแห่เจริญวิทย์  อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์

ผู้วิจัย                                      นางแพรวพรรณี  จันทร์ช่วย

 

บทคัดย่อ

 

การวิจัยครั้งนี้ มีความมุ่งหมายเพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน  เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน โรงเรียนบ้านแห่เจริญวิทย์  อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์มี กลุ่มผู้ให้ข้อมูล จำนวน  77  คน โดยใช้หลักการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ดำเนินการพัฒนาจำนวน 2 วงรอบ ในแต่ละวงรอบประกอบด้วย 4ขั้นตอน ได้แก่  ขั้นการวางแผน ขั้นการปฏิบัติ ขั้นการสังเกต และขั้นการสะท้อนผล กลยุทธ์ที่ใช้ ได้แก่การประชุมระดมความคิดโดยใช้กระบวนการจิตปัญญา  การจัดกิจกรรมร่วมด้วยช่วยกัน โรงเรียนสวยด้วยมือเรา การจัดกิจกรรม Big cleaning day  การจัดกิจกรรม 5 . และ การติดตามตรวจสอบและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลมี 4  ลักษณะ คือ แบบสังเกตพฤติกรรม แบบสอบถามความคิดเห็น แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน และแบบประเมินความพึงพอใจ การตรวจสอบข้อมูลใช้เทคนิคการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า และเสนอผลการวิจัยโดยวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนาและการหาค่าเฉลี่ยร้อยละ

ผลการวิจัยพบว่า สภาพก่อนการดำเนินการพัฒนา โรงเรียนยังจัดสภาพแวดล้อมยังไม่เป็นที่พอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และยังไม่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนเท่าที่ควร ยังไม่เหมาะสมในอันที่จะเสริมสร้างเจตคติค่านิยมที่ดีงาม และลักษณะที่พึงประสงค์ให้เกิดขึ้นกับนักเรียน     เมื่อได้ดำเนินการพัฒนาตามกระบวนการ ของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ครบ 2 วงรอบ ทำให้สภาพแวดล้อมของโรงเรียนในปัจจุบันได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้การพัฒนาบรรลุผลตามความมุ่งหมาย คือโรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการต่างๆ เช่น ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องสมุด ห้องพยาบาล ตลอดจนห้องพิเศษอื่น มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด น่าอยู่ มีสื่อการสอนที่ ครบครัน และตรงกับเนื้อหาวิชาที่เรียน  อุปกรณ์ต่างๆที่มีสภาพพร้อมใช้  พื้นที่บริเวณ สนามตกแต่งให้สวยงาม และเป็นระเบียบ ถนนในโรงเรียนสะอาดไม่มีฝุ่น สองข้างถนนปลูกหญ้า ปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ  จัดสวนหย่อม และน้ำพุด้านหน้าอาคาร บริเวณต่างๆจัดให้สวยงามอยู่ตลอดเวลา จัดมุมที่นั่งเล่นที่สงบ และเพียงพอแก่จำนวนนักเรียน จัดสนามเด็กเล่นที่ปลอดภัย และมีเครื่องเล่นที่เหมาะสม  การพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของโรงเรียน จึงนับได้ว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการจัดการศึกษาและสามารถเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน ได้เป็นอย่างดี เพราะสามารถส่งเสริมให้นักเรียน ได้เรียนรู้อย่างมีความสุข เสริมสร้างเจตคติและค่านิยมที่ดีงาม นักเรียนมีแรงจูงใจในการเรียน รักความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อย ทำให้มีการพัฒนาในทางที่ดีขึ้น ทั้งในด้านการเรียนรู้ ตลอดจนด้านความรับผิดชอบงานในหน้าที่ของตน นักเรียนเป็นผู้ที่รักการทำงาน มีความรับผิดชอบ และเป็นคนดีของสังคม  ส่งผลให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มตามศักยภาพ และมีคุณลักษณะนิสัยที่ดีงาม ทำให้เกิดพัฒนาการทางกาย อารมณ์ และสติปัญญา กิจกรรมการเรียนการสอนดำเนินไปอย่างมีความสุข ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน เพิ่มขึ้น ทั้งในระดับโรงเรียน  ระดับเขตพื้นที่ และระดับชาติ  กิจกรรมการเรียนการสอนดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ชุมชนให้ความไว้วางใจ ส่งบุตรหลานมาให้ช่วยดูแล มากขึ้นส่งผลถึงการเพิ่มของจำนวนนักเรียนของ โรงเรียนบ้านแห่เจริญวิทย์ อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์

 

 
กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 0 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 2] 1
 

 
เงื่อนไขแสดงความคิดเห็น
1. ทุกท่านมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระเสรี โดยไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ไม่กล่าวพาดพิง และไม่สร้างความแตกแยก
2. ผู้ดูแลระบบขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใด ๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
3. ความคิดเห็นเหล่านี้ ไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมาย และไม่เกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้นกับคณะผู้จัดทำเว็บไซต์

ชื่อ :

อีเมล์ :

ความคิดเห็นของคุณ :
                                  

              * ใส่รหัสจากภาพที่เห็นลงในช่องด้านล่าง และใส่คำตอบจากคำถาม เพื่อยืนยันการส่งความเห็น
  และสำลีสีอะไร
    

          ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการแสดงความคิดเห็นโดยสาธารณชน ซึ่งไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าชื่อผู้เขียนที่้เห็นคือชื่อจริง และข้อความที่เห็นเป็นความจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาส่ง email มาที่ boyoty999@google.com  เพื่อให้ผู้ดูแลระบบทราบและทำการลบข้อความนั้นออกจากระบบต่อไป ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้