รายงานผลการพัฒนาการเขียนสะกดคำภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกทักษะ
นำเข้าเมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 2551 โดย นายพิทยา ศรีษะบงค์
อ่าน [51486]  

รายงานผลการพัฒนาการเขียนสะกดคำภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง My Animals and Pets, My Vegetables and Fruits และ My Occupations ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 6 โรงเรียนบ้านบัวขาว (วันครู 2500) .....

การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ (1) เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500)
ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 (2) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500)
(3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอน โดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500)
(4) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ กลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 โรงเรียนบ้านบัวขาว
(วันครู 2500) จำนวน 36 คน ปีการศึกษา 2550 ซึ่งได้มาด้วยการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive   Sampling) ใช้วิธีวิจัยแบบ กลุ่มเดียว คือทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน (One Group Pre-test – Post-test Design) ใช้เวลาทดลอง 15 วัน เครื่องมือที่ใช้คือแผนการจัดการเรียนรู้ และแบบฝึกทักษะ เรื่อง My Animals and Pets, My Vegetables and Fruits และ My Occupations จำนวน 3 ชุด 15 แบบฝึก แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  มีค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ .21 ถึง .67 
ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .49 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย    
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

 บทคัดย่อ

 

 
กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 0 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 2] 1
 

 
เงื่อนไขแสดงความคิดเห็น
1. ทุกท่านมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระเสรี โดยไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ไม่กล่าวพาดพิง และไม่สร้างความแตกแยก
2. ผู้ดูแลระบบขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใด ๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
3. ความคิดเห็นเหล่านี้ ไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมาย และไม่เกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้นกับคณะผู้จัดทำเว็บไซต์

ชื่อ :

อีเมล์ :

ความคิดเห็นของคุณ :
                                  

              * ใส่รหัสจากภาพที่เห็นลงในช่องด้านล่าง และใส่คำตอบจากคำถาม เพื่อยืนยันการส่งความเห็น
  และสำลีสีอะไร
    

          ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการแสดงความคิดเห็นโดยสาธารณชน ซึ่งไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าชื่อผู้เขียนที่้เห็นคือชื่อจริง และข้อความที่เห็นเป็นความจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาส่ง email มาที่ boyoty999@google.com  เพื่อให้ผู้ดูแลระบบทราบและทำการลบข้อความนั้นออกจากระบบต่อไป ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้