รายละเอียดบัญชีจ่ายเงินรายเดือน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
รายการรายละเอียด
 
ใส่เลขประชาชน 13 หลัก  
ใส่เลขบัญชีธนาคาร 10 หลัก  
เลือกเดือน  
ใส่ปี พ.ศ.  
ที่อยู่ ถ.ห้วยผึ้ง-นาคู อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ 46120   
Create by : http://msglive.org Version 3.5.1 ©2564-2575.  
All style support in IE9+, Firefox, Chrome, Safari, and Opera.