รายงานการใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ โดยใช้ผังความคิด
นำเข้าเมื่อวันที่ 2 ก.ย. 2551 โดย ผู้แสดงผลงาน -
อ่าน [1821]  

ชื่อเรื่อง รายงานการใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ โดยใช้ผังความคิด กลุ่มสาระ การเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ผู้รายงาน นายเกรียงไกร งามเสน่ห์ ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการ โรงเรียนด่านเหนือหนองไผ่สงเคราะห์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กาฬสินธุ์ เขต 1.....

 

        การศึกษา ครั้งนี้มีความมุ่งหมาย เพื่อพัฒนาแบบฝึกพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ  โดยใช้ผังความคิด ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  75/75   เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผล เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน  และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ  โดยใช้ผังความคิด    กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5  โรงเรียนด่านเหนือหนองไผ่สงเคราะห์   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์  เขต  1               ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2550  จำนวน  1   ห้องเรียน  จำนวน  30   คน  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้   ได้แก่  แบบฝึกพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ โดยใช้ผังความคิด     แผนการจัดการเรียนรู้           แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   และแบบวัดความพึงพอใจ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล   คือ ร้อยละ   ค่าเฉลี่ย   ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการทดสอบสมมติฐานใช้   t – test

                ผลการศึกษา  พบว่า แบบฝึกพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ โดยใช้ผังความคิด มีประสิทธิภาพ  เท่ากับ  81.18/ 80.44  ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่คาดหวังไว้คือ  75/75    ดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกพัฒนาทักษะเท่ากับ  0.601 หรือร้อยละ 60  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญ          ทางสถิติที่ระดับ .05   ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนด้วยแบบฝึกพัฒนาทักษะโดยรวมอยู่ในระดับมาก       

                โดยสรุป  แบบฝึกพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ โดยใช้ผังความคิด  กลุ่มสาระ        การเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยแบบฝึกพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ  โดยใช้ผังความคิดอยู่ในระดับมาก  สามารถนำไปใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี

 

 
กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 0 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 2] 1
 

 
เงื่อนไขแสดงความคิดเห็น
1. ทุกท่านมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระเสรี โดยไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ไม่กล่าวพาดพิง และไม่สร้างความแตกแยก
2. ผู้ดูแลระบบขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใด ๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
3. ความคิดเห็นเหล่านี้ ไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมาย และไม่เกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้นกับคณะผู้จัดทำเว็บไซต์

ชื่อ :

อีเมล์ :

ความคิดเห็นของคุณ :
                                  

              * ใส่รหัสจากภาพที่เห็นลงในช่องด้านล่าง และใส่คำตอบจากคำถาม เพื่อยืนยันการส่งความเห็น
  และสำลีสีอะไร
    

          ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการแสดงความคิดเห็นโดยสาธารณชน ซึ่งไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าชื่อผู้เขียนที่้เห็นคือชื่อจริง และข้อความที่เห็นเป็นความจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาส่ง email มาที่ boyoty999@google.com  เพื่อให้ผู้ดูแลระบบทราบและทำการลบข้อความนั้นออกจากระบบต่อไป ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้